Pfizer Biontech Bóluefnasamningurinn árið 2020 - Allt sem þú þarft að vita um leynilegu Pfizer lyfjatilraunina sem er framkvæmd án vitundar íslensku þjóðarinnar - mittval.is

Pfizer Biontech Bóluefnasamningurinn árið 2020 – Allt sem þú þarft að vita um leynilegu Pfizer lyfjatilraunina sem er framkvæmd án vitundar íslensku þjóðarinnar

Íslenska þjóðin var gerð, án hennar vitundar, að tilraunadýrum fyrir leynilega lyfjatilraun á vegum Pfizer Biontech og Evrópusambandsins þann 4. ágúst árið 2020.


Hinn leynilegi EU & Pfizer bóluefnasamningur var samþykktur án samráðs við þá sitjandi alþingismenn en þeir voru hvorki aldrei beðnir um álit né samþykkt fyrir samningnum, eins og íslensk lög gera ráð fyrir.

Þegar framkvæma á lyfjarannsóknir á mönnum er um tvennskonar rannsóknir að ræða; 

 1. Vísindarannsókn á heilbrigðissviði sem Landlæknir ábyrgist og hefur eftirlit með.
 2. Klíníska rannsókn á heilbrigðissviði sem Lyfjastofnun ábyrgist og hefur eftirlit með.
 • Leita verður eftir upplýstu samþykki hjá þeim þáttakendum sem taka þátt í slíkum tilraunum eða rannsóknum, sama hvort er um vísinda eða klíníska rannsókn að ræða.
 • Vísindasiðanefnd hafði ekki boristumsókn fyrir PFIZER lyfjatilrauninni þann 7. febrúar árið 2021 eða rúmum 3 mánuðum eftir að byrjað var að sprauta fólk með tilraunaefnunum. (Desember, 2019)
 • Ný siðanefnd, sem sett var á laggirnar 2019, hefur ekki getað starfað í 2 ár.
 • Kári Stefánsson varð æfur þegar að Katrín lagði frumvarpið fram og kallaði það fyrir Iinnihaldslaust þvaður þegar að nefndin var sett á laggirnar árið 2019.

 1. SÓTTVARNARRÁÐ VAR ALDREI KALLAÐ SAMAN Í MIÐJUM HEIMSFARALDRI.
 2. ÍSLENSK ERFÐAGREINING SAGÐI ALDREI FRÁ VÍSINDARANNSÓKN VARÐANDI SKIMANIR ÁRIÐ 2020
 3. PERSÓNUVERND GERIR ATHUGASEMDIR VIÐ ÓLÖGMÆTAR BLÓÐSÝNATÖKUR HJÁ ÍE – DECODE

ÁKALL MANNRÉTTINDASAMTAKANNA MÍN LEIÐ – MITT VAL TIL ALÞINGISMANNA OG RÍKISTJÓRNAR ÍSLANDS ÞANN 17. JÚNÍ 2021

 • „Til alþingismanna og ríkisstjórnar Íslands. Þið hafið samkvæmt samningi ykkar við Evrópusambandið um bóluefnakaup, sem lekið hefur verið á Netið, hafið þið samþykkt leynilega bóluefnatilraun á íslensku þjóðinni, án hennar vitundar. Í samningnum stendur á bls 54. skýrt og greinilega: „The risk of failure is very high in this experimental trial“ eða; ÁHÆTTAN Á MISTÖKUM ER MJÖG MIKIL Í ÞESSARI LYFJATILRAUN “.

Þeir fullorðnu einstaklingar og þeir foreldrar barna sem hafa tekið þátt í þessari leynilegu klínísku lyfjatilraun hafa aldrei verið upplýstir um að þeir séu að taka þátt í lyfjatilraun á vegum lyfjarisanna.

Comirnaty tilraunabóluefnið frá Pfizer, er með neyðarleyfi til des 2023, það kemur fram:

 1. bls 15, í Pfizer & EU bóluefnasamningum
 2. Bls 5  Comirnaty Innihaldsskýrslunnar frá Pfizer
 3. Bls 44 – 130 í Comirnaty Epar Risk management Plan

Samvæmt Lögum um klínískar rannsóknir,þá ber heilbrigðisyfirvöldum lagaleg skylda til að upplýsa alla þáttakendur sem hafa hug á að taka þátt í rannsókninni og fara eftir ákveðnum verklagsreglum og verkferli en að því ferli loknu þá þurfa þáttakendur að  samþykkja hlutskipti sitt í tilrauninni skriflega í vitna viðurvist.

