Mannréttindasamtökin Mín Leið - Mitt Val krefja íslensk stjórnvöld um svör varðandi möguleg áhrif 5G á heilsufar manna, um úðasprautun yfir heiðhvolfinu á Íslandi og um sóttvarnakostnað innan 14 daga. - mittval.is

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val krefja íslensk stjórnvöld um svör varðandi möguleg áhrif 5G á heilsufar manna, um úðasprautun yfir heiðhvolfinu á Íslandi og um sóttvarnakostnað innan 14 daga.

KRAFIST ER SVARA VIÐ EFTIRFARANDI SPURNINGUM INNAN 14 DAGA – EF EKKI ÞÁ VERÐUR MÁLINU STEFNT FYRIR DÓMSTÓLA.

UM OKKUR MÍN LEIÐ – MITT VAL

Tilgangur félagsins, sem var stofnað þann 26. mars árið 2021, er að vinna að hvers konar mannréttindamálum, heilsufrelsi, virðingu fyrir sjálfræði einstaklinga yfir eigin líkama.

Við krefjumst þess að: Siðareglur læknaHelsinki-yfirlýsinginMannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðannaGenfaryfirlýsinga læknaMannréttindasáttmáli Evrópusambandsins, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Stjórnarskrá Íslands séu virt í samfélaginu. Einnig að tryggja ferðafrelsi án takmarkana og varna því að hér á landi verði komið á einræði undir því yfirskyni að verið sé að vernda heilsu fólks. Jafnframt að vinna að því að opinber stjórnsýsla og eftirlitsaðilar fari eftir lögum og reglugerðum, hvað varðar upplýsingagjöf og réttindi einstaklinga.


ÞRJÚ BRÉF VORU SEND Í ÁBYRGÐARPÓSTI TIL RÁÐAMANNA ÞANN 30. NÓVEMBER 2022.


BRÉF NÚMER 1.

KOSTNAÐUR VEGNA SÓTTVARNAAÐGERÐA

Hér með óska mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val eftir svari við eftirfarandi spurningum.

Þetta er gert á grundvelli upplýsingalaga nr. 140 frá 2012.

1. Hversu mörg PCR próf hafa stjórnvöld keypt frá upphafi heimsfaraldursins? Hver varostnaður við þau kaup? Hverjir voru stærstu birgjar?

2. Hversu marga skammta af COVID-19 “bóluefni” hafa stjórnvöld keypt frá upphafi heimsfaraldursins? Hver var kostnaður við þau kaup? Hverjir voru stærstu birgjar?

Við væntum þess að fá svar við öllum ofantöldum spurningum okkar, eigi síðar en 14 dögum frá dagsetningu þessa bréfs.

Berist ekki svar innan þess tíma, komum við til með að stefna þér til öflunar gagna.

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ MITT VAL

kt. 660421-1220

Sent með ábyrgðarpósti:

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra,
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík

Svandís Svavarsdóttir f.v. heilbrigðisráðherra,
Hjarðarhaga 28, 107 Reykjavík

Alma Dagbjört Möller, landlæknir,
Krossalind 4, 201 Kópavogur

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 101 Reykjavík

Afrit sent: Umboðsmaður Alþingis
Þórshamri, Templarasundi 5, 101 Reykjavík


BRÉF NÚMER 2.

SPURNINGAR VEGNA 5G

Hér með óska mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val eftir svari við eftirfarandi spurningum.

Þetta er gert á grundvelli upplýsingalaga nr. 140 frá 2012.

1. Hver ákveður staðsetningu 5G senda?

2. Er stuðst við rannsóknir á skaðsemi eða skaðleysi 5G senda fyrir fólk og ef svo er hvaðan koma þær?

Við væntum þess að fá svar við öllum ofantöldum spurningum okkar, eigi síðar en 14 dögum frá dagsetningu þessa bréfs.

Berist ekki svar innan þess tíma, komum við til með að stefna þér til öflunar gagna.

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ MITT VAL
kt. 660421-1220

Sent með ábyrgðarpósti:

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 101 Reykjavík

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra,
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, utanríkisráðherra
Rauðarárstígur 25, 105 Reykjavík

Afrit sent:

Umboðsmaður Alþingis
Þórshamri, Templarasundi 5, 101 Reykjavík

Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra
Sölvhólsgata 4, 101 Reykjavík

Salvör Norðdal, umboðsmaður barna
Borgartúni 7b, 2. hæð, 105 Reykjavík


BRÉF NÚMER 3.

ÚÐASPRAUTUN Í HEIÐHVOLFINU
Stratospheric Aerosol Injection – Chemtrails

Hér með óska mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val eftir svari við eftirfarandi spurningum.

Þetta er gert á grundvelli upplýsingalaga nr. 140 frá 2012.

Spurningarnar fjalla um það sem kallað hefur verið á ensku: Weather modification, Stratospheric
Aerosol Injection, GeoEngineering, Cloud Seeding eða jafnvel Chemtrails.

1. Hafa farið fram tilraunir með úðasprautun í heiðhvolfinu í lofthelgi Íslands?

2. Ef svo er, er þetta gert sem alþjóðleg skuldbinding Íslands, og þá við hverja?

Við væntum þess að fá svar við öllum ofantöldum spurningum okkar, eigi síðar en 14 dögum frá dagsetningu þessa bréfs.

Berist ekki svar innan þess tíma, komum við til með að stefna þér til öflunar gagna.

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ MITT VAL
kt. 660421-1220

Sent með ábyrgðarpósti:
Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 101 Reykjavík

Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra,
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, utanríkisráðherra
Rauðarárstígur 25, 105 Reykjavík

Afrit sent: Umboðsmaður Alþingis
Þórshamri, Templarasundi 5, 101 Reykjavík


Hvaða óhugnaði er verið að úða yfir landsmenn Guðlaugur Þór?

VIÐ KREFJUMST SVARA!


Kynning á 5G vettvangsrannsóknum um 5G og skaðleg áhrifum þess. Unnið var með sveitarfélagið Kópavog sem útgangspunkt og samanburður gerður við önnur sveitarfélög.

Það sem vakti hvað mesta athygli á kynningunni var sú staðreynd að á meðan menn eru að hrúga 4 & 5G farsímamöstrum í massvís ofan á allar þær opinberu byggingar sem að varnarlaus börn þurfa að sækja daglega í Kópavogi, t.d Kársnesskóla. Vatnsendaskóla, myndlistaskólann og Versal, þá er ekkert um slík farsímamöstur að finna ofan á skólunum í Garðabæ. Þá virðast ráðamenn í Kópavogi og Garðabæ bæjarfélögin vera sammála um það sé æskilegt að hrúga eins mikið af 4 & 5 G farsímamöstrum ofan á húsnæði eldri borgara og á húsþökum dvalarheimila fyrir aldraða.

–  Sem sagt alla þá borgara sem eru hvað varnarlausastir?


Mun 5G hafa áhrif á heilsu fólks?

Fugladauði í massvís við 5G mastur í Barcelona.

Alþjóða geislavarnarráðið setur viðmiðunarmörk fyrir ójónandi geislun eins og þá sem koma frá farnetssendum. Þau viðmiðunarmörk eru sett 50 sinnum lægri en þau viðmið sem talin eru geta haft skaðleg áhrif á mannslíkamann. 5G á því ekki að hafa áhrif á heilsu fólks frekar en fyrri kynslóðir farsíma og farneta. Mikil þróun hefur orðið í tækni sem notuð er við byggingu búnaðar fyrir 5G.Hluti 5G kerfa mun byggja á fleiri og smærri sendum, sérstaklega á þéttbýlissvæðum og á það aðallega við um nýtingu á hærri tíðni eins og 26 GHz.

Þessir nýju sendar útgeisla minna en núverandi sendar farneta og því er fyrirséð að ójónandi geislun verði minni en í núverandi kerfum þegar 2G, 3G og 4G sendar verða teknir úr notkun.

Sjá einnig umfjöllun á vef Evrópusambandsins (spurning 6) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/5g-faq
og fræðsluefni á vef Geislavarna ríkisins https://gr.is/fraedsluefni_um_5g/.


VETTVANGSRANNSÓKN OG MÆLINGAR Á 4G OG 5G Í KÓPAVOGI

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val  héldu sinn þriðja félagsfund á KEX hostel.

