ÞEGAR FLÓTTAFÓLK VERÐUR AÐ MEGA BUSINESS - HELGA VALA HEFUR ENGAN ÁHUGA Á MANNRÉTTINDUM ÍSLENDINGA - mittval.is

ÞEGAR FLÓTTAFÓLK VERÐUR AÐ MEGA BUSINESS – HELGA VALA HEFUR ENGAN ÁHUGA Á MANNRÉTTINDUM ÍSLENDINGA

LÖGMAÐUR HÆLISLEITENDA Á ÍSLANDI

Helga Vala Helgadóttir þingmaður Samfylkingarinnar er 43 ára héraðsdómslögmaður á lögmannsstofunni Völvu sem hefur mikið unnið fyrir hælisleitendur.
 • ,,Lögfræðingar vinna mikilvægt starf í þágu hælisleitenda og upplýsa þá um stöðu mála í hverju landi fyrir sig. Þeir sjá til þess að ekki sé brotið á þeim á nokkurn hátt og verja þá í dómsmálum ef þeir óska þess. Því má segja að þeir, ásamt m.a. Rauða krossinum, séu málsvarar hælisleitenda á Íslandi“.

GEÐHJÁLP – Hæsti styrkurinn í stuðning fyrir flóttafólk

Alls hlutu 17 verk­efni út­hlut­un úr Styrkt­ar­sjóði geðheil­brigðis í dag af þeim 30 um­sókn­um sem bár­ust til sjóðsins. Olga Khodos hlaut hæsta styrk­inn, eða því sem nem­ur tveim­ur millj­ón­um króna, fyr­ir verk­efnið Sál­rænn stuðning­ur fyr­ir úkraínskt flótta­fólk á Íslandi. Geðhjálp hef­ur lagt sjóðnum til 206 millj­ón­ir króna síðastliðin ár.


FLOKKAST HEILSUFARSHAGSMNIR ALMENNINGS EKKI UNDIR “VELFERД EÐA ERU ÞAÐ BARA FLÓTTAMENN SEM HEYRIR UNDIR ÞANN MÁLAFLOKK?

Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar og eiginmaður Helgu Völu Helgadóttur þingmanns Samfylkingarinnar

Samtökin Geðhjálp segja fjárlagafrumvarp og stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar skorta yfirsýn í geðheilbrigðismálum.

 • Grímur Atlason, framkvæmdastjóri samtakanna, segir frumvarpið vera vonbrigði og kallar eftir betra samráði við fagaðila. Hann segir fjárhæðirnar sem ætlaðar séu í málaflokkinn séu aðeins dropi í hafið og þá sérstaklega á tímum heimsfaraldurs sem margfaldi þjónustuþörfina.
 • Hagsmunagæsla Geðhjálpar felst í því að aðstoða fólk við að leita réttar síns, t.d. með því að veita upplýsingar um kæruleiðir og koma ábendingum á framfæri við viðkomandi úrræði, stofnanir, fyrirtæki og stjórnvöld. Geðhjálp skrifar umsagnir um lagafrumvörp um breytingar í heilbrigðiskerfinu og tekur þátt í starfi nefnda um stefnumótun á vegum hins opinbera svo dæmi séu tekin. Frekari upplýsingar veitir Grímur Atlason, framkvæmdarstjóri Geðhjálpar.

„Millifærðar eru 100 m.kr. á málaflokkinn vegna samnings við sálfræðinga. Einnig eru millifærðar 10,6 m.kr. á málaflokkinn vegna aukinnar þjónustu í geðheilsuteymi fanga.“

(Bls. 295) https://gedhjalp.is/umsogn-um-fjarlagafrumvarp-2022


Segir erfðaskattinn sanngjarnastan allra skatta

Helga Vala Helgadóttir.

KALLAST ÞAÐ SANNGJARNT AÐ FIMMSKATTA FÓLK AÐ ÞÍNU MATI HELGA VALA?

 1. GREIÐA TEKJUSKATT
 2. GREIÐA NEFSKATT
 3. GREIÐA SKATT AF MATVÖRU, BENSÍNI, ÁFENGI ETC
 4. GREIÐA SKATT AF ELLILÍFEYRI
 5. GREIÐA ERFÐASKATT
 • Erfðaskatt af t.d innbúi sem þegar hefur verið greiddur skattur af a.m.k þrisvar sinnum?
 • Erfðaskatt af SPARNAÐI sem þegar er búið að greiða tekjuskatt af?

