Um Samtökin Okkar - Viltu gerast félagi? - mittval.is

UM OKKUR MÍN LEIÐ – MITT VAL

Tilgangur félagsins, sem var stofnað þann 26. mars árið 2021, er að vinna að hvers konar mannréttindamálum, heilsufrelsi, virðingu fyrir sjálfræði einstaklinga yfir eigin líkama. Við krefjumst þess að: Siðareglur lækna, Helsinki-yfirlýsingin, Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, Genfaryfirlýsinga lækna, Mannréttindasáttmáli Evrópusambandsins, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Stjórnarskrá Íslands séu virt í samfélaginu.


Einnig að tryggja ferðafrelsi án takmarkana og varna því að hér á landi verði komið á einræði undir því yfirskyni að verið sé að vernda heilsu fólks. Jafnframt að vinna að því að opinber stjórnsýsla og eftirlitsaðilar fari eftir lögum og reglugerðum, hvað varðar upplýsingagjöf og réttindi einstaklinga.

Félagið kemur ekki til með að standa að neinum atvinnurekstri.

Markmið félagsins er að vinna að kynningarmálum í samfélaginu, í gegnum fræðslu á vefsíðu og á samfélagsmiðlum, svo og í gegnum annað prentefni og ýmsar aðrar leiðir, sem þróast samhliða starfsemi félagsins.

  • Félagið kemur til með að standa að málsóknum ef á þarf að halda.
  • Félagsaðild eiga allir þeir sem hafa áhuga á að vinna að markmiðum félagsins.

  • Félagsaðild miðast við skráningu í félagið og að staðin séu skil á greiðslu félagsgjaldi

  • Sjá Samþykktir Mín leið – Mitt val okkar

STJÓRN FÉLAGSINS

Við sem í stjórn MÍN LEIÐ MITT VAL sitjum höfum alla daga, allt frá því rétt eftir áramótin 2020 áður en samtökin voru stofnuð, unnið að ýmsum málum til að vekja fólk til vitundar um hættuna á ástungunum.  Hér má finna athyglisverðar greinar um tilraunaefnin og ráð við aukaverkunum Covid tilraunabóluefnanna eftir Guðrúnu Bergmann, eins skrifar Kristín Inga Þormar vinsæla og áhugaverða pistla á Mbl.is

Formaður: Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir eða Cilla Ragnars

Varaformaður: Ragnar Unnarsson

Skjalavörður:  Leifur Árnason

Gjaldkeri: Kristín Þormar


VILTU GERAST FÉLAGI? 


Við höfum einnig ítrekað sent íslenskum stjórnvöldum, umboðsmanni Alþingis,  Landlækni, Sóttvarnalækni, heilbrigðisráðherra, barnamálaráðherra, persónuvernd sem og öðrum ráðamönnum opinber bréf í ábyrgðarpósti, eins með stefnuvottum á heimili  þeirra sl. 2 ár, nú síðast þann 30. nóvember 2022.  Þau eru: 

1. Ákall til Ríkisstjórnar Íslands

2. Bréf til velferðarnefndar Alþingis

3. Bréf til Þórólfs Guðnasonar

4. Bréf til persónuverndar

5. Ákall til barnamálaráðherra Íslands

6. Athugasemd við ný sóttvarnarlög 2020  eftir Guðrúnu Bergmann

7.  Umsögn um frumvarp að sóttvarnarlögum eftir Guðrúnu Bergmann

8. Umsögn um ný sóttvarnarlög 2022 eftir Leif árnason

9. Umsögn um ný sóttvarnarlög 2022 eftir Þránd Arnórsson 

10. Umsögn um ný sóttvarnalög eftir Kristínu Þormar

11. Gengið á mannréttindin  grein eftir Guðrúnu Bergmann

12.  Opið bréf til barnamálaráðherra, heilsuverndar skólabarna, barnaverndarstofu, Landlæknis, Mannréttindastofu og Umboðsmanns Barna á Íslandi.