Þar var haldin glæsileg kynning á umfangsmikilli vettangsrannsókn í Kópavogi um 5G og skaðlegum áhrifum þess. Unnið var með sveitarfélagið Kópavog sem útgangspunkt og samanburður gerður við önnur sveitarfélög. Það sem vakti mesta athygli var að á meðan 4 & 5G farsímamöstrum er hrúgað ofan á allar þær opinberu byggingar sem börn þurfa að sækja í leik og námi í Kópavogi þá er ekkert um slíkt í Garðabæ.Í haust gerðu Valgerður Snæland og Leifur Árnason könnun á fjölda GSM – senda í Kópavogi og nágrenni, og héldu glæsilega kynningu um niðurstöður könnunarinnar á félagsfundinum.

5G Kynning Leifur Valgerdur á félagsfundinum.

Spurning: Áhugavert væri að fá skýringu á því hjá ráðamönnum hvers vegna 4 & 5G farsímamöstur er hvergi að finna ofan á öllum þeim opinberu byggingum sem að ráðamennirnir sjálfir búa eða starfa, sbr. Bessastaðir, Stjórnarráð Íslands eða bæjarskrifstofurnar í Kópavogi?Franskur dómstóll: það verður að taka niður og loka öllum farsímamöstrum – Alls 40 kýr hafa dáið.

,,Dýrin drekka ekki lengur. Þú þekkir þau ekki. Þau eru eins og uppvakningar. – Þau hreyfa sig eins og vélmenni. Halarnir hreyfast ekki lengur. Það er hræðilegt“.


Dómstóllinn í Clermont-Ferrand í Mið-Frakklandi óskaði eftir sérfræðiáliti prófessors og dýralæknis.

Í yfirlýsingu sinni taldi hann að loka ætti mastrinu í tvo til þrjá mánuði svo sérfræðingar geti rannsakað skaðleg áhrif hreyfanlegs masturs á heilsu og hegðun dýranna. Ef fjöðrun mastursins leiðir til aukinnar mjólkurframleiðslu og ef ástandið versnar aftur þegar mastrið er tekið í notkun eftir hlé, þá verður að viðurkennast að mastrið hefur skaðleg áhrif á dýrin. Dómurinn hefur því fylgt tilmælum sérfræðingsins.


 • Frá því að 4G mastur var tekið í notkun 200 metrum frá bænum í júlí 2021 hafa alls 40 kýr dáið og mjólkurframleiðsla hefur minnkað mikið.
 • Dómstóllinn í Clermont-Ferrand úrskurðaði þann 20. maí að loka þyrfti mastrinu í tvo mánuði. Í millitíðinni munu sérfræðingar rannsaka hvort heilsa kúahjarðarinnar batni.
 • Mjólkurbóndinn Frédéric Salgues tók eftir afleiðingunum á mjólkurkýrnar sínar þegar innan fárra daga eftir að 4G mastur fjarskiptafyrirtækisins Orange var tekið í notkun í júlí síðastliðnum 200 metrum frá bænum. Mjólkurframleiðsla minnkaði úr 25 lítrum á hverja kú fyrir stofnun mastursins í 14 lítra á hverja kú í dag, 40 af alls 200 kúm hafa dáið til þessa.
 • Sumar kýr hafa orðið blindar og flestar þeirra eru með vot augu. Öll kúahjörðin étur og drekkur illa og sýnir breytta hegðun. Kýrnar safnast saman í þyrpingu eins langt frá mastrinu og hægt er. Sjá myndband: video
 • Greiningar úr vatni og matvælum hafa ekki sýnt fram á neitt sem gæti skýrt versnandi heilsu hjarðarinnar: – Í dag er mjólkurhjörðin okkar í verulega hallandi ástandi. Venjulega vegur 6 mánaða gamall kálfur 200 kg en sá sem við vógum síðast vóg aðeins 104 kg.

Síðustu vikuna einar dóu tvær kýr, segir Fréderic Salgues

Un agriculteur de Haute-Loire a obtenu l'arrêt temporaire d'une antenne 4G a proximité de son exploitation.


Salgues heldur áfram og segir að á öllum þeim árum sem liðin eru frá árinu 2008, þegar hann hóf reksturinn, hafi hann aldrei séð svipaða hegðun meðal dýranna.ann telur að það séu engir þættir aðrir en hreyfanlegt mastur sem geti skýrt mikinn og hraðan samdrátt í mjólkurframleiðslu.


,, Við erum með skotheld sönnunargögn – Hugarstýring í formi taugavopna er að finna á mörgum stöðum í leynilega bóluefnaskjalinu“.

Stew Peters With Karen Kingston.

https://www.bitchute.com/video/3KNy1vJ2cvwl/
https://www.roxytube.com/v/xJbHnK

Neuroweapons, Incinerate All The Jabs, HALT The 5G Death Tower Roll Out

Dune Drifter Channel
https://rumble.com/user/DuneDrifter


C-19 “bóluefnin” og áhrif þeirra á mannfólkið nálægt 5G sendum.


Dóu skyndilega!


 • Þegar við heyrum af átökunum í Úkraínu og fjölda almennra borgara myrta á hroðalegan hátt eða hryllileg ofbeldi sem fólk verður fyrir, hugsum við “hvert stefnir heimurinn”, okkur er um og ó okkur er ekki sama, hryllingur.En hvernig má það vera að okkur þykir ekkert að því að ofurríkt fólk haldið hreinni illsku hafa hafið stríð gegn jarðarbúum þar sem gríðarlegur fjöldi fólks hefur dáið að ástæðulausu, börn deyja í móðurlífi eða jafnvel í örmum móður sinnar og hundruð þúsunda ef ekki milljónir hafa hlotið alvarlegan líkamlegan skaða af gjörðum siðspilltra ofurríkra aðila sem telja okkur almenna borgara vera fyrir sér og spilla jörðinni fyrir þeim?Af hverju erum við svo blind að sjá ekki í gegnum blekkingarnar sem hafa dunið yfir okkur nú í nærri þrjú ár?Hér fyrir neðan er vefslóð á myndband þar sem fjallað um skyndilegan dauða – DIED SUDDENLY. Myndband þetta er ekki fyrir börn að horfa á og jafnvel ekki fyrir viðkvæma. En fólk þarf að horfa á og hlusta með opnum huga til að gera sér grein fyrir því sem er í gangi.Þar sem þetta myndband fæst ekki sýnt á youtube þá þarf að afrita vefslóðina og opna í nýjum glugga.https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html

  25.11.2022 | 05:41

  EFNARÁKIR OG BÓLUSETNINGAR /Chemtrails and Vaccinations.

  Chemtrails and Vaccinations.

  Chemtrails and Vaccinations.

  http://www.chimachine4u.com/chemtrails.html

  SKELFILEGAR UPPLÝSINGAR – VERÐUR LESA.

  Loftið sem við öndum að okkur og bólusetningarnar sem við fáum er eitrað með efna kokteilum, tengt mörgum sjúkdómum og alvarlegum aukaverkunum.

  Chemtrails og bóluefni: Þöglir banvænir morðingjar. Þó að almenningur hafi í fáfræði neitað að viðurkenna hvað hann standi andspænis, þökk sé miklum upplýsingum á internetinu, þá gera mörg okkar það núna. Við getum ekki stöðvað efnaslóðirnar, en við getum hafnað efnabólusetningum.

  Jarðverkfræði, uppspretta „hnattrænnar hlýnunar“er vísvitandi:

  Tími okkar á jörðinni er að renna hratt út ef þetta er ekki stöðvað eins fljótt og auðið er. Eyðing ósonlagsins og losun metangas frá norðurskautinu, Suðurskautslandinu og Síberíu er nálægt því að hverfa aftur.


  Besta vefsíða í heimi fyrir rannsóknir og nýjustu uppfærslurhttps://www.geoengineeringwatch.org/

  „Hnattræn hlýnun“og „loftslagsbreytingar“eru af völdum GEO-ENGINEERING sem hefur staðið yfir síðan á fjórða áratug síðustu aldar. Herþotur fljúga um himininn skýja sáning – úða mörgum kemískt hlaðnum efnaslóðum – til að búa til þurrka, valda rigningu, snjóstormum og nota einnig tækni til að búa til hvirfilbyli og fellibyli.

      Chemtrails eru orðin algengur hversdagslegur viðburður. Farðu út og LÍTTU UPP!

  Farþegaflugvélar segirðu?  Er þér alvara? Ertu að segja að viðskiptaflugvélar hafi

  1. vísvitandi farið út af flugleiðinni b) flogið í mismunandi hæðum og c) skemmta farþegum með því að þvera yfir himininn og búa til rákir?

