Íslenska þjóðin var gerð, án hennar vitundar, að tilraunadýrum fyrir leynilega lyfjatilraun á vegum Pfizer Biontech og Evrópusambandsins þann 4. júní árið 2020.  - mittval.is

Íslenska þjóðin var gerð, án hennar vitundar, að tilraunadýrum fyrir leynilega lyfjatilraun á vegum Pfizer Biontech og Evrópusambandsins þann 4. júní árið 2020. 


Íslenska þjóðin var gerð, án hennar vitundar, að tilraunadýrum fyrir leynilega lyfjatilraun á vegum Pfizer Biontech og Evrópusambandsins þann 4. júní árið 2020. Samningurinn var undirritaður þann 20. nóvember 2020. 

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra: Ísland með hálfan milljarð í þróun bóluefnis: Í bandalagi með Bill Gates og fleirum.

Hinn leynilegi EU & Pfizer bóluefnasamningur var samþykktur án samráðs við þá sitjandi alþingismenn en þeir voru hvorki aldrei beðnir um álit né samþykkt fyrir samningnum, eins og íslensk lög gera ráð fyrir.


Samningurinn er APA sbr. Advance Purchase Agreement eða fyrirfram greiddur kaupsamningur.

Sjá samninginn hér

Bls 54 – 3.mgr. Samningsaðilar skilja að þróun öruggra og virkra bóluefna er afar flókin framkvæmd og líkurnar á að hún misheppnist eru mjög miklar. Þess vegna verða gerðir fyrirframgreiddir kaupsamningar við nokkra leiðandi bóluefnaframleiðendur, til að hámarka líkurnar á að fá a.m.k eitt öruggt bóluefni.“


Ákall til Alþingismanna og Ríkisstjórnar Íslands – Stöðvið þessar Tilrauna Bólusetningar Tafarlaust !

JÚNÍ – 2020


Bóluefnin eru öll á rannsóknarstigi í fasa 3 og á neyðarleyfi/skilyrtu markaðsleyfi – rannsóknum á að ljúka 2023.

Í ljósi nýjustu upplýsinga um skaðsemi bóluefnisins og svik og pretti varðandi upplýsingar um uppruna veirunnar og skaðsemi hennar, teljum við að þið séuð með tilræði gagnvart íslensku þjóðinni ef þið haldið áfram bólusetningaráætluninni samkvæmt samningnum við Evrópusambandið.


Áætlanir sóttvarnalæknis með samþykki ykkar, hvort sem er þegjandi eða ekki, um að bólusetja alla þjóðina, geta valdið ómældum fjölda andláta hjá stórum hluta þjóðarinnar og skaðað börn framtíðarinnar.


Krafa okkar er því að þið STÖÐVIÐ NÚ ÞEGAR allar bólusetningar í landinu – til að sleppa við stórfelldar ákærur um þjóðarmorð, um kærur um alvarlegar og varanlegar aukaverkanir hjá fjölda manns eftir bólusetningar, um ófrjósemi kvenna og karla, um stórfelldan skaða á börnum og um föðurlandssvik fyrir framsal fullveldisréttar Íslands til Evrópusambandsins.

Þið RÁÐAMENN GÓÐIR BERIÐ ALLA ÁBYRGÐ Á ÞESSU BÓLUSETNINGARFERLI ÖLLU SAMAN!

Sigurlaug Þ.Ragnarsdóttir formaður Mín Leið – Mitt Val á ÍslandiSvar mitt við spurningu Katrínar og Svandísar af hverju við viljum ekki gerast ókeypis tilraunadýr í lyfjatilraun fyrir Criminal Pfizer.

Þegar framkvæma á lyfjarannsóknir á mönnum er um tvennskonar rannsóknir að ræða;

 1. Vísindarannsókná heilbrigðissviði sem Landlæknir ábyrgist og hefur eftirlit með.
 2. Klíníska rannsókn á heilbrigðissviði sem Lyfjastofnun ábyrgist og hefur eftirlit með.

Leita verður eftir upplýstu samþykki hjá þeim þáttakendum sem taka þátt í slíkum tilraunum eða rannsóknum, sama hvort er um vísinda eða klíníska rannsókn að ræða. Vísindasiðanefnd hafði ekki borist umsókn fyrir Pfizer lyfjatilrauninni þann 7. febrúar árið 2021 eða rúmum 3 mánuðum eftir að byrjað var að sprauta fólk með tilraunaefnunum. (Desember, 2019)

Á bls. 54 er kveðið á um að þessi undanfaralyfjatilraun sé mjög hættuleg og geti valdið miklum skaða en skili vonandi einu bóluefni. 

