Höfðum við sama frelsi til að hafna leynilegri lyfjatilraun á vegum Criminal Pfizer Helga Vala? - mittval.is

Höfðum við sama frelsi til að hafna leynilegri lyfjatilraun á vegum Criminal Pfizer Helga Vala?

Réttur til hvaða frelsis spyr ég þig Helga Vala Helgadóttir?

Í WEF Leikhúsi Fáránleikans kannski?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOKKAST ALMENNIR HEILSUFARSHAGSMNIR ALMENNINGS EKKI UNDIR “VELFERД?  EÐA ERU ÞAÐ BARA FLÓTTAMENN SEM HEYRIR UNDIR ÞANN MÁLAFLOKK?

Helga Vala opinberaði það á Facebook að hún væri nú smá aum eftir Pfizer sprauturnar en “hristi það off kors af sér” á leiðinni í 2 mánaða sumarfrí á Spánarströnd.

Til hvers þurfum við þrískiptingu ríkisvalds þegar að mannréttindalögfræðingur og sjálfur formaður Velferðarnefndar, samþykkir árið 2020 skaðræðis Pfizer Biontech bóluefnasamninginn á skjön við alla lagabálka sem fyrirfinnast undir sólinni? Og lætur hann bara  rúlla í gegnum Velferðarnefndina án vitundar þingsins?

Myndi það ekki undir frelsissviptingu og gróft mannréttindarbrot eða jafnvel fullveldisbrot sbr. lalndráð að þínu mati, sem átt að heita fagmanneskja á sviði mannréttinda?

Vísindasiðanefnd fékk heldur aldrei afhenta þá umsókns sem þér bar lagaleg skylda til að fylgja eftir? Um er að ræða umsókn sem Pfizer Biontech átti að skila af sér í lok ársins 2020 en kom aldrei inn á borð Vísindasiðanefnda, hvað þá áður en hin umræddra leynilega “klínísku lyfjarannsókn” var sett í gang?

En sprauturnar voru komnar á loft í desember árið 2020 þrátt fyrir að engin rannsóknaráætlun sé í gangi né umsókn frá Pfizer? og fjöldi fólks skaðaðist mjög illa og sumir dóu á fyrstu dögunum. Í hverskonar samfélagi búum við eiginlega?


Þar sem líkurnar á misheppnuðu bóluefni eru mjög miklar þá verður íslenska ríkisstjórnin að leyna bóluefnatilrauninni fyrir íslensku þjóðinni.


 • ,Helga lýsti þeirri miklu leynd sem yfir samningunum hvíli, leynd sem hún segist ekki átta sig á hvers vegna sé til staðar. “ við þurftum að mæta í ákveðið herbergi til þess að lesa yfir þessa samninga, við máttum ekki taka myndir og ekki einusinni rita hjá okkur punkta, það mátti ekkert slíkt “ segir Helga. Hún segir að sumir höfðu ekki kosið að sjá þessa samninga á meðan aðrir vildu skoða þá. . . .

„ Ég kaus að skoða þessa samninga og gerði það„

 • Innskot: Þú kýst ekkert þegar að þú tekur sæti í nefnd sem formaður og opinber starfsmaður og mölbrýtur síðan alla lagabálka, eins alla mannréttindasáttmála og íslensku stjórnarskrána. Slíkt athæfi varðar brot á hegningarlögum.

,,Helga Vala segir það einnig alvarlegt ef sprauta á börn og unglinga með bóluefni sem getur valdið alvarlegum aukaverkunum.“

 • Innskot: “Máttu . . Héldu . . Töldu .. . . . . Eru allir nefndarmennirnir á leikskólabekk?

UPPLÝST SAMÞYKKI

 • Samkvæmt þeim lögum og reglugerðum um klínískar lyfjarannsóknir á heilbrigðissviði, þá eiga allir þáttakandendur í lyfjarannsókninni að veita rannsakandanum (Pfizer – Lyfjastofnun) upplýst samþykki en þeir fengu aldrei að vita af réttindum sínum.

LÖGMAÐUR HÆLISLEITENDA Á ÍSLANDI


Helga Vala Helgadóttir er 43 ára héraðsdómslögmaður á lögmannsstofunni Völvu sem hefur mikið unnið fyrir hælisleitendur.
 • ,,Lögfræðingar vinna mikilvægt starf í þágu hælisleitenda og upplýsa þá um stöðu mála í hverju landi fyrir sig. Þeir sjá til þess að ekki sé brotið á þeim á nokkurn hátt og verja þá í dómsmálum ef þeir óska þess. Því má segja að þeir, ásamt m.a. Rauða krossinum, séu málsvarar hælisleitenda á Íslandi“.