  LJÓTUR SANNLEIKUR:

      Chemtrails/efnarákir hindra sólina – þar með útiloka langt innrauða geisla og D-vítamín – og valda verulegum, vísvitandi breytingum á veðri, eyðileggja heimili, dýralíf, plöntur, tré, uppskeru og eyðileggja heilsu manna í því ferli

   EFNA KOKKTAIL:

  Chemtrails/efnarákir  innihalda mikið magn af áli, baríum, strontíum-90 og blýi, auk snefil magns annarra efna, þar á meðal arsen, króm, kadmíum, selen og silfur. Lithium bætist fljótlega á listann

  BARIUM:

  Lítið magn af vatnsleysanlegu baríum getur valdið öndunarerfiðleikum, auknum blóðþrýstingi, breytingum á hjartslætti, magapirringi, vöðvaslappleika, breytingum á taugaviðbrögðum, bólgu í heila og lifur, nýrna- og hjarta skemmdum. Eitrað baríum magn getur verið uppspretta MS-sjúkdóms.


  ÁL:

      Afleiðingar langvarandi útsetningar fyrir áli í miklu magni, eins og þeim sem er úðað nánast daglega yfir himininn okkar, skapa eftirfarandi:

  Heilahrörnun.

  Hindra getu líkamans til að melta kalsíum, fosfór og flúor.

  Koma í veg fyrir beinvöxt og minnka beinþéttni.

  Valda verkjum í vöðvum.

  Tal vandamál.

  Blóðleysi.

  Meltingar vandamál.

  Skert lifrarstarfsemi.

  Skert nýrnastarfsemi.

  Magakrampa hjá ungbörnum.

  Nanó-ál agnir virka sem íkveikjuefni og eldhröðunarefni og þess vegna brenna villtir eldar stjórnlaust um allan heim.

  Óstöðvandi eldstormar eins og 2018 banvænn Camp Fire í Norður-Kaliforníu sem brenndi svæði fótboltavallar á 12 sekúndum og Woolsey eldstormurinn sem eyðilagði hálfa Malibu eru að verða algengir. Slökkviliðsmenn eiga ekki möguleika eins og áður, hvað þá heldur heimili og eignir.


  STRONTIUM-90:

  Ef þetta efna samband leysist upp í vatni, mun efnið leysast upp í raka yfirborðinu inni í lungunum. Strontíum fer þá fljótt inn í blóðið. Ef efna form strontíums leysist ekki auðveldlega upp í vatni getur lítið magn verið eftir í lungum.

  Heilbrigðisvandamál geta þróast, þar með talið fækkun rauðra blóðkorna, þar með talið blóðleysi, sem veldur mikilli þreytu, blóði sem storknar ekki sem skyldi og minnkað viðnám gegn sjúkdómum.


    FLUORÍÐ:

  Algengt er að finna í kranavatni og tannkremi, sameinast áli til að fara yfir blóð-heila þröskuldinn, sem skapar Alzheimer, Parkinsons, einhverfu og önnur veikindi og sjúkdóma. Flúor eitt og sér veldur alvarlegum heilsufars vandamálum, gerir heilan heimskan og lokar heilakönglinum.

  Athugið: Bandaríkin, Rússland og Kína viðurkenna öll opinskátt að nota veðurfars breytingar. Stríðsáhrif, umhverfiseyðing og heilsutjón eiga sér engin takmörk.

  Veðurfars stríð var notað í Víetnam, einnig notað til að eyðileggja sykurræktun á Kúbu, var notað til að koma í veg fyrir rigningu á kínverskum Ólympíuleikum og hefur verið notað til að skapa þurrka í Íran. Eins og nú er, eru viðvarandi endalausir þurrkar í Kaliforníu vegna þess að komið er í veg fyrir rigningu og þeim beygt af leið.

  Núverandi veðurspá þín:

  chemtrails

  Viltu vita hvernig veðrið er hvar sem er á jörðinni? Viltu sjá sjálfur muninn á því sem veðurspámenn segja þér og hverju þú getur raunverulega búist við?

  Horfðu á beint: Ventrusky.com

  2021:  Ef þú hefur verið sofandi eða heimsótt aðra plánetu, gætirðu hafa tekið eftir því að öfgar í veðurfari hafa aukist – óviðráðanlegir eldstormar, mikil flóð, slegin hitamet, snjór á hlýjum stöðum, tilviljunarkennd hagl á stærð við golfbolta á óvæntum stöðum , etc, etc, etc. Loftslagsbreytingar eru vísvitandi veðurstríð, og fyrir utan 5G, mesta ógnin við plánetuna jörð og afkomu allra lífvera.

  Verður að horfa á 30 mínútna heimildarmynd um Chemtrails:

  LOOK UP – Chemtrails, Geoengineering, Weather Manipulation (Full Documentary)

  https://www.peteyvid.com/look-up-chemtrails-geoengineering-weather-manipula-541542767.php

  Þetta er alvarlegt ákall til aðgerða – taktu þátt hér: www.SkyderALERT.com

  Á hverjum degi sem þú ferð út, andarðu að þér eitruðum málmum, nanóögnum úr áli, sem eru hægt og rólega að eyðileggja þig, mig, börnin okkar, plánetuna okkar, framtíð okkar.


  Chemtrails – Hljóðlátur banvænn efnakokteill:

  Árið 1946 tilkynnti verðandi lyfjakeisarinn George Merck til stríðsráðherra Bandaríkjanna að honum hefði tekist að vopna eiturefnið sem dregið var úr Brucella bakteríunni og einangra það í óslítandi kristallað form með því að nota aðeins DNA agnir.

  Loftúðun á kristöllum með chemtrails var beitt á kínverska og kóreska íbúa í Kóreustríðinu. Margir hermenn í stríðsinu fengu síðar MS-sjúkdóm. Herinn viðurkenndi að MS væri Brucella-tengt og greiddi hermönnunum bætur. Þó að Brucella micoplasma geti legið í dvala í áratugi, getur það leysts úr læðingi með bóluefnum. Bólusetningar hafa verið skylda í bandaríska hernum síðan 1911.

  Fyrir utan MS hefur þessi baktería verið tengd ýmsum sjúkdómum þar á meðal; Alnæmi, krabbamein, sykursýki, Parkinsonsveiki, Alzheimer og liðagigt. Árið 2000 sagði Dr. Charles Engel hjá National Institute of Health (NIH) að brucella mycoplasma væri líklega einnig ábyrgt fyrir langvarandi síþreytu heilkenni og vefjagigt.http://www.chimachine4u.com/fibromyalgia.html


  MOSKÍTÓ FLUGUR:

   Mosquitoes.

  Moskító rannsóknarstofa ríkisstjórnarinnar stofnuð til að dreifa sjúkdómum.

  Til viðbótar við úðaunar aðferðina, þá voru moskítóflugur mjög mikið prófaðar sem dreifingar aðferð fyrir sjúkdómsvalda.

  Á fimmta áratugnum (in 1950s) var Dominion Parasite Laboratory í Belleville í Kanada að ala upp 100 milljónir moskítóflugna á mánuði. Þær voru síðan fluttar til Queens háskólans í Kingston og annarra aðstöðu þar sem þær voru sýktar af kristalla sjúkdómsefni.

  Tilkynnt var um stóran faraldur síþreytu árið 1957 í Punta Gorda, Flórída. Í vikunni áður var tilkynnt um mikið innstreymi moskítóflugna. Heilbrigðisstofnunin sagði að 450 einstaklingar hefðu  veiktust af síþreytu á einum mánuði. Margar slíkar prófanir hafa verið gerðar á óbreyttum borgurum á síðustu 50 árum.

  Dr. Maurice Hilleman, núverandi yfirveirufræðingur Merck, sagði nýlega að Brucella sýkillinn væri nú borinn af öllum (íbúum) Norður-Ameríku og hugsanlega um allan heim.

  Árið 1993 fékk Dr. Shyh-Ching Lo, háttsettur rannsóknarmaður við meinafræðistofnun Armed Forces, einkaleyfi á nokkrum illvígum stofnum af mycoplasma. Hann sagði í eigin einkaleyfum að þau valdi síþreytu heilkenni (chronic fatigue syndrome).

  Stofnunin er um þessar mundir að endurbyggja spænsku veikina frá 1918, setja hana inn í samtíma flensu stofna og auka banvæni hennar.