HAGSMUNATENGSL HELGU VÖLU OG EIGINMANNS HENNAR BRJÓTA Í BÁGA VIÐ HEGNINGALÖG

XIV. kafli. Brot í opinberu starfi


Hugmyndin um hegningarlög

 • Allir Ríkið ætti að vernda borgara sína, vegna þess að það er kveðið á um í stjórnarskrám öllum siðmenntuðum löndum. Í þessu sambandi er hegningarlög – hlutlægt myndast löglegur iðnaður. Það er nauðsynlegt til að endurheimta réttlæti og refsingar fyrir ólöglega hegðun. Hegningarlög hægt að skoða frá þremur sjónarhornum – sem löggjöf, vísinda og mennta aga.
 • Eins og það er lögmálið regluverkið. Frá sjónarhóli vísinda er allt efni sem fólk fékk (kennslubækur, rit, doktorsritgerðir og rannsóknir, o.fl.). A efni einkennist af a setja af aðferðum og aðferðir við kennslu hegningarlög í háskólum og öðrum menntastofnunum.

 139. gr.

 Hafi opinber starfsmaður, í öðrum tilfellum en lýst er hér að framan, misnotað stöðu sína sér eða öðrum til ávinnings eða til þess að gera nokkuð það, sem hallar réttindum einstakra manna eða hins opinbera, þá varðar það sektum … 1) eða fangelsi allt að 2 árum.
1)L. 82/1998, 59. gr.


 • Hér eru greinileg hagsmunatengsl á milli þín og eiginmanns þíns Gríms Atlasonar framkvæmdarstjóra, lögmannsstofu þinnar fyrir fllóttamenn, setu þína sem alþingismanns og Geðhjálpar en þau hagsmunatengsl gefur þú ekki upp á Alþingisvefnum, eins og lög gera ráð fyrir.

Helga Vala Helgadóttir

Fjárhagslegir hagsmunir og trúnaðarstörf utan þings – www.althingi.is/altext/cv/is/hagsmunaskra

Launuð störf og tekjumyndandi starfsemi

1) Launuð stjórnarseta í einkareknum eða opinberum félögum. Staða og félag skulu skráð.

 • Engin

2) Launað starf eða verkefni (annað en launuð þingmannsstörf). Starfsheiti og nafn vinnuveitanda/verkkaupa skulu skráð.

 • Engin

3) Starfsemi sem er rekin samhliða starfi alþingismanns og er tekjumyndandi fyrir hann eða félag sem hann á sjálfur eða er meðeigandi í. Skráð er tegund starfsemi.

 • Engin . . . .


ERU ÍSLENDINGAR ORÐNIR MANNRÉTTLAUSIR Í BOÐI FLÓTTAMANNASTEFNU RÍKISTJÓRNAR ÍSLANDS? 

Segir ráðu­neytið reka fólk úr í­búðum svo leigja megi hælis­­­leit­endum.

Margrét Þórarinsdóttir er bæjarfulltrúi Umbótar í Reykjanesbæ.
Margrét Þórarinsdóttir er bæjarfulltrúi Umbótar í Reykjanesbæ.

Bæjarfulltrúi Umbótar í Reykjanesbæ segir bæinn vera kominn að þolmörkum þegar kemur að móttöku flóttafólks. Hún segir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið reka fólk úr íbúiðum sínum svo leigja megi hælisleitendum þær. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins segja bæjarbúa ekki treysta yfirvöldum þegar kemur að málaflokknum.