 • Þá má aldrei, hvorki skaða eða neyða, fólk til að halda áfram þáttöku í tilrauninni.
 • Eins ef einstaklingur lætur lífið, þá ber að tilkynna það samstundis til lögreglu og stöðva rannsóknina samstundis.

Með því að samþykkja leynilega bóluefnatilraun á íslensku þjóðinni án hennar vitundar hafið þið brotið flestar þær greinar laga um:


Það eru skaðleg efni eins og Grafen oxíðog Gaddaprótein  í öllum bóluefnunum!

Rannsóknir sýna skaðsemi  Gaddapróteinsins

 • Ótal læknar hafa varað við bóluefnunum, meðal annars hinn bandaríski Dr. Peter McCullough, en hann segir að yfirleitt skrái yfirvöld ekki nema 1-10% af aukaverkunum bóluefnanna og því sé tala látinna af völdum þeirra mun hærri en gefin er upp hvar í  heiminum sem er.
 • Nýjustu rannsóknir japanskra vísindamanna, sem gerðar voru fyrir lyfjarisann Pfizer sýna að gaddapróteinið úr bóluefnum Pfizer/BioNTech veldur skaða á öllum líffærum líkamans ef viðkomandi smitast af Covid eða ónæmiskerfið fær aðra ertingu.

Það veldur því ofurmögnun ónæmissvars sbr. Antibody Dependent Enhancementog leiðir fólk til dauða frekar en bata, samkvæmt niðurstöðum úr fyrstu krufningunni eftir bólusetningu.

Þið RÁÐAMENN BERIÐ ALLA ÁBYRGÐ Á ÞESSU BÓLUSETNINGARFERLI ÖLLU SAMAN!

VELJIÐ AÐ BJARGA ÞJÓÐ OKKAR!

Hinn leynilegi EU & Pfizer bóluefnasamningur var samþykktur af ráðherrum Íslands þann 4. júní árið 2020 en hann var gerður á bak við alla sitjandi alþingismenn  og falinn fyrir þingmönnum m.a í Velferðarnefnd og þeim ítrekað neitað um aðgengi að honum.

Það sama er að segja um íslensku þjóðina, sem var bæði blekkt, eins vissi hún ekki af leynisamningnum fyrr en honum var lekið út á netið í maí sl. og  þá kom hinn óhugnalegi sannleikur í ljós;

Íslenska þjóðin hafði verið gerð að tilraunabúri fyrir Pfizer og lyfjarisana en bóluefnasamningurinn var gerður undir mikilli leynd árið 2020 en það var nákvæmlega það sem Ólafur Jónssonsson, hafði óttast mikið er hann skrifaði hann stórmerkilega grein, er nefnist “Glerbúrið“,  í Morgunblaðinu á vormánuðum árið 1999.


Útgangspunktar:

 • Öll aðildarríki sem taka þátt í bóluefna tilrauninni skulu gera sér grein fyrir því að þau séu að taka átt í tilraun og þeim er öllum bent á að þann rétt ESB og Pfizer Biotech að þeim beri skylda til að vernda persónuupplýsingar þeirra og að þau láti lýsa yfir neyðarástandi í samvinnu við lögregluyfirvöld og herinn í hverju landi fyrir sig.

Ákvæði II.9.1 – bls 54

 • Ákvæði um að það megi enginn segja frá því að þetta sé lyfjatilraun.
 • Talið er að lyfjatilraunin muni valda miklum skaða.

” The risk of failure is very high in this experimental trial “


Kafli II.10 Birting og tilkynningar

 • Ákvæði um að það megi ekki birta út tilkynningar um efnisatriði samningsins, hann er leynilegur og undirritaður sem slíkur.