  Spænska veikin drap 675.000 Bandaríkjamenn á tímabilinu 1918-1919. Margir hinna látnu voru tilrauna bólusettir hermenn sem dreifðu bakteríu lungnabólgunni um Evrópu.

  Frá 9-11 hafa allir bandarískir flugvellir verið undir herstjórn. Samkvæmt einum trúverðugum heimildarmanni er til subrosa verkefni sem kallast „Project Cloverleaf“sem notar innlend flugfélög /flugvélar, sem eru endurbyggðar með sérstökum tönkum til að úða yfir óbreytta íbúa með ýmsum efnum.

  Horfðu upp til himins! Augu þín ljúga ekki – þau eru vitni.

  Chemtrails.

  Chemtrails /efnaslóðir eru einnig þekkt sem sólargeislunar stjórnun, eða heiðhvolfs úðun, eða Jarðar/Veðurfars Verkfræði (Geo/Climate Engineering.)

  TENGLS Á MILLI EFNSLÓÐA OG BÓLUSETNINGA:

  Þessi ríkis vísindamaður á eftirlaunum heldur áfram að segja að hægt væri að setja endurbyggðar útgáfur af flensu inn í bóluefni ásamt góðkynja stofni sáðefnisins (dreifingar) til að hægja á framgangi af banvænum þætti þess.

  Efnin í efnaslóðunum sem tilkynnt hefur verið um á landsvísu síðasta áratuginn, geta aðstoðað veiruhjúpinn við að sameinast lungnafrumunum, sem tryggir að auðvelt sé að komast í gegn og valda sýkingu.

  Fólk mun bera flensu til annarra og byrja síðan að falla eins og flugur. Þetta mun valda hræðslu og  eftirspurn eftir fleiri flensusprautum, sem hraða hringrásinni. Einstaklingar sem ekki hafa verið sprautaðir mun verða kennt um að dreifa sjúkdómnum.

  ATH 2021: Ofangreind málsgrein var skrifuð fyrir meira en 10 árum síðan og það er núna að gerast!

  Árið 2002 keypti heilbrigðisráðuneytið 286 milljónir skammta af bóluefni frá breska birgðafyrirtækinu Acambis. Washington Post greindi frá því í September sama ár að hægt væri að bólusetja alla íbúa Bandaríkjanna innan 5 daga.

  Samhliða þessu, samdi deildin lög sem kallast The Model Emergency Health Powers Act. Lögin geta krafist þess að hver einstaklingur verði bólusettur. Ef ekki er farið að kröfunum verður litið á það sem afbrot.

  Nýjasta undralækningin sem læknastofnunin hefur kynnt eru erfðafræðileg bóluefni. Þeim er fagnað sem síðastu varnarlínunni milli manna og mycoplasma. En Dr. Rebecca Carley lýsir því yfir að DNA þættir þessara bóluefna geti verið felldir inn í okkar eigin DNA sem aftur gæti valdið útrýmingu alls (bólusetts) lífs á jörðinni.


  HINIR LÁTNU GETA EKKI MÓTMÆLT.

  Dr. David Kelly.

  Dr. David Kelly – Myrtur.

  Að minnsta kosti tveir tugir örverufræðinga um allan heim hafa látist með ofbeldislegum hætti síðasta áratug eða svo. Forvitnilegt var að sumir þeirra voru að vinna að DNA raðgreiningu. Frægastur var Dr. David Kelly (Dr. Kelly var sagður hafa gleypt 29 coproxamol töflur, aðeins fimmtungur af einni töflu fannst í maga hans og magnið í blóði hans var mun minna en banvænn skammtur) sem lést í júlí 2003.

  Starfandi fyrir Mossad, skipulagði Kelly brotthvarfið á rússneska örveru fræðingnum Vladimir Pasechnik, sem hafði unnið að dómsdags sýklavopni sem gæti valdið útrýmingu þriðjungs íbúa plánetunnar.

  Í október 2004 lýsti Dimtry Lvov, yfirmaður rússnesku veirufræði stofnunarinnar því yfir að allt að einn milljarður manna um allan heim gæti dáið við næsta heimsfaraldur. Það lítur út fyrir að hjörð mannsins sé um það bil að verða felld á stórbrotinnhátt. Af hvaða ástæðum sem það er, þá vildu látnu örverufræðingarnir ekki taka þátt í áætluninni.

  Til að tryggja hámarks rugling, greindi útgáfa New York Times frá janúar 2002 frá því að bandarísk stjórnvöld hefðu séð sér fært að aflétta leynd af hundruðum sýklahernaðar kokka bóka. Þrátt fyrir að bankareiknings upplýsingar Lee Harvey Oswald séu lokaðar í 50 ár í viðbót, hafa alríkisstofnanir reglulega selt gögn um lífhernað til vísindamanna í gegnum internetið og jafnvel í gegnum síma.


  BANVÆNN BÓLUEFNA EFNA KOKTEILL:

  The Times greindi frá hættunni af menguðum bóluefnum allt aftur í febrúar 1962. Það kemur í ljós að mænusóttar bóluefnin á sjötta og sjöunda áratugnum voru veirumenguð af sýktum nýrnavef úr apa, sem hugsanlega skýrði þá miklu aukningu í krabbameinstilfellum eftir það. En bóluefni krefjast ekki mengaðs apavefs til að teljast hættulegt.

  The Physician's Desk Reference fyrir 1998 listar upp hvaða fjölda eitraðra bóluefnis efna, þar á meðal; kvikasilfur, formaldehýð, ál, fenoxýetanól (frostvörn) og tvílitna frumur úr mönnum (úr fósturvef sem hefur verið eytt). Einnig dýravefur og vökvar, þar á meðal hestablóð, kanínuheila, hundanýru, apanýru, kjúklingafósturvísi, hænsnaegg, andaegg, svínablóð og svínaprótein/vef og kálfasermi og sermi frá nautgripum.


  ÓGEÐSLEGT og GLÆPSAMLEGT!

  vac-Af

  Saklausir Afríkubúar sýktir viljandi þökk sé Bill Gates bólusetningar áætlunum sem hafa sýkt, gelt og drepið ómældan fjölda.

  AIDS – BORGAÐ TIL AÐ ÞEGJA:

  Í maí 1987 greindi hið strangaTimes of London frá því á forsíðu sinni að bóluefni gegn bólusótt, sem Alþjóða heilbrigðis málastofnunin gaf, hefði komið af stað alnæmi. 100 milljónir bólusettra Afríkubúa voru í hættu.

  Mest bólusettu svæðin sýndu mesta aukningu AIDIS tilfella.

  Í greininni var vitnað í Robert Gallo sem studdi þessar tölur og sagði að „alnæmis rannsakendur muni halda kjafti vegna þess að þeim er borgað fyrir það.“  Árið 1992 sagði David Heymann, forstjóri WHO, að „Uppruni alnæmis skiptir ekki máli fyrir vísindi í dag.“ Árið 1995 sökuðu kaþólsku góðgerðarsamtökin Human Life International Alþjóða heilbrigðis málastofnunina (WHO) um að hafa reynt að stjórna íbúafjölda í Afríku og víðar.

  FYI: Dr. Sam Chachoua.

  Þessi snilldar maður hefur meðhöndlað bæði HIV og alnæmi /AIDS með góðum árangri, svo ekki sé minnst á krabbamein með IRT (Induced Remission Therapy). Það var gerð morðtilraun á líf hans og hann þarf að búa í felum í Mexíkó. Dr. Sam mun ekki hætta að lækna fólk, bjarga mannslífum eða afhjúpa sannleikann fyrr en í síðasta andardrættinum.

  Uppfærsla vor 2017:

  Enn ein morðtilraunin hefur að þessu sinni orðið til þess að Dr. Sam getur ekki haldið áfram að vinna með almenningi.

  Uppfærsla 2021:

  Meginland Afríku er lægsta íbúafjöldinn af kóróna vírus bólusettum, vegna þess sem Bill Gates gerði þeim, og þeim gengur bara vel. Einu sinni bitinn, tvisvar feiminn! Indlandi líður á sama hátt vegna þess sem Gates gerði við þá, og notar Ivermectin sem er fáanlegt fyrir nokkra dollara.


  BÓLUSETNINGA TENGSL VIÐ PERSAFLÓA STRÍÐS HEILKENNI:

  Gulf War Sydrome.