Lög um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði.- Samþykkt af Alþingi þann 18. desember 2018


2. gr. Glæpir gegn mannúð.
Hver sem fremur glæp gegn mannúð skal sæta fangelsi ekki skemur en þrjú ár eða ævilangt. Eftirtaldir verknaðir teljast glæpir gegn mannúð þegar þeir eru framdir af ásetningi sem hluti af víðtækri eða kerfisbundinni atlögu sem beint er gegn óbreyttum borgurum:
 • a. morð,
 • b. útrýming,
 • c. þrælkun,
 • d. brottvísun eða nauðungarflutningur íbúa,
 • e. fangelsun eða önnur alvarleg frelsissvipting sem stríðir gegn grundvallarreglum þjóðaréttar,
 • f. pyndingar,
 • g. nauðgun, kynlífsþrælkun, þvingun til vændis, þungunar eða ófrjósemisaðgerðar eða annað álíka alvarlegt kynferðisofbeldi,
 • h. ofsóknir gegn afmörkuðum hópi eða samfélagi vegna stjórnmálaskoðana, kynþáttar, ríkisfangs, þjóðernis, menningar, trúarbragða eða kynferðis eða af öðrum ástæðum sem almennt er viðurkennt að fái ekki staðist að þjóðarétti, í tengslum við einhvern þann verknað sem um getur í þessari málsgrein eða einhvern þann glæp sem tilgreindur er í lögum þessum,
 • i. mannshvörf af manna völdum,
 • j. kynþáttaaðskilnaður,
 • k. aðrir ómannúðlegir verknaðir af svipuðum toga sem ætlað er að valda miklum þjáningum eða alvarlegu líkamstjóni eða tjóni á andlegu eða líkamlegu heilbrigði.

www.althingi.is/lagas/nuna/2018144.html


RÉTTUR HVERRA TIL HVAÐA FRELSIS

HELGA VALA HEFUR AUGLJÓSLEGA ENGAN ÁHUGA Á MANNRÉTTINDUM ÍSLENDINGA


8.8.202 „Ekki sam­bæri­legt við það sem sér­fræðing­ar sögðu“

Helga Vala Helga­dótt­ir, formaður vel­ferðar­nefnd­ar, seg­ir um­mæli sótt­varna­lækn­is ekki al­veg ríma við það sem kom fram á fundi nefnd­ar­inn­ar í vik­unni, en mark­mið fund­ar­ins var að meta al­var­leika far­ald­urs­ins, seg­ir um­mæli sótt­varna­lækn­is ekki al­veg ríma við það sem kom fram á fundi nefnd­ar­inn­ar í vik­unni, en mark­mið fund­ar­ins var að meta al­var­leika far­ald­urs­ins.

Innskot: Hvaða sérfræðingar voru það sem sögðu það? (rökleysa enn og aftur).

Innt eft­ir viðbrögðum við þessu seg­ir Helga: „Ég treysti hans dómgreind sem fyrr, hann er mun fróðari en ég í sótt­varna­mál­um. Ég treysti því að hann sé að ráðleggja okk­ur sam­kvæmt sinni bestu þekk­ingu.“

Þú hef­ur talið að það eigi að herða sótt­varnaaðgerðir. Ertu enn þeirr­ar skoðunar? – „Það var gert líka eft­ir að ég talaði um það. Þórólf­ur talaði um að hefja skiman­ir á landa­mær­um og ég taldi að það ætti að fylgja því, sem hef­ur verið gert.“

Innskot – Taldir“?

Spurning: Þú samþykktir sem formaður velferðarnefndar, að blessa yfir stórhættulega lyfjatilraun á íslensku þjóðinni, alveg pollróleg, enda tilheyrir þú  lyfleysuhópnum alveg “solid” með þig og þína. – Sjá bls 10 í Pfizer Biontech bóluefna samningnum. og á bls 54 í Pfizer bóluefnasamningnum, bls 50 – 67 í innihaldslýsingunni frá Pfizer og á bls 8  – 114 í áhættugreiningunni Comirnaty Epar Risk Management Plan.


BRÉF TIL VELFERÐARNEFNDAR ALÞINGIS – 12. júní 2021

Reykjavík þann 12. júní 2021

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL sendu eftirfarandi bréf til Velferðarnefndar Alþingis í gær þar sem óskað er eftir því að nefndin fjalli um þau fjölmörgu mannréttindabrot sem framin eru í kringum C-19 bólusetningarnar.


Til formanns Velferðarnefndar Alþingis Helgu Völu Helgadóttur og annarra nefndarmanna

Ágæti formaður Helga Vala,

Við sem stöndum að mannréttindasamtökunum MÍN LEIÐ – MITT VAL viljum vekja athygli Velferðarnefndar Alþingis á að hér á landi fara fram gróf brot á mannréttindum í tengslum við þær tilraunabólusetningar sem fólk er boðað í með boðhætti og sem allir eru hvattir til að taka þátt í.