Bóluefnin eru á neyðarleyfi og ef faraldurinn er búinn þá renna neyðarleyfin út, því sé ekki ólíklegt að verið sé að klára þær birgðir sem til eru áður en leyfið rennur út. Mismunandi reglur á milli landa styðja við þetta sjónarmið t.d. í Danmörku er fólk undir 50 ára aldri ekki sprautað lengur en hér virðist enn vera horft til þess að sprauta börnin.

Nýtt frumvarp til laga um vandaða starfshætti í vísindum var lagt fra árið 2019.


Kári Stefánsson varð æfur þegar að Katrín Jakobsdóttir lagði frumvarpi  um vandaða starfsfram og kallaði það fyrir innihaldslaust þvaður þegar að nefndin var sett á laggirnar árið 2019.

 1. Sóttvarnarráð var aldrei kallað samaní miðjum heimsfaraldri
 2. Íslensk erfðagreining sagði aldrei frá þeirri vísindarannsókn sem fór fram á bakvið tjöldin varðandi skimanir árið 2020
 3. Persónuvernd gerði athugasemd við ólögmætar blóðsýnatökur hjá Íslenskri erfðagreiningu árið 2021
 4. Þann 23. desember 2021 sendu mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val frá sér ályktun í ábyrgðarbréfi með stefnuvottum til forstjóra Persónuverndar, Helgu E. Þórisdóttur og til Þórólfs Guðnasonar sóttvarnalæknis, þess eðlis að þær SMS sendingar sem komið hafa frá sóttvarnalækni meira og minna allt þetta ár, hafi brotið í bága við friðhelgi einkalífsins og þar af leiðandi persónuverndarlög.

Þeir fullorðnu einstaklingar og þeir foreldrar barna sem hafa tekið þátt í þessari ólögmætu leynilegu klínísku lyfjatilraun hafa aldrei verið upplýstir um að þeir séu að taka þátt í lyfjatilraun á vegum lyfjarisanna.


Comirnaty tilraunabóluefnið frá Pfizer, er með neyðarleyfi til des 2023, það kemur fram:

 1. bls 15  – 68 í Pfizer & EU bóluefnasamningum
 2. Bls 50 – 58 í  Comirnaty Innihaldsskýrslunni frá Pfizer
 3. Bls 44 – 130 í Comirnaty Epar Risk management Plan frá Pfizer

Í samantekt Pfizer Biontech á eiginleikum Covid-19 tilrauna bóluefnisins “Comirnaty” segir m.a að þetta sé undanfara lyfjatilraun á neyðarleyfi, sbr. skilyrtu markaðsleyfi , sem standi fram í desember árið 2023.

Þá segir ennfremur á bls 54 að lyfjatilraunin sé gerð í von um að eitt þeirra tilraunalyfja sem hafi verið reynd á óupplýstum almenningi og börnunum hans geti nýst Pfizer Biontech í aðal lyfjatilrauninni sem hefjist í janúar árið 2024 og standi fram til ársins 2026.

Samvæmt reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir, á heilbrigðissviði, þá ber heilbrigðisyfirvöldum lagaleg skylda til að upplýsa alla þá einstaklinga sem hafa hug á að taka þátt í rannsókninni og fara eftir ákveðnum verkferli og verklagsreglum en að því ferli loknu þá þurfa þáttakendur að samþykkja hlutskipti sitt skriflega í vitna viðurvist fyrir þáttökunni í lyfjarannsókninni.


Þá má aldrei, hvorki skaða eða neyða, fólk til að halda áfram þáttöku í lyfjatilrauninni. Ef að einstaklingur lætur lífið í rannsókninni, þá ber að tilkynna það samstundis til lögreglu og stöðva lyfjarannsóknina samstundis.

Með því að samþykkja leynilega bóluefnatilraun á íslensku þjóðinni án hennar vitundar hafið þið brotið flestar þær greinar laga um:Óskar Reykdalsson forstjóri Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir að bóluefnin gegn Covid-19 séu í raun á tilraunastigi samkvæmt leynilegum samningi Íslands við lyfjarisann Pfizer, og viðurkennir að tilraunaefnin sbr. “líftæknilyfin geti verið skaðleg, jafnvel lífshættuleg börnum.