  Killing Our Own: The Truth About Gulf War Syndrome https://youtu.be/tFQkgmSaVuk

  The Times greindi einnig frá því í desember síðastliðnum að Persaflóa stríðs heilkennið hefði verið jákvætt tengt bóluefnum, (sem sé tengsl við bóluefnin).  Meira en 100.000 hermenn þjást nú af heilkenninu sem þeir sýktust af árið 1991 á meðan þeir voru í Desert Storm. Yfir 20.000 hermenn hafa látist fram að þessu – tugir þúsunda til viðbótar munu sýkjast í núverandi ólöglegu stríði og hernámi Bandaríkjanna í Írak og Afganistan.

  Í mars síðastliðnum tók Haruna Kaita, lyfjafræðingur og deildarforseti nígerísks háskóla sýni af nýjasta WHO bóluefninu og sendi til Indlands til greiningar. Alvarleg mengunarefni fundust, þar á meðal ófrjósemisefni.


  STJÓRNVÖLD NOTA BÖRN Í BÓLUEFNA TILRAUNUM

  Nasistar gerðu gerðu það líka.

  Rannsókn „Operation Paperclip“ – eftir seinni heimstyrjöldina þá fluttu bandarísk stjórnvöld nasista vísindamenn til Bandaríkjanna til að vinna fyrir þá.

  BÖRN NOTUÐ SEM TILRAUNA ROTTUR: Í apríl 2000 greindi dagblaðið Observer frá því að lyfjarisinn GlaxoSmithKline hafi styrkt tilraunir á börnum í Incarnation Children's Center í New York borg.

  Börn allt niður í fjögurra ára fengu fjöllyfja efnakokteila. Í öðrum tilraunum var sex mánaða gamalt barn sprautað með tvöföldum skömmtum af mislingabóluefni. Meira en 100 munaðarlaus börn og börn voru notuð í 36 tilraunum.


  Svona tilraunir hafa átt sér stað með vaxandi tíðni. Á síðasta ári fékk Umhverfisverndar stofnunin 2,1 milljón dala frá American Chemistry Council til að gera rannsóknir á börnum frá fátækum fjölskyldum í Duval-sýslu í Flórída.

  Börnin verða fyrir ýmsum þekktum eiturefnum á tveggja ára tímabili. Rannsóknin mun ákvarða hvernig efni frásogast, tekin inn og andað að sér af börnum á aldursbilinu frá ungabörnum til 3 ára. Fyrir að taka þátt í rannsókninni fá fjölskyldur $970, bol (og síðar veikt barn eða dautt barn).


  BÓLUSETNINGAR- BÓLUEFNI HAFA BANVÆN ÁHRIF:

  Margir foreldrar trúa því að þeir geti ekki skráð börn sín í skóla án þess að þau séu bólusett. En bólusetningar hafa alltaf verið valfrjálsar. Zoltan Rona læknir segir að foreldrar verði að krefja skólastjórnendur um undanþágu eyðublöð.

  Undanþágur er hægt að gera af andlegum eða trúarlegum ástæðum. Rona tekur fram að foreldrar gætu þurft að krefjast þess að fá undanþágu frá bólusetningu eða synjunar eyðublað og láta síðan þinglýsa því til að geta framvísað skólayfirvöldum. Að þessu sögðu segja mörg ríki nú að undanþágur verði ekki leyfðar. Óliner að þrengjast en heimaskóli er valkostur.

  vaccination

  STAÐREYND: Börn án bólusetninga vaxa úr grasi og verða heilbrigðari fullorðnir.


  LÆKNAR  ERU  EITURLYFJASALAR  MEР SKÍRTEINI:

  Áður en leitað er til læknis gæti verið skynsamlegt að íhuga hið virta Journal of the American Medical Association vol.284 26. Júlí 2000.Þar kemur fram af undraverðri hreinskilni að bandarískir læknar beri ábyrgð á 250.000 dauðsföllum á ári. Helmingur þessara dauðsfalla er rakinn til neikvæðra áhrifa ranglega ávísaðra lyfja.

  Athyglisvert er að í upphafs yfirlýsingu Hippocratic eiðsins gefa læknar yfirlýsingu við grískan guð, Apollon. Á grísku þjóðmáli þýðir orðið Apollo eyðileggjandi.

  vaccination seniors

  Afi gamli bólusettur með hugsanlega banvænni flensusprautu.


  FYRRVERANDI FORSTJÓRI NIH og BUSH FORSETI VARA VIÐ BÓLUSETNINGU:

  Það gæti líka verið skynsamlegt að fara eftir ráðleggingum fyrrverandi forstjóra National Institute of Health, James Shannon, sem sagði: “Eina örugga bóluefnið er það sem er aldrei notað.” Þessi ráðgjöf fékk vissulega hljómgrunn hjá George W. Bush forseta.

  Þann 13. október á síðasta ári, í miðjum kappræðum Bandaríkjaforseta, lýsti Bush því eindregið yfir: “Ég hef ekki fengið inflúensu sprautu og ætla ekki að gera það.” Bush og félagar hafa viðskipta tengsl við lyfjafyrirtækin sem útvega bólusetningar og lyf sem eitra og drepa okkur.

  SALTVATNS NEF SPREY:

  Mánuði síðar flutti Reuters tengdan og áhugaverðan hlut sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences. Gerhard Scheuch, vísindamaður frá Harvard, sagði að innöndun í nefi á einföldu saltvatns sprey gæti stöðvað flensu veiruna og berklana í vegi þeirra.

  Af ástæðum sem Merck og fleiri þekkja kannski best, fengu þessar hugsanlegu lífsbjargandi upplýsingar ekki mikla dreifingu í vinsælum blöðum. –  Höfundur Mark Owen er sjálfstæður rithöfundur sem býr í Toronto, Kanada. Hægt er að ná í hann á markowen10@hotmail.com  – Grein fyrst birt 2/7/05

  Bólusetningar eru ekki enn skylda, en hversu lengi?

  vaccine cartoon

  Vinkona sem ég þekki sleppti bólusetningum í æsku og kaus að bólusetja ekki son sinn eða barnabarn – allir eru þeir 100% heilbrigðir og verða aldrei veikir, ekki einu sinni kvefaðir.

  Menntaskóli sonar hennar reyndi að hafna innritun vegna þess að engin bólusetningarskrá var til, en viðurkenndi að lokum eftir 30 mínútna rifrildi að það var til afsals eyðublað. Margir aðrir vinir víðs vegar um Bandaríkin hafa líka valið að bólusetja ekki og lifa fullkomlega heilbrigðu lífi.

  Hins vegar eru margir foreldrar enn reglulega að láta ungabörn sín og smábörn fara í meira en 63 bólusetningar fyrir fimm ára aldur. Um það bil 1 af hverjum 88 börnum þróar nú með sér einhverfu frá og með 2012 – fjöldinn heldur áfram að hækka á hverju ári.

  Engin fylgni? Bólusetta barnið verður veiruvirkt og næstu 21 daga dreifir það veirunni í hvert sinn sem það kemur inn í herbergi, hóstar, hnerrar eða bara andar. Og nú, þar sem ónæmiskerfið þeirra er í hættu vegna bóluefnisins, og með DNA raðbrigða getu til að stökkbreytast og búa til nýjar vírusa í litla líkamanum, verður bólusetta barnið þitt að veiru útungunarvél.


  SPURNINGAR:

  1) Hvers vegna myndu óbólusett börn vera ógn við bólusett börn, ef bóluefni virka?

   2) Ef bóluefni eru svona frábær, hvers vegna er þá verið að þvinga þeim upp á okkur? Af hverju er verið að banna undanþágur?

  FYI: Bólusett börn dreifa lifandi veiru bóluefni í 2 vikur. Halda verður þeim heima svo þau smiti ekki önnur börn, og einnig að halda þeim fjarri öldruðum eins og afa og ömmu sem eru með veikara ónæmiskerfi og gætu dáið.

  2019: Mislinga faraldur dreifist frá bólusettum krökkum og fullorðnum vegna vírus dreifingar. Vísindamenn hafa staðfest þetta en fjölmiðlar ganga hart fram í því að allir láti bólusetja.

  Líkami þinn, þitt val? Ef þú ert hlynntur bólusetningu skaltu biðja lækninn þinn að skrifa undir pappír þar sem fram kemur að hann taki fulla ábyrgð ef barnið þitt, eða afi, veikist eða deyr. Öll veðmál eru óvirk sem læknirinn þinn mun skrifa undir.

  Dead Doctors

  50 látnir læknar innan 12 mánaða.