Í kynningum til landsmanna um bólusetningar með þessum “bóluefnum” sem eru ekki bóluefni í eiginlegum skilningi og eru öll á undanþáguleyfum, kemur hvergi fram, að um tilraun sé að ræða eða að fólk hafi val um það hvort það þiggur efnin eða ekki, nema leitað sé vandlega á vef landlæknis.

Við teljum jafnframt að verið sé að brjóta á mannréttindum fólks samkvæmt eftirfarandi atriðum, þar sem upplýsingar úr  Comirnaty isk Management Plan 2.0 frá 29. apríl 2021 með einhverjum breytingum frá Comirnaty Risk Management Plan 1.0 frá 20. desember 2020, fyrir Comirnaty efnið frá Pfizer/BioNTech hafa ekki verið kynntar almenningi.


Þar kemur eftirfarandi fram:

ENGAR TILRAUNIR Á FÓLKI MEÐ UNDIRLIGGJANDI SJÚKDÓMA

1 – Fyrir skömmu kynnti sóttvarnalæknir að fyrirhugað væri að bólusetja börn á aldrinum 12-15 ára, sem væru með undirliggjandi sjúkdóma.

Á bls. 72 í Risk Management Plan 2.0 skýrslunni, kemur fram að ónæmisbæklaðir einstaklingar, en þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma eru það, hafi ekki verið hafðir með í tilraunum með bóluefnin hingað til, þar sem þeir eru með skert ónæmiskerfi. Þeir hefðu því takmarkað ónæmisviðbragð gagnvart bóluefnunum og því væri talið að myndu ekki sýna fullt viðbragð við efnunum.

Börn með undirliggjandi sjúkdóma eru með skert ónæmiskerfi eða ónæmisbækluð og því ætti ekki að nota bóluefnið á þau.

Að auki eru börn á þessum aldri ekki sjálfráðahér er ekki skyldubólusetning og því hefur sóttvarnalæknir að okkar mati ekki heimild til að boða þessi börn í bólusetningu,  án þess að leggja það undir foreldra þeirra fyrst– og kynna þeim jafnframt að börn með undirliggjandi sjúkdóma hafi ekki tekið þátt í tilraunum með efnin.

Við teljum þessa fyrirætlun sóttvarnalæknis því brot á mannréttindum þessa hóps !


 EFNIN EKKI PRÓFUÐ Á ÞUNGUÐUM KONUM

2 – Í sömu Risk Management Plan 2.0 skýrslu á bls. 72 stendur að konur sem eru þungaðar eða með barn á brjósti hafi ekki verið með í tilraunum með bóluefnið.

Þar stendur jafnframt að engar upplýsingar séu til um áhrif efnisins á þær, svo og að ekki sé vitað hvort efnið myndi hafa óvæntar neikvæðar afleiðingar fyrir fósturvísinn eða fóstrið.

Því teljum við það mannréttindabrot að verið sé að bólusetja þungaðar konur með þessum efnum – þvert á þær leiðbeiningar sem sóttvarnalæknir, landlæknir, hjúkrunarfólk og læknar sem að þessum bólusetningum koma, ættu að hafa kynnt sér í Risk Management Plan 1.0 skýrslunni um Comirnaty, svo og í 2.0 útgáfu hennar.


UPPLÝSINGAR SKORTIR FYRIR EFTIRTALDA HÓPA

3 – Jafnframt teljum við það mannréttindabrot að þær upplýsingar sem hægt er að finna í töflu 44 á bls. 114 í Risk Management Plan 2.0 hafi ekki verið kynntar fólki, en þar kemur fram að engar upplýsingar sé að finna um mikilvæga áhættuþætti á notkun Comirnaty fyrir:

 • a) Konur á meðgöngu eða meðan þær eru með barn á brjósti.
 • b) Þá sem eru ónæmisbæklaðir.
 • c) Þá er sem eru veikburða eða með undirliggjandi sjúkdóma, sbr. allt eldra fólkið okkar.
 • d) Þá sem eru með sjálfsónæmissjúkdóma eða bólgusjúkdóma.
 • e) Notkun á Comirnaty með öðrum bóluefnum. Planar sóttvarnalæknir ekki að bjóða þeim sem fengu AstraZenece að fá annan skammt af öðru bóluefn?
 • f) Engar upplýsingar eru til um langtímaáhrif þessara bóluefna. Ekki nema von þar sem þau eru í tilraunum til 2023.