13.  Svar mitt við spurningu Katrínar og Svandísar af hverju við viljum ekki gerast ókeypis tilraunadýr í ólögmætri lyfjatilraun fyrir Criminal Pfizer og félaga. Eftir Sigurlaugu Þ. Ragnarsdóttur

14. Mannréttindasamtökin “Mín Leið Mitt Val” hafa þrívegis sent frá sér ábyrgðarbréf varðandi tilraunabóluefnin og skaðsemi þeirra til íslenskra ráðamanna í ábyrgðarpósti 


15. Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL berjast af fullum krafti gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum, og krefjast svara.

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL hafa í dag 16.O5.22, sent eftirfarandi aðilum það bréf sem hér fylgir með. Bréfið er sent á heimilisfang þeirra með stefnuvottum, en umræddir aðilar eru:

 • Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands,
 • Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands,
 • Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra,
 • Sigurður Ingi Jóhannsson innanríkisráðherra
 • Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra

BRÉFIÐ


Ágæti viðtakandi

Þér er hér með bent á að allar aðgerðir til að stuðla að stofnun, breytingum, framlagningu og/eða samþykktum samninga eða sáttmála, sem reyna að sniðganga, grafa undan og/eða skaða fullveldi Íslenska lýðveldisins, eins og sett er fram í stjórnarskránni, og/eða framselja þessa heimild, að öllu leyti eða að hluta, til erlendra ríkja eða annarra aðila, eru brot á stjórnarskrá Íslands.

Þátttaka í slíkum aðgerðum er talin landráð og einstaklingar sem fundnir eru sekir um brot geta átt yfir höfði sér sektir eða fangelsi í samræmi við íslensk lög. Þú ert eindregið hvött/hvattur til að stöðva allar frekari tilraunir sem passa við þessa lýsingu með tilliti til breytinga á Alþjóða heilbrigðissáttmálanum skv. í 12. kafla, liðum 2., 3. og 5. sem lagðar eru til og/eða til skoðunar á 75. Alþjóðaþingi WHO í Genf dagana 22.-29. maí 2022.

Ennfremur er óskað eftir nákvæmum upplýsingum um hverjir þeir aðilar eru, sem hafa umboð frá forseta Íslands, samkvæmt 21.gr. 1.mgr. Stjórnarskrár lýðveldisins til að fara fyrir hönd Íslenska lýðveldisins á fund Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar dagana 22.-29. maí í Genf í Sviss, þar sem fulltrúar frá 192 þjóðum munu mæta.

Svar óskast innan 7 daga frá dagsetningu þessa bréfs.


VIÐAUKI I:

Bendum jafnframt á eftirfarandi greinar í almennum hegningarlögum:

X. kafli. Landráð.
86. gr.

Hver, sem sekur gerist um verknað, sem miðar að því, að reynt verði með ofbeldi, hótun um ofbeldi, annarri nauðung eða svikum að ráða íslenska ríkið eða hluta þess undir erlend yfirráð, eða að ráða annars einhvern hluta ríkisins undan forræði þess, skal sæta fangelsi ekki skemur en 4 ár eða ævilangt.

XI kafli. Brot gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum þess.
98. gr.

Veki maður eða stýri uppreisn í þeim tilgangi að breyta stjórnskipun ríkisins, þá varðar það fangelsi, ekki skemur en 3 ár eða ævilangt. Hver, sem tekur þátt í þess konar uppreisn, svo og hver sá, sem sekur gerist um verknað, er miðar að því að breyta stjórnskipuninni á ólögmætan hátt, skal sæta fangelsi allt að 8 árum.
Svar óskast innan 7 daga frá dagsetningu þessa bréfs.

Með kveðju

f.h. félaga í Mannréttindasamtökunum MÍN LEIÐ — MITT VAL

Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir,
formaður mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val


16. Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val krefja íslensk stjórnvöld um svör varðandi möguleg áhrif 5G á heilsufar manna, um úðasprautun yfir heiðhvolfinu á Íslandi og um sóttvarnakostnað innan 14 daga.