  GLÆSILEG OPINBERUN UM BÓLULEFNI 2015:

  Heildrænir læknar sem stuðla að McGAF meðferð til að virkja ónæmiskerfið, komust að því að nagalasa, ensímið sem framleitt er af öllum krabbameins frumum og vírusum sem skaðar ónæmiskerfið, er vísvitandi sett inn í bóluefni.

  Einhverf börn hafa mjög háan styrk af nagalese.Frá og með október 2015 hafa tólf af McGAF læknum mætt ótímabærum dauðsföllum. Á 90 daga tímabili fundust þrír læknanna úti í skógi sem dóu af meintu sjálfsvígi, fjögur staðfest morð og nokkrir sem dóu skyndilega án sýnilegrar ástæðu.

  Heimild: abundanthope.net/

  UPPFÆRT JÚNÍ 2016 – Fjöldi látinna lækna undanfarna 12 mánuði er nú fimmtíu.

  Eftirfarandi hlekkur, skrifuð af Erin Elizabeth (lífsfélaga Dr. Joseph Mercola), útskýrir hvað varð um þá.

  www.healthnutnews.com

  Athugið 2022:

  Þetta er áframhaldandi saga. Í auknum mæli er þaggað niður í heildrænum læknum og vísindamönnum til að hylma yfir sannleikann og koma í veg fyrir lækningu,  ekki bara við krabbameini, heldur einnig við öðrum sjúkdómum. Þeir sem tjá sig verða fyrir árásum frá almenningi, jafnvel fangelsaðir og leyfi þeirra fjarlægð. Læknisfræðingar sem voru á móti Covid-19 tilrauna bóluefninu voru svívirtir og margir voru annað hvort reknir eða hættu. Sumir voru fangelsaðir.

  Bólusetningar eru ekki enn skylda?

  Þeir fundu leið í kringum þetta. Ef þú neitar missir þú vinnuna og getur ekki ferðast eða verið úti á opinberum samkomu stöðum eða viðburðum. Góðu fréttirnar eru að minnsta kosti að þú sért ekki dauður eða verður fyrir hræðilegum langtíma sköðum.


  Gardasil. H1N1 bóluefni – Inflúensu bóluefni- Parkinsonsveiki – 2019 heimsfaraldurinn

  GARDASIL og CERVARIX bóluefni:

  Gardasil er mjög, mjög hættulegt.

  Gardasil hefur reynst valda slæmum viðbrögðum, alvarlegum sköðum og hefur valdið ótal dauðsföllum. Bandarísk og bresk stjórnvöld hafa gefið milljóna dollara af peningum skattgreiðenda til Merck, lyfjarisans til að kaupa þetta óprófaða bóluefni sem hefur sögu um dauðsföll og slæm viðbrögð frá þeim sem hafa fengið eitraða kokteilinn.


  Markaðurinn fyrir Gardasil er ungar konur og unglingar, bæði karlar og konur, sem veldur ófrjósemi.

  „Hingað til hafa 15.037 stúlkur tilkynnt aukaverkanir af Gardasil einu sér, til bólusetninga aukaverkana skráningarkerfisins (V.A.E.R.S.) og þessi tala endurspeglar aðeins foreldra sem gengust undir þær hindranir sem krafist er til að tilkynna aukaverkanir. Opinberlega er vitað að 44 stúlkur hafi látist af völdum þessa bóluefnis. Aukaverkanirnar sem greint hefur verið frá eru ma Guillian Barré heilkenni (lömun sem varir í mörg ár, eða varanlega — sem stundum veldur köfnun), lupus, flog, blóðtappa og heilabólgu.”

  Sarah Cain 2009 – healthwyze.org

  „Í nóvember 2013 hafa verið 31.741 aukaverkanir, þar á meðal 6248 varanlegir skaðar og 144 dauðsföll skráð eftir Gardasil bóluefnið.   Lyfjafyrirtækin sem framleiða bóluefnið, svo og heilbrigðis- og mannþjónustudeild (Department of Health and Human Services) sem hefur einkaleyfi og græðir á bóluefninu, segja að þetta sé allt tilviljun.“ Heimild: Health Impact News Daily


  Verður að horfa á myndbandið: Not A Coincidence (Extended)

  https://youtu.be/Ijwlo_NnPQc  14. nóv. 2013

  „Ekki tilviljun“er herferð sem Kanaríflokkurinn(The Canary Party) hóf til að koma til móts við endurtekna afsökun lækna samfélagsins um að einkennin, sem of margir upplifa, eftir bólusetningu séu bara tilviljun. Flog, yfirlið, útbrot, ofnæmi, truflun á meltingarvegi, tal missir o.s.frv., allt merkt sem tilviljun.

  Það er kominn tími til að hætta afsökunum og byrja að hlusta á skaðaða og foreldra hinna sköðuðu. Þeir eiga skilið vettvang til að láta í sér heyra, þeir eiga skilið rödd, virðingu, athygli, áheyrn og svör. Þeir þurfa læknisfræðilegt uppgötvunarferli sem notar einkenni þeirra og framvindu veikinda í því ferli til að finna meðferðir.

  Allir skaðaðir eru þess verðugir að vera meðhöndlaðir hver fyrir sig,  í stað þess að gert sé lítið úr mörgum sjúkdómum þeirra af völdum vegna bólusetningar áætlunarinnar sem ekki er leyfilegt að efast um.

  Það er kominn tími til að stjórnvöld, læknasamfélagið og fjölmiðlar fari að taka tillit til of margra sem verða fyrir áhrifum.  Vinsamlegast gefðu þér tíma til að heyra frá þessum fallegu, velmæltu stelpum og mömmum segja sögur sínar af sköðum (og dauðsföllum) eftir Gardasil.

  2022: Gardasil er enn á markaðnum og drepur, særir og veldur ófrjósemi.(geldir)


  H1N1 FLENSU BÓLUEFNI:

  H1N1 vírusinn var búinn til á rannsóknarstofum og bóluefnið tilbúið til notkunar, með einkaleyfi af Baxter International, áður en „svínaflensunni“var sleppt út í Mexíkó.

  UPPFÆRT 2021:

  COVID-19 var einnig að sögn búið til í rannsóknarstofu. Engin kóróna vírus hefur nokkurn tíma hagað sér eins og SARS-CoV-2 hefur gert. Það er engin endanleg vísindaleg sönnun fyrir því að þróun hafi skapað meinta vírusinn, borinn frá leðurblöku eða pangólíni til manns. Algjört bull!

  Ground zero virðist vera Wuhan Institute of Veirufræði í Kína – þar sem Dr. Fauci (náinn árganga félagi Bill Gates) frá bandarísku NIH (National Institute of Health) greiddi fyrir „tilviljun“ 7,4 milljónir dollara til vísindamanna þar sem voru að rannsaka … bíddu eftir því … kóróna vírus og hættu á flutningi frá leðurblöku til manna.

  Dragðu þínar eigin ályktanir og rannsakaðu 'Gain of Function”, sem Fauci hafnaði upphaflega.


  Í febrúar 2021 eyddi WHO aðeins þremur klukkustundum í Wuhan rannsóknarstofunni og lýsti því strax yfir að það væri „afar ólíklegt“ að það væri uppspretta SARS-CoV-2.

  Bill Gates gefur milljónir $$$ til að halda WHO upp. Í febrúar 2021 hét Biden nýkjörinn forseti að veita WHO 200 milljónir dollara til viðbótar. Allir leiðtogar heimsins, stjórnmálamenn, vísindamenn og frægt fólk eru að ýta á eftir niðurstöðum sem leiðir til tilrauna bóluefnis „aðeins ætlað til neyðar notkunar“.

  Eftir að hafa lesið þessa síðu, hvað finnst þér um það?

  Fjöldi alvarlegra aukaverkana og dauðsfalla er gríðarlegur og ört vaxandi, en haldiðleyndu af MSM, (miðstýrðu miðlunum) á meðan almennir samfélagsmiðlar eru ritskoðaðir, bæði vísindamenn og almenningur frá því að birta það sem stríðir gegn frásögn MSM. Trúir þú að þetta sé mesta lygi og samsæri sem nokkurn tíma hefur verið framið í sögu heimsins?

  https://vaccineimpact.com/  mun gefa þér nýjustu alþjóðlegu, hörmulegu daglegu upplýsingarnar.

  Flensu bóluefni hafa valdið fleiri dauðsföllum en flensan sjálf. http://www.chimachine4u.com/flu.html  Árið 1918 varð heimsbyggðin fyrir hræðilegum faraldri af „spænsku flensunni“, sem að sögn drap 20.000.000 manns.