EKKERT HÆGT AÐ GERA!

Image

 


4 – Í töflum 45-52 á bls. 114-117 í Risk Management Plan 2.0 kemur fram að EKKI sé hægt að bregðast á neinn hátt (til bata) við þeim aukaverkunum sem þar eru upp taldar og geta verið afleiðingar af bólusetningu með Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Við teljum það því alvarlegt brot á mannréttindum að fólki hafi ekki verið kynntar þessar upplýsingar áður en það rétti fram handlegginn til að fá í sig þetta efni, svo og önnur bóluefni sem verið er að nota.

 • Jafnframt teljum við það því brot á mannréttindum að leyfa notkun á þessum efnum hér á landi, án þess að gera fólki grein fyrir því að það sé að taka þátt í tilraun og fræða það um þær ólæknandi aukaverkanir sem þeim geta fylgt, en ein af þeim er andlát, þrátt fyrir yfirlýsingar heilbrigðisyfirvalda um að þau sé alls ótengd bóluefnunum.

Við hjá samtökunum MÍN LEIÐ – MITT VAL förum því fram á að Velferðarnefnd taki þessi atriði til umfjöllunar og leiðrétti þessi mannréttindabrot nú þegar með því að stöðva allar sk. bólusetningar í landinu.

Með vinsemd og virðingu
Kópavogi 11. júní 2021

Sigurlaug Þuríður Ragnarsdóttir
formaður MÍN LEIÐ – MITT VAL


Þið eruð að fremja þjóðarmorð ! – Ákall til alþingismanna, ríkisstjórnar Íslands, forstjóra Heilsugæslunnar, barnamálaráðherra, umboðsmanns barna á Íslandi, stjórnar Landspítala Íslands og Barnaheilla á Íslandi.

Í dag, þann 28. mars árið 2023, viljum við hvetja ykkur ráðamenn, til að verja börnin okkar, land okkar & þjóð – og yfirlýsa því tafarlaust að hætt sé við frekari tilraunabólusetningar.


Heimurinn hefur loksins vaknað upp við vondan draum, dómarar í Bandaríkjunum eru komnir á sveif með ákærendunum, fjölmiðlamenn um allan heim eru farnir að játa meðsekt sína til að komast undan ákærum. Það er því bara orðið daga spursmál hvenær þessi Covid svikamylla kolfellur, eins eru foreldrar þeirra barna sem hafa verið sprautuð með umræddum mRNA efnum vöknuð til vitundar um alvarleika málsins.

Í ljósi tugþúsunda upplýsinga um skaðsemi bóluefnisins, eins svik og pretti varðandi upplýsingar um uppruna veirunnar, allskyns afbrigði sem eru EKKI til! – og skaðsemi hennar, skaðlega grímuskyldur, tilgangslausar lokanir, teljum við að þið séuð með tilræði gagnvart íslensku þjóðinni ef þið haldið áfram bólusetningaráætluninni samkvæmt samningnum við Evrópusambandið ásamt því að TRAÐKA á stjórnarskrávörðum rétti okkar og á öllum mannréttindum okkar ásamt því mölbrjóta alla sáttmála og öll lög sem fyrirfinnast undir sólinni.

LANDLÆKNIR KREFST EKKI UPPLÝST SAMÞYKKIS


Áætlanir sóttvarnalæknis með samþykki ykkar um að halda áfram að sprauta alla þjóðina áfram með lífshættulegum mRNA tilraunalyfjum, þar á meðal börn og það án upplýst samþykkis hefur þegar valdið ómældum fjölda andláta hjá stórum hluta þjóðarinnar og skaðað börnin okkar hundruða ef ekki í tugþúsunda tali!