GEÐHJÁLP

Grímur Atlason er eiginmaður Helgu Völu og framkvæmdarstjóri Geðhjálpar

Samtökin Geðhjálp segja fjárlagafrumvarp og stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar skorta yfirsýn í geðheilbrigðismálum. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri samtakanna, segir frumvarpið vera vonbrigði og kallar eftir betra samráði við fagaðila. Hann segir fjárhæðirnar sem ætlaðar séu í málaflokkinn séu aðeins dropi í hafið og þá sérstaklega á tímum heimsfaraldurs sem margfaldi þjónustuþörfina.

 • Hagsmunagæsla Geðhjálpar felst í því að aðstoða fólk við að leita réttar síns, t.d. með því að veita upplýsingar um kæruleiðir og koma ábendingum á framfæri við viðkomandi úrræði, stofnanir, fyrirtæki og stjórnvöld. Geðhjálp skrifar umsagnir um lagafrumvörp um breytingar í heilbrigðiskerfinu og tekur þátt í starfi nefnda um stefnumótun á vegum hins opinbera svo dæmi séu tekin.

Frekari upplýsingar veitir Grímur Atlason, framkvæmdarstjóri Geðhjálpar.

 

 • „Millifærðar eru 100 m.kr. á málaflokkinn vegna samnings við sálfræðinga. Einnig eru millifærðar 10,6 m.kr. á málaflokkinn vegna aukinnar þjónustu í geðheilsuteymi fanga.“ (Bls. 295) https://gedhjalp.is/umsogn-um-fjarlagafrumvarp-2022

Hér eru greinileg hagsmunatengsl á milli þín og eiginmanns þíns Gríms Atlasonar framkvæmdarstjóra, lögmannsstofu þinnar fyrir fllóttamenn, setu þína se, alþingismanns oh  Geðhjálpar en þau hagsmunatengsl gefur þú ekki upp á Alþingisvefnum, eins og lög gera ráð fyrir. 

Það fer ekki fram hjá nokkrum manni að þú berð áberandi meiri umhyggju fyrir flóttamönnum sem þú hagnast síðan persónulega á sem lögmaður þeirra, heldur en nokkurntíma þeim íslendingum sem hafa orðið að fórnarlömbum Pfizer tilraunalyfjanna, sem þú notabene samþykktir í upphafi og berð 100% pólitíska ábyrgð á.  – Höfum það alveg á hreinu. 


HVAÐA EINSTAKLINGAR FENGU LYFLEYSURNAR HELGA VALA?

Hverjir fengu allar lyfleysurnar sem tilgreindar eru á bls 15 – 54 í Pfizer bóluefnasamningum og á bls. 1 – 112 í áhættugreiningunni og á bls 40 – 58 í Comirnaty innihaldslýsingunni?

Mannréttindasamtökin Mín Leið Mitt Val hafa sent þér þrívegis ábyrgðarbréf, með ákalli um að stöðva þessa skaðlegu lyfjatilraun og þú ansar þeim ekki einu sinni.


LYFJASTOFNUN GEFUR UPP RANGAR UPPLÝSINGAR  UM ÖRYGGI PFIZER COMIRNATY TILRAUNA BÓLUEFNIÐ FYRIR 5 – 11 ÁRA BÖRN Á ÍSLANDI.

Það er beinlínis forkastanlegt að þessir sömu” þingmenn” komist endalaust upp með allkyns fabuleringar, út og suður, án þess að þurfa að rökstyðja nokkurn skapaðan hlut. Við erum að tala um stórvarasöm, lífshættuleg líftæknilyf og heilu mannslífin hérna, varnarlaus saklaus börn?

 • Og sama viðkvæðið er enn og aftur . .  uh ég bara hélt, ég taldi  . . eða mér langaði ekki . . ?”

Hvernig kemst lögfræðingur í gegnum heilt laganám með svona óábyrgu rökleysu tali? og áfram heldur Helga Vala sem segir upplýsingarnar vera misvísandi, að sumir tali um aukaverkanir á meðan aðrir segja aukaverkanir engar  (placebodeildin) því sé augljóslega lítið vitað um bóluefnin en það er verið að rannsaka þetta núna (tilraun). Innskot: Hvaða rannsókn og á hvaða vegum?

Hvar er hægt að nálgast þessi “rannsóknargögn”?


Anna segir að bólusetningarnar séu tilraun sem nú sé í þriðja fasa og segir að það hafi verið vitað frá upphafi að um tilraun sé að ræða. “ það eru hundruð þúsunda manna sem nú eru að fara í gegnum þennan tilraunafasa „

Pfizer Biontech Bóluefnasamningurinn árið 2020 – Allt sem þú þarft að vita um leynilegu Pfizer lyfjatilraunina sem er framkvæmd án vitundar íslensku þjóðarinnar

 • Íslenska þjóðin var gerð, án hennar vitundar, að tilraunadýrum fyrir leynilega lyfjatilraun á vegum Pfizer Biontech og Evrópusambandsins þann 4. ágúst árið 2020.