Willum Þór heilbrigðisráðherra segir lítið vitað um Pfizer Comirnaty bóluefnið fyrir 5-11 ára börn þar sem tilrauninni ljúki ekki fyrr en árið 2026.

Þá segir Atli Árnason heimilislæknir, það vera hreina fífldirfsku að sprauta börn með tilraunalyfjum.

Inga Sæland þingmaður viðurkennir einnig að íslenska þjóðin séu notuð sem tilraunadýr án hennar vitundar fyrir Pfizer.Kjetil Elvevold: ,,Þetta eru tilraunabóluefni og við vitum nákvæmlega ekkert um neinar aukaverkanir í framtíðinni.

– “Pólýetýlen glýkól (PEG) húðuð nanólyf geta valdið vægum til alvarlegum ofnæmisviðbrögðum (HSR), sem geta stundum verið lífshættuleg eða jafnvel banvæn” en það eru yfir 1.100 vísindalegar sannanir liggja fyrir um lífshættuleg innihaldsefni tilrauna bóluefnanna.


Þá hafa um 30% útvaldra íslendinga fengið lyfleysur sem að íslenskur almenningur á rétt á að fá að vita hverjir eru.


ÁKÆRA LÖGÐ FRAM  HJÁ ALÞJÓÐA GLÆPADÓMSTÓLNUM

Valdhafar Bretlands, forstjóri WHO, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, Rockefeller Foundation, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson öll kærð fyrir brot gegn mannkyni hjá Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag.

Í texta kærunnar kemur einnig fram að með valdhöfum Breta hafi forstjórum alþjóðafyrirtækja með hagsmuni af framleiðslu og sölu covid-bóluefna einnig verið stefnt hjá Alþjóða Glæpadómstólnum. Boris Johnson, Klaus Schwab, Bill Gates, Anthony Fauci og forstjórar lyfjarisanna meðal stefndra.


Helstu útgangspunktar Pfizer bóluefnasamningsins


 • Öll aðildarríki sem taka þátt í bóluefna tilrauninni skulu gera sér grein fyrir því að þau séu að taka átt í tilraun og þeim er öllum bent á að þann rétt ESB og Pfizer Biotech að þeim beri skylda til að vernda persónuupplýsingar þeirra og að þau láti lýsa yfir neyðarástandi í samvinnu við lögregluyfirvöld og herinn í hverju landi fyrir sig.

Ákvæði II.9.1 – bls 54 / sjá viðhengi – A

Ákvæði um að það megi enginn segja frá því að þetta sé lyfjatilraun þar sem talið er að lyfjatilraunin muni valda miklum skaða.


Annex II 6 gr.   Ábyrgð

3 mgr. – Ábyrgðin fellur á þá sem gangast undir samninginn. Þetta skaðleysi gagnvart framleiðendum bóluefnisins varðandi notkun þess og ráðsöfun á bóluefni srm framleiðendur bera jafnframt ábyrgð á. Þetta ákvæði flokkast undir fullveldisbrot skv. íslenskum lögum.


Ákvæði 2.6.6. – bls 54

Í reglugerðinni verða ríkin að hafa lagalegar heimildir til að tryggja skaðleysi bóluefnaframleiðendanna, sbr. skaðleysisskuldbindingar sem koma fram í ákvæðum 1 – 12 í samningnum sbr. afsala sér fullveldisrétti. sbr. Stjórnarskrárbrot! 

Þeir sem samþykkja samninginn skulu skrifa undir að þeir hafi heimild til þess og að slíkur skaðleysissamningur sé gerður þar sem reiknað sé með miklum skaða (bls 54).


Annex II, 7. mgr, bls 54

Ríkin mega ekki og geta ekki samið við aðra bóluefna eða lyfjaframleiðendur. Samið við Pfizer / Biotech og fleiri aðila – mjög mikil áhætta svo þetta takist hjá einhverjum þeirra lyfjaframleiðenda sem taka þátt í tilrauninni.

Þáttakendur eru tilraunadýr.

Skuldbindingarákvæði:

 • Bóluefnaframleiðendurnir eru undanþegnir bótaskyldu.
 • Pfizer Biotech bera eingöngu ábyrgð gagnvart framkvæmdastjórn sinni.