Krafa okkar er því að þið STÖÐVIÐ NÚ ÞEGAR allar bólusetningar í landinu – til að sleppa við stórfelldar ákærur um þjóðarmorð, um kærur um morð á saklausum börnum og fullorðnum, varanlegar aukaverkanir hjá tugþúsundum manna eftir umræddar “bólusetningar“, um ófrjósemi kvenna og karla, um stórfelldan skaða á börnum og um föðurlandssvik fyrir framsal fullveldisréttar Íslands til Evrópusambandsins.

Þið hafið því val um að hafa á samviskunni þjóðarmorð eða takast á við það sem fylgir samningsrofi við Evrópusambandið um bóluefnasamningana.


 Lög um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði.- Samþykkt af Alþingi þann 18. desember 2018

 2. gr. Glæpir gegn mannúð.
 Hver sem fremur glæp gegn mannúð skal sæta fangelsi ekki skemur en þrjú ár eða ævilangt.
 Eftirtaldir verknaðir teljast glæpir gegn mannúð þegar þeir eru framdir af ásetningi sem hluti af víðtækri eða kerfisbundinni atlögu sem beint er gegn óbreyttum borgurum:
a. morð,
b. útrýming,
c. þrælkun,
d. brottvísun eða nauðungarflutningur íbúa,
e. fangelsun eða önnur alvarleg frelsissvipting sem stríðir gegn grundvallarreglum þjóðaréttar,
f. pyndingar,
g. nauðgun, kynlífsþrælkun, þvingun til vændis, þungunar eða ófrjósemisaðgerðar eða annað álíka alvarlegt kynferðisofbeldi,
h. ofsóknir gegn afmörkuðum hópi eða samfélagi vegna stjórnmálaskoðana, kynþáttar, ríkisfangs, þjóðernis, menningar, trúarbragða eða kynferðis eða af öðrum ástæðum sem almennt er viðurkennt að fái ekki staðist að þjóðarétti, í tengslum við einhvern þann verknað sem um getur í þessari málsgrein eða einhvern þann glæp sem tilgreindur er í lögum þessum,
i. mannshvörf af manna völdum,
j. kynþáttaaðskilnaður,
k. aðrir ómannúðlegir verknaðir af svipuðum toga sem ætlað er að valda miklum þjáningum eða alvarlegu líkamstjóni eða tjóni á andlegu eða líkamlegu heilbrigði.

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2018144.html


FJÖLDAMORÐ AÐ YFIRLÖGÐU RÁÐI

ÞIÐ ERUÐ AÐ FREMJA ÞJÓÐARMORÐa  – Ákall til alþingismanna, ríkisstjórnar Íslands, forstjóra Heilsugæslunnar, barnamálaráðherra, umboðsmanns barna á Íslandi, stjórnar Landspítala Íslands og Barnaheilla á Íslandi.


Heimildir

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2022/10/18/haesti_styrkurinn_i_studning_fyrir_flottafolk

https://www.visir.is/g/20232399707

https://mittval.is/rettur-til-hvada-frelsis-helga-vala-helgadottir/

https://www.althingi.is/altext/cv/is/cv/Helga_Vala_Helgad%C3%B3ttir/1331/?nfaerslunr=1331

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2023/04/04/segir_erfdaskattinn_sanngjarnastan_allra_skatta

Ákall til alþingismanna og ríkisstjórnar Íslands þann 17. júní árið 2021

Íslenska þjóðin var gerð, án hennar vitundar, að tilraunadýrum fyrir leynilega lyfjatilraun á vegum Pfizer Biontech og Evrópusambandsins þann 4. júní árið 2020. 

Opið bréf til barnamálaráðherra, heilsuverndar skólabarna, barnaverndarstofu, Landlæknis, Mannréttindastofu og Umboðsmanns Barna á Íslandi

Ákall til Barnamálaráðherra

Óskar Reykdalsson forstjóri Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir að bóluefnin gegn Covid-19 séu í raun á tilraunastigi samkvæmt leynilegum samningi Íslands við lyfjarisann Pfizer – Tilraunaefnin geti verið skaðleg, jafnvel lífshættuleg börnum

Nýleg trúnaðarskjöl frá Pfizer sýna glæpsamlegt atferli þar sem breitt er yfir lífshættulegan skaða og andlát í tugþúsundatali.

