WHO stefnir að gera bólusetningu að skilyrði fyrir inngöngu í leikskóla eða grunnskóla og sem kröfu til að hafa rétt á velferðarbótum árið 2024 - mittval.is

WHO stefnir að gera bólusetningu að skilyrði fyrir inngöngu í leikskóla eða grunnskóla og sem kröfu til að hafa rétt á velferðarbótum árið 2024

WHO – Samþykki varðandi bólusetningu barna og unglinga á aldrinum 6 til 17 ára.

6. febrúar 2022

Athugasemdir varðandi samþykki við bólusetningu barna og unglinga á aldrinum 6 til 17 ára.

 • Um allan heim eru bólusetningaráætlanir í auknum mæli með, í innlendum bólusetningaráætlunum sínum, bóluefni sem miða á aldurshópa umfram frumbernsku og frumbernsku.
 • Þetta skjal er ætlað áætlunarstjórum sem eru það ætlar að taka upp bóluefni fyrir eldri börn og unglinga á aldrinum 6 til 17 ára.1
 • Þar er að finna upplýsingar sem þarf að hafa í huga við gerð leiðbeininga um samþykkisferlið eða til að skýra spurningar frá heilsugæslunni starfsmenn sem veita bólusetningarnar. Skjalið er þeim mun mikilvægara vegna þess að þessi íbúahópur getur mætt til bólusetningar án meðfylgjandi foreldris eða forráðamanns.

WHO – Considerations regarding consent in vaccinating children and adolescents between 6 and 17 years old


Kynning

1. Samkvæmt Barnasáttmálanum (1989) lýkur barnæsku við 18 ára aldur. Í flestum löndum heims er þetta oft talinn sá aldur sem lögráða fullorðinsaldri, lögræðisaldri, er náð.

Meginreglur um samþykki og samþykki

Samþykki

Samþykki er meginreglan þar sem einstaklingar verða að gefa leyfi sitt áður en þeir fá læknisíhlutun eða aðgerð.

Samkvæmt lögum og reglum sem gilda í flestum löndum þarf samþykki fyrir margvíslegum læknisfræðilegum inngripum eða verklagsreglur, allt frá einfaldri blóðprufu til líffæragjafa, og þar með talið bólusetningar.

Í örfáum, vel lýstum kringumstæðum, svo sem lífshættulegum neyðartilvikum, má falla frá samþykki. Samþykki er sprottið af meginreglunni um sjálfræði og er mikilvægur þáttur í siðfræði læknis og lýðheilsu, sem og alþjóðalögum.2

Til að samþykki sé gilt þarf það að vera upplýst, skilið og sjálfviljugt og sá sem samþykkir verður að hafa getu til að taka ákvörðunina.


Samþykki
 • Með samþykki er átt við ferlið við þátttöku barna og unglinga í ákvarðanatöku um bólusetningu (eða önnur læknisfræðileg inngrip).
 • Samþykki er ekki stjórnað í lögum eins og samþykki og er stundum vísað til sem siðferðileg skylda sem er nátengd góðri starfsvenju í umgengni við sjúklinga.
 • Alþjóðaréttur veitir sterkan stuðning við réttindi barna til að taka þátt í ákvörðunum um heilsu þeirra og heilbrigðisþjónustu, og einnig í skipulagningu og veitingu heilbrigðisþjónustu sem máli skiptir til þeirra og byggt á getu þeirra í þróun.

2. Samningur um réttindi barnsins, almenn athugasemd nr. 4 (CRC/C/GC/4, 1. júlí 2003) og nr. 15 (CRC/C/GC/15, 17. apríl 2013).

 • 3. CRC/C/GC/4, 1. júlí 2003, segir að „unglingar þurfi að fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar frjálslega og skoðanir þeirra ættu að fá viðeigandi vægi, í samræmi við 12. grein sáttmálans.“
  © Ammad Khan

3 Algengar aðferðir til að fá samþykki fyrir bólusetningu

 • 1. Notað er formlegt, skriflegt samþykkisferli, sérstaklega í löndum með miðlungs og háar tekjur sem hafa hærra hlutfall læsra íbúa og lengri sögu um að bólusetja eldri aldurshópa.

4 Heimilt er að bólusetja þennan markhóp í gegnum skólaheilsuþjónustu.

Heilbrigðisyfirvöld upplýsa foreldra um bólusetninguna og skriflegt samþykki foreldris þarf til að taka þátt, þ.e.a.s. gefa eldra barn/ungling leyfi að láta bólusetja sig. Að öðrum kosti er skriflegt eyðublað notað til að leyfa foreldrum að tjá sig ekki (eða synja) um bólusetningu barns síns. Þetta er þekkt sem afþökkunaraðferð.