MÍN LEIÐ MITT VAL

Við sem í stjórn MÍN LEIÐ MITT VAL sitjum höfum alla daga, allt frá því rétt eftir áramótin 2020 áður en samtökin voru stofnuð, unnið að ýmsum málum til að vekja fólk til vitundar um hættuna á ástungunum. 

Hér má lesa greinar eftir Guðrúnu Bergmann og Kristínu Þormar á Mbl Blogg.

Við höfum einnig ítrekað sent íslenskum stjórnvöldum, umboðsmanni Alþingis,  Landlækni,, Sóttvarnalækni, heilbrigðis-ráðherra, barnamálaráðherra, persónuvernd sem og öðrum ráðamönnum opinber bréf í ábyrgðarpósti eða eins með stefnuvottum heim til þeirra sl. 2 ár.


 Þau eru:

1. Ákall til ríkisstjórnar Íslands
2. Bréf til Velferðarnefndar Alþingis
3. Bréf til Þórólfs Guðnasonar
4. Bréf til persónuverndar
5. Ákall til Ámundar Einars Daðasonar Barnamálaráðherra
6. Athugasemd við ný sóttvarnarlög2020 eftir Guðrúnu Bergmann
7. Gengið á mannréttindin  grein eftir Guðrúnu Bergmann
8. Opið bréf til barnamálaráðherra, heilsuverndar skólabarna, barnaverndarstofu, Landlæknis, Mannréttindastofu og Umboðsmanns Barna
9.  Mannréttindasamtökin “Mín Leið – Mitt Val” hafa þrívegis sent frá sér ábyrgðarbréf varðandi tilraunabóluefnin og skaðsemi þeirra til íslenskra ráðamanna í ábyrgðarpósti á síðast liðnu ári án árangur
10.  Mannréttindasamtökin Mín Leið Mitt Val berjast gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum.

BRÉF TIL VELFERÐARNEFNDAR ALÞINGIS


Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL sendu eftirfarandi bréf til Velferðarnefndar Alþingis

Til formanns Velferðarnefndar Alþingis
Helgu Völu Helgadóttur og annarra nefndarmanna

Ágæti formaður Helga Vala,

Við sem stöndum að mannréttindasamtökunum MÍN LEIÐ – MITT VAL viljum vekja athygli Velferðarnefndar Alþingis á að hér á landi fara fram gróf brot á mannréttindum í tengslum við þær tilraunabólusetningar sem fólk er boðað í með boðhætti og sem allir eru hvattir til að taka þátt í.

Í kynningum til landsmanna um bólusetningar með þessum bóluefnum sem eru ekki bóluefni í eiginlegum skilningi og eru öll á undanþáguleyfum, kemur hvergi fram, að um tilraun sé að ræða eða að fólk hafi VAL um það hvort það þiggur efnin eða ekki, nema leitað sé vandlega á vef landlæknis.

Við teljum jafnframt að verið sé að brjóta á mannréttindum fólks samkvæmt eftirfarandi atriðum, þar sem upplýsingar úr Risk Management Plan 2.0 frá 29. apríl 2021 með einhverjum breytingum frá Risk Management Plan 1.0 frá 20. desember 2020, fyrir Comirnaty efnið frá Pfizer/BioNTech hafa ekki verið kynntar almenningi.


Þar kemur eftirfarandi fram:

ENGAR TILRAUNIR Á FÓLKI MEÐ UNDIRLIGGJANDI SJÚKDÓMA

1 – Fyrir skömmu kynnti sóttvarnalæknir að fyrirhugað væri að bólusetja börn á aldrinum 12-15 ára, sem væru með undirliggjandi sjúkdóma. Á bls. 72 í Risk Management Plan 2.0 skýrslunni, kemur fram að ónæmisbæklaðir einstaklingar, en þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma eru það, hafi ekki verið hafðir með í tilraunum með bóluefnin hingað til, þar sem þeir eru með skert ónæmiskerfi. Þeir hefðu því takmarkað ónæmisviðbragð gagnvart bóluefnunum og því væri talið að myndu ekki sýna fullt viðbragð við efnunum.