17. Opið bréf Til ríkisstjórnar Íslands, barnamálaráðherra Ásmundar Einars Daðasonar, Willum Þórs Þórssonar, starfsmanna Barnaheilla – Save the Children á Íslandi, UNICEF á Íslandi, umboðsmanns barna og grunnskólakennara á Íslandi

18.  Ákall til alþingismanna, ríkisstjórnar Íslands, forstjóra Heilsugæslunnar, barnamálaráðherra, umboðsmanns barna á Íslandi, stjórnar Landspítala Íslands og Barnaheilla á Íslandi. 

19. HVAÐ Á AÐ GERA BÖRNUNUM?

Þetta er opið bréf til mennta- og barnamálaráðherra Ásmundar Einars Daðasonar, heilbrigðisráðherrra Willum Þórs Þórssonar og til foreldra og forráðamanna barna og unglinga. Lesið greinina endilega til enda – því það sem hér er sett fram er þegar komið í ferli og því þarf að bregðast fljótt við sé óskað eftir að breyta því.

Þess má að geta að ég sendi þessa grein til Morgunblaðsins sem valdi að birta hana ekki. Væntanlega er ég of berorð, en það þarf að segja hlutina eins og þeir eru.

Þar sem ég fjalla um nýja stefnu í kynfræðslu barna í þessari grein, vil ég byrja á að renna yfir þá STAÐLA UM KYNFRÆÐSLU í Evrópu, sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gefur öllum stefnumótandi yfirvöldum og þeim sem hafa yfirumsjón með heilbrigðis- og kennslumálum um allan heim fyrirmæli um að fylgja. Staðlarnir eru frá árinu 2010 og virðast ekki hafa verið uppfærðir.

Íslensk stjórnvöld hafa samþykkt þessa staðla WHO, sem og samsvarandi staðla sem Sameinuðu þjóðirnar gefa út undir því yfirskini að þeir tengist sjálfbærri framtíð. Kennsluefnið er þegar komið inn í grunnskóla hér á landi.

Lesa alla greinina hér

Guðrún Bergmann


20. ÍSLENSKT ÁKALL GEGN WHO: NEI VIÐ EINRÆÐI Í HEILBRIGÐISMÁLUM

Opið bréf til forseta Íslands, íslensku ríkisstjórnarinnar, alþingismanna og umboðsmanns Alþingis.

Ísland þarf að yfirgefa WHO ef breytingar á stjórnarskrá stofnunarinnar verða ekki stöðvaðar. Haustið 2023 hættir Ísland fullveldi sínu varðandi lýðheilsu og heilsufarshagsmuni Íslendinga ef við leyfum WHO að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með óvinnandi ákvarðanatökuvald.

WHO, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, leggur til víðtækar breytingar á stjórnarskrá sinni, International Health Regulations (IHR). Í reynd fela breytingarnar í sér að WHO verður löggjafarvald í stað ráðgefandi aðila.

Ef aðildarríkin leggjast ekki gegn breytingunum þýðir það að WHO mun hafa lagalega bindandi vald yfir íbúum Íslands sem og annarra aðildarríkja ef WHO lýsir yfir neyðarástandi vegna heilsufarshagsmuna Íslendinga og annara þjóða, og staðreyndin er sú að sjálfsákvörðunarréttur Íslands og annarra aðildarlanda mun hverfa ef WHO fær að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með friðhelgan ákvörðunarrétt eins og nú er lagt til.

Þessi sama stofnun hefur áform um áframhaldandi faraldra smitsjúkdóma næstu 10 árin eða svo.

Það er því gríðarlega mikilvægt að allir landsmenn geri sér grein fyrir hvaða afleiðingar það mun hafa ef ekki verður komið í veg fyrir að íslensk stjórnvöld skrifi undir þennan samning!

Nauðsynlegt er að Ísland rifti öllum samningum og yfirgefi samstarfið við WHO áður en það verður um seinan, vegna nýrra alþjóðlegra heilbrigðisreglugerða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og heimsfaraldurslaga, sem hefðbundnir fjölmiðlar og íslensk stjórnvöld reyna að þegja í hel.

Eða ætlum við bara að fljóta sofandi að feigðarósi?

https://exitwho-iceland.mittval.is/undirskriftarsofnun/exit-who-iceland