Hinn leynilegi EU & Pfizer bóluefnasamningur var samþykktur án samráðs við þá sitjandi alþingismenn en þeir voru hvorki aldrei beðnir um neitt álit né samþykkt fyrir samningnum, eins og íslensk lög gera ráð fyrir. Þegar framkvæma á lyfjarannsóknir á mönnum er um tvennskonar rannsóknir að ræða:

Vísindarannsókn á heilbrigðissviði sem Landlæknir ábyrgist og hefur eftirlit með.

Klíníska rannsókn á heilbrigðissviði sem Lyfjastofnun ábyrgist og hefur eftirlit með.


Leita verður eftir upplýstu samþykki hjá þeim þáttakendum sem taka þátt í slíkum tilraunum eða rannsóknum, sama hvort er um vísinda eða klíníska rannsókn að ræða.

Vísindasiðanefnd hafði ekki borist umsókn fyrir PFIZER lyfjatilrauninni þann 7. febrúar árið 2021 eða rúmum 3 mánuðum eftir að byrjað var að sprauta fólk með tilraunaefnunum. (Desember, 2019). Ný siðanefnd, sem sett var á laggirnar 2019, en hefur ekki getað starfað í 2 ár.

Kári Stefánsson varð æfur þegar að Katrín lagði frumvarpið fram og kallaði það fyrir linnihaldslaust þvaður þegar að nefndin var sett á laggirnar árið 2019.


 

Með þessum óábyrga athafnaleysi hrifsaðir þú Helga Vala, öll mannréttindi af íslendingum á einu bretti bretti.

Helga Vala gerir engar athugasemdir í tvö ár um að Sóttvarnarráð var aldrei kallað saman í miðjum heimsfaraldri?

Kári Stefánsson sagði aldrei frá Vísindarannsókninni sem hann var að framkvæma á íslensku þjóðinni án leyfis frá Persónuverndar varðandi skimanir hans árið 2020, sem að formaður Velferðarnefndar dissaði líka.

Þá gerði Persónuvernd athugasemdir við ólöglegar blóðsýnatökur hjá á vegum Kára og ÍE – DECODE en Helga Vala virðist hafa verið upptekin af einhverju öðru.


8.8.202 „Ekki sam­bæri­legt við það sem sér­fræðing­ar sögðu“

Helga Vala Helga­dótt­ir, formaður vel­ferðar­nefnd­ar, seg­ir um­mæli sótt­varna­lækn­is ekki al­veg ríma við það sem kom fram á fundi nefnd­ar­inn­ar í vik­unni, en mark­mið fund­ar­ins var að meta al­var­leika far­ald­urs­ins, seg­ir um­mæli sótt­varna­lækn­is ekki al­veg ríma við það sem kom fram á fundi nefnd­ar­inn­ar í vik­unni, en mark­mið fund­ar­ins var að meta al­var­leika far­ald­urs­ins. – Innskot: Hvaða sérfræðingar voru það sem sögðu það?

 • Innt eft­ir viðbrögðum við þessu seg­ir Helga: „Ég treysti hans dómgreind sem fyrr, hann er mun fróðari en ég í sótt­varna­mál­um. Ég treysti því að hann sé að ráðleggja okk­ur sam­kvæmt sinni bestu þekk­ingu.“

 • Þú hef­ur talið að það eigi að herða sótt­varnaaðgerðir. Ertu enn þeirr­ar skoðunar? – „Það var gert líka eft­ir að ég talaði um það. Þórólf­ur talaði um að hefja skiman­ir á landa­mær­um og ég taldi að það ætti að fylgja því, sem hef­ur verið gert.“ Innskot: “Taldir“?? – Hvaða rök liggja þarna að baki? (rökeysa enn og aftur).

 • Spurning: Þú samþykktir sem formaður velferðarnefndar, að blessa yfir stórhættulega lyfjatilraun á íslensku þjóðinni, alveg pollróleg, enda tilheyrir þú  lyfleysuhópnum alveg “solid” með þig og þína. – Sjá bls 10 í Pfizer Biontech bóluefna samningnum. og á bls 54 í Pfizer bóluefnasamningnum.

Valdhafar Bretlands, forstjóri WHO, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, Rockefeller Foundation, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson öll kærð fyrir brot gegn mannkyni hjá Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag.HEIMILDIR

https://mittval.is/rettur-til-hvada-frelsis-helga-vala-helgadottir

Valdhafar Bretlands, forstjóri WHO, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, Rockefeller Foundation, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson öll kærð fyrir brot gegn mannkyni hjá Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag

 

https://mittval.is/swiss-banker-files-criminal-charges-against-swiss-government-related-to-pfizers-covid-vaccine

 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