Skilmálar - mittval.is

Skilmálar

MittVal.is hefur sett sér stefnu í samræmi við persónuverndarlöggjöf (GDPR) sem kom til framkvæmda 25. maí 2018 í Evrópu.

Persónuvernd og öryggi því tengt er lykilatriði í starfsemi MittVal.is og hjá þeim sem að vefnum koma.

Persónuverndarstefna MittVal.is

Almennt

MittVal.is leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sé takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem vefsíðunni ber að veita þeim sem hana heimsækja.

MittVal.is leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um þá sem heimsækja vefsíðuna og að sú vinnsla sé unnin á ábyrgan, öruggan og löglegan hátt.

MittVal.is leggur áherslu á að allar upplýsingar um þá sem heimsækja MittVal.is síðuna og þeir láta henni í té eða sem MittVal.is sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila séu eingöngu nýttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Persónuupplýsingar

MittVal.is safnar og varðveitir persónuupplýsingar þeirra sem vefinn heimsækja. Sem dæmi má nefna samskiptaupplýsingar í gegnum vefsíðu, á póstlista og aðrar upplýsingar sem viðskiptavinir veita af fúsum og frjálsum vilja. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til MittVal.is.

MittVal.is ábyrgist

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.

Að þegar deilt er persónuupplýsingum þeirra sem vefsíðuna heimsækja með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu, skuldbindur MittVal.is sig til að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.

Að tryggja fullan trúnað þriðja aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.

Réttur hins skráða

MittVal.is leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð hjá vefsíðunni. Með því er meðal annars átt við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru á vefsíðuna og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann MittVal.is að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga.

Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá MittVal.is má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið: MittVal@MittVal.is.

Tölfræðilegar samantektir

MittVal.is áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í þágu vefsíðunnar.

Vefsíða MittVal.is

Á vefsíðu (vefsvæði) MittVal.is, kann að vera safnað tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða undirsíðu notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað við slíka vinnslu.

Takmörkun ábyrgðar

Á vefsíðu (vefsvæði) MittVal.is, kann að vera safnað tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða undirsíðu notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað við slíka vinnslu.

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa, eða koma upp í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, sé ekki hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa, eða koma upp í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, sé ekki hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu MittVal.is skaltu hafa samband á netfanginu: MittVal@MittVal.is.

Traust og trúnaður er eitt af einkunnarorðum MittVal.is svo og áhersla á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem viðskiptavinir treysta félaginu fyrir.