Annex II 6 gr.   Ábyrgð –

 • 3 mgr. – Ábyrgðin fellur á þá sem gangast undir samninginn.
 • Þetta skaðleysi gagnvart framleiðendum bóluefnisins varðandi notkun þess og ráðsöfun á bóluefni srm framleiðendur bera jafnframt ábyrgð á.
 • Þetta ákvæði flokkast undir fullveldisbrot skv. íslenskum lögum

Ákvæði 2.6.6. – bls 54

 • Í reglugerðinni verða ríkin að hafa lagalegar heimildir til að tryggja skaðleysi bóluefnaframleiðendanna, sbr. skaðleysisskuldbindingar sem koma fram í ákvæðum 1 – 12 í samningnum sbr. afsala sér fullveldisrétti. Stjórnarskrárbrot!
 • Þeir sem samþykkja samninginn skulu skrifa undir að þeir hafi heimild til þess og að slíkur skaðleysissamningur sé gerður þar sem reiknað sé með miklum skaða (bls 54.)

Annex II, 7. mgr, bls 54

 • Ríkin mega ekki og geta ekki samið við aðra bóluefna eða lyfjaframleiðendur.
 • Structur – Samið við Pfizer / Biotech og fleiri aðila – mjög mikil áhætta svo þetta takist hjá einhverjum þeirra lyfjaframleiðenda sem taka þátt í tilrauninni.
 • Þáttakendur eru tilraunadýr.

Prices – bls 60.

 • Ríkið ber ábyrgð á því að leyna því fyrir almenningi að þetta sé tilraun á vegum Pfizer og fl.
 • Byrjunarskammturinn kostar 17, 5 euro, meðalverð 15.5
 • Framhaldverð er 17.5 euro (hækkar eftir meira magni)
 • Samtals 155 miljarðar Evra (Euro)
 • 700 miljónir Evra eru greiddar fyrirfram inn á reikning í City Bank of Dublin á Írlandi (sami banki og tók við greiðslum fyrir söluna á WuxiNextCode sem Kári Stefánsson átti en seldi til Amgen á Írlandi árið 2019 – sjá viðhengi)

Skuldbindingarákvæði :

 • Bóluefnaframleiðendurnir eru undanþegnir bótaskyldu.
 • Pfizer Biotech bera eingöngu ábyrgð gagnvart framkvæmdastjórn sinni.

Skaðleysisákvæði:

 • Bóluefnaframleiðendum er tryggt skaðleysi og öll meðlimsríkin skuldbinda sig til að tryggja að þeir hafi nægilega lagalega tryggingu fyrir því.
 • Ríkin eiga að breyta lögum sem tryggja hagsmuni bóluefnaframleiðendanna í einu og öllu.

Temporary_Authorisation_Patient_Information_BNT162_18_0_UK_Clean

https://perma.cc/VU58-8787


Læknayfirlýsingin, sem læknar og vísindamenn víða að úr heiminum samþykktu á Covid-ráðstefnu í Róm, ásakar stjórnmálamenn um að þvinga fram meðferðaráætlun um „sömu stærð fyrir alla,“ sem leiðir til „óþarfa veikinda og dauða.“

Stjórnvöld eru sek um að hafa hindrað, að sjúklingar fái meðferð sem bjargað hefði lífum þeirra.


Íslensk stjórnvöld hafa ekki fylgt reglum NÜRNBERG KÓÐANS heldur haldið leyndum samningi við lyfjarisann Pfizer.

„Íslensk stjórnvöld hafa ekki fylgt reglum Nurnberg sáttmálans heldur haldið leyndum samningi við lyfjarisann Pfizer og þeirri staðreynd að verið er að gera vaksín-tilraunir á íslenskum almenningi með ófyrirséðum afleiðingum. Dómstólar munu væntanlega úrskurða hvort slíkt sé brot á Nurnberg sáttmálanum og glæpur gegn mannkyni. Ef hið sama gerist hér og gerst hefur gagnvart breskum almenningi, þá kunna forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra fyrrverandi og núverandi, landlæknir, sóttvarnalæknir, forstjóri Lyfjastofnunar, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar og umboðsmenn lyfjarisanna eiga yfir höfði sér málssóknir fyrir Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag.“


Heimildir

Pfizer og EU bóluefnasamningurinn við Ísland 4. ágúst 2020
https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

Um höfund

Sigurlaug Ragnarsdóttir
Sigurlaug Ragnarsdóttir
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻
 • 258 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