Börn með undirliggjandi sjúkdóma eru með skert ónæmiskerfi eða ónæmisbækluð og því ætti ekki að nota bóluefnið á þau. Að auki eru börn á þessum aldri ekki sjálfráða, hér er ekki skyldubólusetning og því hefur sóttvarnalæknir að okkar mati ekki heimild til að boða þessi börn í bólusetningu, án þess að leggja það undir foreldra þeirra fyrst – og kynna þeim jafnframt að börn með undirliggjandi sjúkdóma hafi ekki tekið þátt í tilraunum með efnin. Við teljum þessa fyrirætlun sóttvarnalæknis því brot á mannréttindum þessa hóps.


EFNIN EKKI PRÓFUÐ Á ÞUNGUÐUM KONUM2 – Í sömu Risk Management Plan 2.0 skýrslu á bls. 72 stendur að konur sem eru þungaðar eða með barn á brjósti hafi ekki verið með í tilraunum með bóluefnið. Þar stendur jafnframt að engar upplýsingar séu til um áhrif efnisins á þær, svo og að ekki sé vitað hvort efnið myndi hafa óvæntar neikvæðar afleiðingar fyrir fósturvísinn eða fóstrið.

Því teljum við það mannréttindabrot að verið sé að bólusetja þungaðar konur með þessum efnum – þvert á þær leiðbeiningar sem sóttvarnalæknir, landlæknir, hjúkrunarfólk og læknar sem að þessum bólusetningum koma, ættu að hafa kynnt sér í Risk Management Plan 1.0 skýrslunni um Comirnaty, svo og í 2.0 útgáfu hennar.


UPPLÝSINGAR SKORTIR FYRIR EFTIRTALDA HÓPA

3 – Jafnframt teljum við það mannréttindabrot að þær upplýsingar sem hægt er að finna í töflu 44 á bls. 114 í Risk Management Plan 2.0 hafi ekki verið kynntar fólki, en þar kemur fram að engar upplýsingar sé að finna um mikilvæga áhættuþætti á notkun Comirnaty fyrir:

a) Konur á meðgöngu eða meðan þær eru með barn á brjósti.
b) Þá sem eru ónæmisbæklaðir.
c) Þá er sem eru veikburða eða með undirliggjandi sjúkdóma. (Allt eldra fólkið okkar.)
d) Þá sem eru með sjálfsónæmissjúkdóma eða bólgusjúkdóma.
e) Notkun á Comirnaty með öðrum bóluefnum. (Planar sóttvarnalæknir ekki að bjóða þeim sem fengu AstraZenece að fá annan skammt af öðru bóluefn?)
f) Engar upplýsingar eru til um langtímaáhrif þessara bóluefna. (Ekki nema von þar sem þau eru í tilraunum til 2023.)


EKKERT HÆGT AÐ GERA

4 – Í töflum 45-52 á bls. 114-117 í Risk Management Plan 2.0 kemur fram að EKKI sé hægt að bregðast á neinn hátt (til bata) við þeim aukaverkunum sem þar eru upp taldar og geta verið afleiðingar af bólusetningu með Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Við teljum það því alvarlegt brot á mannréttindum að fólki hafi ekki verið kynntar þessar upplýsingar áður en það rétti fram handlegginn til að fá í sig þetta efni, svo og önnur bóluefni sem verið er að nota.

Jafnframt teljum við það því brot á mannréttindum að leyfa notkun á þessum efnum hér á landi, án þess að gera fólki grein fyrir því að það sé að taka þátt í tilraun og fræða það um þær ólæknandi aukaverkanir sem þeim geta fylgt, en ein af þeim er andlát, þrátt fyrir yfirlýsingar heilbrigðisyfirvalda um að þau sé alls ótengd bóluefnunum.

Við hjá samtökunum MÍN LEIÐ – MITT VAL förum því fram á að Velferðarnefnd taki þessi atriði til umfjöllunar og leiðrétti þessi mannréttindabrot nú þegar með því að stöðva allar bólusetningar í landinu.