  Það var sjö sinnum meiri sýkingar á meðal bólusettra hermanna en meðal óbólusettra óbreyttra borgara, og sjúkdómurinn var sá sem þeir höfðu verið bólusettir gegn. Þeir sem lifðu af höfðu EKKI fengið bólusetningar (strax eftir fyrri heimsstyrjöldina) og neituðu að taka ávísað lyf.


  Það kemur í ljós að inflúensu veiran byrjaði hjá bandarískum hermönnum sem voru bólusettir í tilraunaskyni í Bandaríkjunum áður en þeir voru sendir til útlanda, þar sem þeir dreifðu bakteríu lungnabólgunni eins og eldur í sinu.

   Ábending: D-vítamín og fljótandi C-vítamín verndar ónæmiskerfið – Farðu út í sólskinið í 15-20 mínútur á dag. Ef þú færð lítið sólskin er þorskalýsi besti kosturinn fyrir D-vítamín. Parkinsonsveiki er tengd skordýraeitri, svo og efnaslóðum/chemtrails (ál): (Innskot Agný. Ál er einnig í flestum bóluefnum.) “Vaxandi magn rannsókna bendir til þess að verða útsettur fyrir skordýraeitri geti aukið hættuna á Parkinsonsveiki.

  Nú gefur greining á meira en 100 rannsóknum víðsvegar að úr heiminum fleiri sannanir. Niðurstöðurnar sem birtar voru 28. maí 2013, í Neurology, benda til þess að útsetning fyrir skordýra- og illgresiseyðum tengist 33% til 80% aukningu á hættu á að fá Parkinsonsveiki.“ http://www.chimachine4u.com/aluminum.html

  Harvard Medical School, heilsubréf: www.health.harvard.edu

  Vill einhver útskýra hvað er í gangi? Við deyjum öll á endanum, bæði rík og fátæk, svo hvers vegna losar elítan, þeir sem ráða, að sleppa þessum hryllingi lausum? Þetta er allt spurning um líf eða dauða, um framtíð mannkyns. Vinsamlegast rannsakaðu allt í botn – og slökktu á sjónvarpinu!

  ATHFlestar upplýsingarnar á þessari síðu voru rannsóknir og skrifaðar löngu áður en heimsfaraldurinn 2019 var leystur úr læðingi!

  ÞÝÐANDI AGNÝ

  https://agny.blog.is/blog/agny/


  5G örvar kóróna virusa. Nýtt rannsóknar model sýnir áhrif bylgnanna á DNA.

  5G Induces Coronaviruses. New Study Models Millimeter Wave Influence on DNA July 2020

  https://thefreedomarticles.com/5g-induces-coronaviruses-study-shows-millimeter-wave-dna-influence


   

  .

  SAGAN: Ný rannsókn sem birt var á NIH PubMed vefnum 16. júlí 2020 og birt fyrr annars staðar í júní 2020, reiknar stærðfræðilega hvernig millímetra bylgjur 5G tækninnar gætu valdið því að líkaminn býr til kóróna virusa eins og SARS-CoV-2 / COVID.

  ÁHRIF: Hvers vegna hafa yfirvöld í örvæntingu reynt að þagga niður í þeim sem benda á 5G og kórónavírus tenginguna? Af hverju höfum við áhyggjur af því að talið er að yfirborð ýmissa hluta geti borið smit, þegar vígvallar tækni er sett upp út um allan heim sem getur komist inn í okkar DNA og ráðskast með það ? (Tekið það í raun yfir= stökkbreytt okkar DNA)

  Rannsóknir greina frá því hvernig EMF í formi 5G framkallar kórónavirusa.

  Ég mun endursegja allt ágrip rannsóknarinnar hér:

  „Í þessari rannsókn sýnum við að 5G millimetra bylgjur gætu frásogast í gegnum húðfrumur sem virka eins og loftnet, flutt til annarra frumna og gegnt aðalhlutverki í framleiðslu Corona virusa í líffræðilegum frumum. DNA er smíðað úr hlöðnum rafeindum og atómum og hefur spólu líka uppbyggingu.

  Þessari uppbyggingu mætti skipta í línulegan, toroid og kringlóttan hvata. Hvatar hafa samskipti við ytri rafsegulbylgjur, hreyfa og framleiða nokkrar aukabylgjur innan frumanna.

  Form þessara bylgjna er svipað og form sexhyrndra og fimmhyrndra uppruni DNA basa.Þessar bylgjur framleiða nokkrar holur í innan kjarna vökvanum.Til að fylla þessi göt eru nokkrir aukalega sexhyrndir og fimmhyrndir grunnar gerðir. Þessar bækistöðvar gætu tengst saman og myndað vírus líka byggingu eins og Coronavirus.

  Til að framleiða þessa vírusa innan frumu, er nauðsynlegt að bylgju lengd ytri bylgjna sé styttri en stærð frumunnar er.

  Þannig gætu 5G millimetra bylgjur verið góðir umsækjendur til að beita sér í því að smíða vírus lík mannvirki eins og Coronavirus (COVID-19) í frumum.


  “Á venjulegri ensku er( Íslensku) það þetta sem það segir:

  DNA er smíðað úr rafeindum og atómum sem geta orðið fyrir áhrifum frá utanað komandi EM-bylgjum.

  Þessar bylgjur framleiða göt í frumunum.

  Líkaminn býr til sexhyrndar og fimmhyrndar DNA bækistöðvar til að fylla í þessi göt og þessar bækistöðvar geta sameinast og búið til vírus líkar uppbyggingar eins og kórónavirusa í frumum okkar.  Þetta byggir á þeirri þekktu staðreynd að 5G virkar á frumur líkamans eins og sendir og þessar frumur aftur á móti (sérstaklega  húðfrumurnar)  virka eins og loftnet, taka upp merki og geta aðlagað sig út frá þeim merkjum. Þetta er, bókstaflega, fjöldaforritun.

  5G hefur mjög stuttar bylgjulengdir, sem gerir því  kleift að komast inn í frumur og hafa áhrif á DNA (og stjórna því).

   Rannsóknin heldur áfram með því að gera grein fyrir nákvæmri aðferð þar sem 5G framkallar kóróna veirur:

  „Þannig, DNA gæti sent frá sér nokkrar bylgjur og haft samskipti við utanað komandi bylgjurnar.  Hins vegar, þá  hafa flestar bylgjurnar lengd sem er meiri en stærð frumna og fara framhjá þeim án nokkurra áhrifa.

  Aðeins takmarkaðar bylgjur með lengd sem er minni en millimetri gátu komist inn í frumuhimnurnar og haft samskipti við DNA viðtaka.


  Þessar bylgju lengdir var hægt að sjá í 5G tækninni.

  Þannig, þá  gætu turnar með þessa tækni skipts á bylgjum við  innan frumna DNA og framleitt ýmsar tegundir sjúkdóma,  eins t.d og COVID-19.

  Í þessari rannsókn leggjum við til skipulag  til að skiptast á bylgjum á milli turna og hýsilfrumna til að fá skilvirkar bylgju lengdir.

  Í okkar aðferð, þá vinna  húðfrumur sem húðsjúkdóma loftnet, taka bylgjur frá 5G tækninni og flytja þær til hýsilfrumna.

  Þá hafa DNA innan hýsilfrumnanna samskipti við þessar bylgjur og hreyfast.

  Með hreyfingu á DNA koma nokkrar sexhyrndar og fimmhyrndar holur fram. Til að fylla þessi göt eru nokkrar undirstöður smíðaðar innan frumnanna. Þessar holur tengjast hver annarri og mynda RNA af COVID-19.


  “Þetta er alveg nógu skelfilegt, en stærri myndin er enn verri.

  Örsmáar bylgjur 5G geta afrekað  það sem önnur EMF tækni (4G og lægri) geta ekki gert,  með því að komast inn í frumuhimnuna og hafa samskipti við DNA viðtaka okkar.

  Við erum að tala um kraftinn til að hafa áhrif og ráðskast með okkar eigið DNA á þennan hátt:

  „Loftnet gæti búið til bylgjur þar sem bylgjulengd þeirra er jöfn stærð þeirra. Þannig mætti taka millimeters bylgjur í 5G tækninni með húðsjúkdóma loftnetum. Þessar bylgjur gætu farið framhjá frumuhimnunum, farið inn í kjarnann og haft samskipti við DNA.