“Sprautur gegn Covid eru ekki bóluefnasprautur heldur lyf á tilraunastigi”. -Dr. Jón Ívar Einarsson, prófessor í læknisfræði við Harvard háskólann í Boston í Bandaríkjunum

Það er kominn tími til að hætta að þvinga fólk til að taka þátt í þessari bóluefnalyfjatilraun!

Nýleg trúnaðarskjöl frá Pfizer sýna glæpsamlegt atferli þar sem breitt er yfir lífshættulegan skaða og andlát í tugþúsundatali.

EMA Pfizer skjöl um tilrauna Covid19 mRNA bólusetningar afhjúpuðu að dýratilraunir voru gerðar á meðan áhættumatsrannsókn fyrir meðgöngu stóð yfir

Skyldu íslensk börn vera stödd í 4 fasa leynilegu lyfjatilraunarinnar fyrir Criminal Pfizer? 

Hver metur það hvort “Upplýsts Samþykkis” sé þörf eða ekki? – í þessari leynilegu lyfjarannsókn Þórólfur? – og hvar er umsóknin frá Pfizer fyrir tilrauninni sem barst aldrei til Vísindasiðanefndar?

Helsinkiyfirlýsing – Siðfræðilegar meginreglur fyrir Læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum

Það er kominn tími til að hætta að þvinga fólk til að taka þátt í þessari bóluefnalyfjatilraun!

Reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnum.

10 staðreyndir sem sanna að þú ert tilraunadýr í leynilegri bóluefnatilraun

“Ég mun hafa Heilbrigði og Velíðan sjúklinga minna í Fyrirrúmi” – Genfaryfirlýsing Alþjóðalæknafélagsins

Helsinkiyfirlýsing – Siðfræðilegar meginreglur fyrir Læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum

New England Journal of Medicine staðfestir að rannsóknir á tilraunabóluefnunum fyrir barnshafandi konur hafi verið meingölluð, fölsuð og ólögmæt í alla staði.

Norðmenn undirbúa málsókn – Hættið öllum þessum bólusetningum á börnum og ungmennum NÚNA!

Við skulum hafa eitt á hreinu: Enginn veitir mér frelsi því ég er frjáls manneskja. Því mun ég ekki láta bólusetja mig með tilraunalyfjum“.

Upplýst Samþykki – Lög & reglugerðir um hvernig á að upplýsa þáttakendur í klínískri lyfjarannsókn

Landlæknir liggur á 2000 tilkynningum um aukaverkanir til að fegra stöðuna fyrir sjálfri sér á kostnað heilsufars hagsmuna íslensks almennings

Alvarlegar aukaverkanir farnar að koma fram á börnum og ungmennum í Svíþjóð – Eitt barn er látið og 101 börn lífshættulega sködduð.

Danskir foreldrar útbúa “Ég samþykki Ekki líftækni genaþerapíu tilraunabólusetningu fyrir barnið mitt Takk ! – Þetta geta allir foreldrar gert !

Hvert fóru loforð þín Þórólfur um að enginn mætti skaðast í þessari ómannúðlegu og ólögmætu lyfjatilraun á íslenskum almenningi?

Skyndilegum andlátum fjölgar ískyggilega hjá bólusettu afreksfólki á sviði íþrótta um allan heim – Hjartabólga er megin dánarorsökin í yfir 95 prósent tilfella

Comirnaty bólefnið frá Pfizer er á Neyðarleyfi til ársins 2023

Guðrún Bergmann og Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttiir – Viðtöl um Mannréttindi, Covid-19 og bóluefnin á Útvarpi Sögu

16 Sænskir læknar krefjast þess að bólusetningar barna verði stöðvaðar tafarlaust

https://www.utvarpsaga.is/thingid-var-aldrei-spurt-hvort-samthykkja-aetti-samninginn-kanna-tharf-til-hlitar-hvort-heilbrigdisradherra-hafi-brotid-logPfízer

https://www.utvarpsaga.is/inga-saeland-segir-covid-boluefnin-vera-tilraunalyf-vid-erum-tilraunadyr

https://mittval.is/swiss-banker-files-criminal-charges-against-swiss-government-related-to-pfizers-covid-vaccine

 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