Með vinsemd og virðingu
Kópavogi 11. júní 2021

Sigurlaug Þuríður Ragnarsdóttir
formaður MÍN LEIÐ – MITT VALTOPP ÍÞRÓTTAMENN HNÍGA NIÐUR OG DEYJA Á HVERJUM DEGI – ENN EITT FÓRNARLAMD CRIMMINAL PFIZER 

HANDBOLTASTJARNAN  DEL BAKRATTARI HNÉ NIÐUR & LÉST ÚR HJARTAÁFALLI Í GÆR.Það er eitthvað mikið að þegar að sérfræðingar eru varla farnir að reikna út áhættuna á hjartaskemmdum íþróttamanna og ungra karlmanna sem afleiðingu af þessari sk. tilraunabólusetninga á vegum Criminal Pfizer.Þrátt fyrir að hundruðir tilkynninga um unglinga og unga fullorðinna sem eru að hrynja niður og deyja um allan heim þá kjósa menn að skrifa andlátin á ” óvænta heyrnartækjabilun“.


#DiedSuddenly

ESB neyðist til að hefja rannsókn í Evrópu á 700% til 1600% aukningu á dauðsföllum á meðal barna þar sem EMA samþykkti COVID bóluefni fyrir börn
HEIMILDIR

www.openvaers.com

https://www.lyfjastofnun.is/covid-19/aukaverkanatilkynningar-vegna-covid-19

https://mittval.is/daudsfoll-a-islandi-jukust-um-30-a-fyrsta-arsfjordungi-2022-um-leid-og-thridju-sprautan-sk-booster-var-keyrd-i-gang

https://www.lyfjastofnun.is/frettir/covid-19-sundurlidun-tilkynninga-vegna-gruns-um-alvarlega-aukaverkun-i-kjolfar-bolusetningar-29

https://mittval.is/einn-af-hverjum-tiu-mun-fa-alvarlegar-aukaverkanir-ut-fra-boluefnunum

https://utvarpsaga.is/inga-saeland-segir-covid-boluefnin-vera-tilraunalyf-vid-erum-tilraunadyr

https://mittval.is/esb-neydist-til-ad-hefja-rannsokn-i-evropu-a-700-til-1600-aukningu-a-daudsfollum-a-medal-barna

https://mittval.is/current-statistics-on-adverse-event-reports-for-vaccines-against-covid-19-in-sweden-2022

https://mittval.is/covid-19-heimsfaraldurinn-er-einn-mest-misnotadi-smitsjukdomavidburdur-sogunnar-sem-einkennist-af-opinberum-lygum

https://mittval.is/covid-19-bolusetningarmord-68-000-aukning-a-heilablodfalli-44-000-aukning-a-hjartasjukdomum-6-800-aukning-daudsfalla


Pfizer Biontech Bóluefnasamningurinn árið 2020

HELSINKIYFIRLÝSING ALÞJÓÐAFÉLAGS LÆKNA

NÜRNBERG KÓÐINN

80 Doctors are dead in just months after hospitals mandated the Poisonous.

Genfaryfirlýsing Alþjóðalæknafélagsins – Ég mun hafa Heilbrigði og Velíðan sjúklinga minna í Fyrirrúmi

Eric Ortiz tvöfaldur Heims- og landsmeistari lætur lífið skyndilega aðeins þrítugur að aldri

https://mittval.is/thetta-eru-tilraunaboluefni-og-vid-vitum-nakvaemlega-ekkert-um-neinar-aukaverkanir-i-framtidinni

https://mittval.is/letter-to-the-parliamentary-welfare-committee-in-iceland

https://mittval.is/1011-visindalegar-sannanir-um-ad-covid-boluefnin-eru-banvaen

Bréf til velferðarnefndar Alþingis – Stöðvið þessar tilraunabólusetningar, þið eruð að fremja mannréttindarbrot!

Ákall til Alþingismanna og Ríkisstjórnar Íslands  – Stöðvið þessar Tilrauna Bólusetningar Tafarlaust !

Comirnaty tilraunabóluefnið fyrir 5-11 ára börn er með tímabundið Neyðarleyfi

https://mittval.is/hverjir-fengu-allar-lyfleysurnar-fra-criminal-pfizer

Allt sem þú þarft að vita um leynilegu Pfizer lyfjatilraunina sem er framkvæmd án vitundar íslensku þjóðarinnar

Comirnaty bólefnið frá Pfizer er á Neyðarleyfi til ársins 2023

https://gudrunbergmann.is/athugasemdir-vid-ny-sottvarnalog

https://mittval.is/criminal-intenet-to-harm

https://utvarpsaga.is/bolusetningar-a-bornum-med-liftaeknilyfjum-an-thess-ad-syna-nidurstodur-visindarannsokna-um-skadleysi-lyfjanna

 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