  Áður hefur verið sýnt fram á að DNA gæti virkað sem hvati og móttakandi eða sendandi bylgjna. Þannig fær DNA í húðfrumum eins og keratín frumur ytri bylgjur og sendir þær til DNA annarra frumna eins og sortu frumna.

  Bylgjur í 5G tækni og hærri tækni gætu stuðlað að tjáningu gena, kveikt á sumum genum og slökkt á öðrum. “

  Þetta endurspeglar það sem ég skrifaði í 2017 grein 5G og IoT:

  5G and IoT: Total Technological Control Grid Being Rolled Out Fast

  Published 3 years ago on March 22, 2017

  https://thefreedomarticles.com/5g-iot-technological-control-grid


  Heildrænu tæknilegu stjórnkerfi sem hrundið hratt út,  þar sem ég vísaði til rannsókna ísraelska vísindamannsins Dr. Ben-Ishai, sem sýndi að svitaholur okkar virka eins og skrúfulaga  loftnet, tekur upp  orku og EM tíðni á bilinu 75-100 GHz, hluti af sviðinu sem notað er af 5G.

  5G framkallar kórónaveirur – frekari afleiðingar.

  Þannig, hver eru vísbending  þessarar rannsóknar? Þær  eru margar.

  Í fyrsta lagi, ef hægt er að vopna 5G og beina að fólki, hleypa EMF af stað og ráðskast með DNA okkar til að framleiða kóróna veirur, þá er ytri ógnin ekki einhver ný dráps veira, heldur eyðileggjandi vígvallartækni, dulbún sem fjarskiptatækni.

  Sá sem er enn að horfa á loftbornar agnir og hafa áhyggjur af menguðu yfirborði vants og jarðvegs,  missir algjörlega sjónar af þessu.

  Í öðru lagi, byggt á fyrsta liðnum, ef stjórnendur NWO (New World Order) sem reka þessa aðgerð, hafa vald til að hvetja fólk til að búa til kóróna vírusa, eða jafnvel ákveðinn stofn eins og SARS-CoV-2 (að því gefnu að það sé til), þá eru engin „smit“ eða veiru dreifing sem slík.

  Sumir eins og Dr. Stefan Lanka telja smitið sjálft vera goðsögn.

  Hvort heldur sem er, það eru engin læknisfræðileg eða lagaleg rök fyrir því að leggja niður smáfyrirtæki, setja fólk í sóttkví  og einangra, þvinga til að nota grímur og viðhafa félagslega fjarlægð, vegna þess að í þessari atburðarás er ekki verið að dreifa einhverjum nýjum vírus; fólk er hvatt til að búa það til í eigin líkama.

  Í þriðja lagi, þá styrkir þessi rannsókn enn frekar þá hugmynd að COVID fyrirbæri sé tengt við súrefnisskort (aka hypoxia- súrefnisskortur eða við súrefnisgjöf).


  Þetta er skýrt á ýmsa vegu, t.d. samkvæmt kenningum Dr. Robert Young um að COVID sé í raun blóðstorknun

   Doctor Reveals the Corona Effect – Claims COVID is Blood Coagulation

  https://thefreedomarticles.com/doctor-reveals-corona-effect-blood-coagulation/

  og með 5G/ 60 GHz, hefur það áhrif á súrefnissameindir.  Í stuttu máli, þá er það staðreynd að 60 GHz bandið (notað af 5G) hefur áhrif á súrefni.

  Til dæmis útskýra þessar tækni/fjarskipta vefsíður (hér, hér og hér) hvernig súrefni drekkur mjög hátt hlutfall í sig (98% segir á einni vefsíðu) af 60 GHz bylgjum, sem gerir það því óæskilegt og óvirkt  fyrir útvarp og samskipti. Sú greining er auðvitað séð frá sjónarmiðum um árángursrík fjarskipti.

  Hins vegar er sjónarmið mitt hið gagnstæða; ég er að koma að umræðuefninu og skoða það út frá heilsufarslegu sjónarhorni, svo mér er alveg sama hversu mikið O2 sameindir hindra fjarskipti, en mér er ekki sama um það hversu mikið 60 GHz hindrar getu mína til að anda!

  Dana Ashlie útskýrir í þessu myndbandi í febrúar 2020 (um 11:00 merkið) að þegar O2 sameindir taka upp 60 GHz bylgjurnar, þá  hefur það áhrif á snúning rafeindanna. Breytingar á þessum snúningshraða hefur aftur á móti áhrif á líffræði manna.

  Það dregur úr getu súrefnissameindanna til að bindast að fullu við og metta blóðrauðann í blóði okkar og hindrar okkur þannig í að taka að fullu upp súrefni og sviptir okkur því að súrefnis mettast að fullu. Við lægra súrefnisgildi, minnkar orkan okkar og ónæmi minnkar og við verðum veikari.

  Með þessum nýju upplýsingum, hugsaðu til baka til nokkrar af fyrirsögnum frá janúar, t.d. Huawei smíðar 5G grunnstöðvar til að hjálpa til við að berjast gegn Corona vírus.

  Huawei Builds 5G Base Stations to Help Fight Corona Virus.

  https://www.somagnews.com/huawei-builds-5g-base-stations-help-fight-corona-virus


  Náðir þú þessu?

  Til að „hjálpa“ við að berjast gegn kórónavirus ?!  Þetta er sjúklegur  brandari.

  Orsök vandamála okkar er aftur kynnt sem lausnin.

  Loka hniðurstaða.

  Þessi rannsókn er annar áríðandi hluti þrautarinnar. Við höfum vitað það um stund að gervi EMF er að valda okkur miklum skaða.

  Aluminum, Fluoride, Glyphosate and EMF: The Deliberate Concoction to Shut You Down  19, 2020

  https://thefreedomarticles.com/aluminum-fluoride-glyphosate-emf-deliberate-concoction-pineal-gland/

  Við höfum einnig vitað um hríð að 5G er að mörgu leyti sérstaklega hættulegt, þar á meðal þess að ræna svitakirtlana okkar loftneti þess, herja á okkur með púlsuðum bylgjum (meira skemmandi en stöðug bylgju geislun), magna upp DNA skemmdir með VGCC, stuðla að því að EMF komist djúpt inn (í frumur okkar), hafa stökkbreytandi og krabbameins valdandi áhrif og eru sendar út í skipulögðum áföngum, sem hafa (bylgjur) verið notaðar til að dreifa mannfjölda.

  Þessi rannsókn er enn meiri sönnun fyrir því sem bendir til þess að það sé vísvitandi verið að eitra fyrir okkur, og að sögurnar  af leðurblöðku virusum sem stökkvi á milli tegunda frá Kína séu rauð síld. ( Það er sem sé bull þar sem það er ekki til rauð síld 😉 ).

  Við verðum að halda áfram að vera vakandi gagnvart 5G í öllum myndum  þess og gera það sem við getum í okkar nærumhverfi til að koma í veg fyrir 5G uppbyggingu.

  DNA okkar er háð því. Hins vegar verðum við líka að vera meðvituð um að geimstöðvar 5G gervihnettir hafa verið settir upp á þessu ári af SpaceX (rekið af Elon Musk), og öðrum fyrirtækjum,  þar á meðal Amazon, OneWeb og TeleSat hafa annað hvort gert það líka eða eru að fara að gera það .

  Tíminn til að vakna er að renna út fyrir mannkynið.

   ÞÝÐANDI AGNÝ


   


  Sources:

  https://web.archive.org/web/20200722024413/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

  https://web.archive.org/web/20200722140203/https://www.biolifesas.org/biolife/wp-content/uploads/2020/07/FIORANELLI.pdf

  OLD https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

  OLD  https://thefreedomarticles.com/coronavirus-5g-connection-coverup-vaccines-transhumanism/

  https://thefreedomarticles.com/5g-iot-technological-control-grid/

  https://thefreedomarticles.com/doctor-reveals-corona-effect-blood-coagulation/

  https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001

  https://www.everythingrf.com/community/why-is-the-60-ghz-band-not-good-for-long-range-communications

  https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/35234 

  https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

  https://thefreedomarticles.com/aluminum-fluoride-glyphosate-emf-deliberate-concoction-pineal-gland/

  https://thefreedomarticles.com/5g-danger-13-reasons-health-disaster/  

  https://toolsforfreedomstore.com/products/3745Former-Vodafone-Boss-Blows-Whistle-

  https://agny.blog.is/blog/agny/entry/1018675/


 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