 • 2. Munnlegt samþykkisferli, þar sem samþykki er gefið munnlega af foreldri eftir að hafa verið upplýst um bólusetninguna. Hins vegar er aðeins hægt að nota þessa aðferð þegar foreldrar fylgja barninu í bólusetningu.
 • 3. Óbeint samþykkisferli þar sem foreldrum er tilkynnt um yfirvofandi bólusetningu með félagslegri virkni og samskiptum, stundum með bréfum beint til foreldra. Í kjölfarið er líkamleg nærvera barns eða unglings, með eða án meðfylgjandi foreldri á bólusetningu, telst fela í sér samþykki. Þessi framkvæmd byggir á undanþágureglunni og er ætlast til þess að foreldrar sem samþykkja ekki bólusetningu geri það óbeint gera ráðstafanir til að tryggja að barn þeirra eða unglingur taki ekki þátt í bólusetningunni.

Þetta getur falið í sér að láta barnið eða unglinginn ekki mæta í skólann á bólusetningardegi, ef afhending bóluefnis fer fram í gegnum skóla.

 • Verklagsreglur um óbeint samþykki eru algengar í mörgum löndum. Hins vegar, þegar börn mæta til bólusetningar án fylgdar foreldra sinna, er erfitt að ákvarða hvort foreldrar hafi gefið samþykki. Því eru löndin hvött til að taka upp það verklag sem tryggir að foreldrar hafi verið upplýstir um og samþykkt bólusetningu.

Alhliðagögn um hvort þær aðferðir sem að löndin hafi notað til að takast á við samþykki, hafi breyst eða þróast á síðustu áratugum og eru ekki í boði.


Aðferðir til að fá upplýst samþykki:

 • 1. Skriflegt samþykki
  2. Munnlegt samþykki
  3. Óbeint samþykki
  4. Könnun WHO árið 2012 í 34 völdum löndum frá fjórum svæðum á samþykkisaðferðum við bólusetningu hjá 6–17 ára börnum, leiddi í ljós að um það bil helmingur svarenda notar skriflegt samþykki fyrir bólusetningu í þessum aldurshópi.

Núverandi venjur við að fá upplýst samþykki fyrir bólusetningu eru mismunandi eftir löndum, en hægt er að flokka þær í stórum dráttum í þrjár aðferðir.
© C. McNab


4. Skólar og samfélög geta heimilað, ekki gefið samþykki Lögboðin bólusetning hnekkir ekki alltaf þörf fyrir samþykki
Byggt á hugmyndum um bóluefni sem almannagæði, eða á lýðheilsumarkmiðum um útrýmingu sjúkdóma og eftirlit með faraldri, tilgreina sum lönd eitt eða fleiri bóluefni sem skyldubundið í lögum eða stefnum sínum.
 • Til dæmis má gera bólusetningu að skilyrði fyrir inngöngu í leikskóla eða grunnskóla eða til að gera aðgang að velferðarbótum. Hvort samþykkis þurfi fyrir skyldubólusetningu fer eftir lagalegu eðli reglugerðanna. Þegar lögboðin bólusetning er sett í viðeigandi ákvæðum í lögum, samþykki gæti ekki verið krafist. Ef lögboðið eðli bólusetning byggist á stefnu, eða annars konar mjúkum lögum, upplýst samþykki þarf að liggja fyrir eins og fyrir önnur bóluefni. Sum lönd leyfa einstaklingum að tjá ekki samþykki (afþakka) og fá undanþágu fyrir skyldubóluefni. Þetta getur fylgt ákveðnum skilyrðum, eins og að banna óbólusettum börnum að mæta í skóla meðan sjúkdómsfaraldur brýst út.

„Barnamisnotkun í stórum stíl“ – COVID bóluefni tekin með í heilsuáætlun barna

Óháð bóluefnaráðgjafarnefnd Smitsjúkdómavarnastofnunar Bandaríkjanna „Centers for Disease Control and Prevention“ CDC kaus einróma (15-0) í s.l. viku að bæta COVID-19 bóluefnum fyrir börn allt niður í 6 mánaða gömul við nýju bólusetningaráætlunina fyrir börn og unglinga, sem verður byrjað að framkvæma í febrúar 2023. Umræður áður en ákvörðun var tekin voru minni en ein mínúta. Frá þessu greinir Heilsuvernd barna þar sem Robert Kennedy jr. er stjórnarformaður.
Tók minna en eina mínútu að koma inn Covid-bóluefnunum í hefðbundna bólusetningaráætlun barna
Ákvörðunin um að bæta Covid bóluefnum í hefðbundna sprautuáætlun fyrir börn, þar sem gefnar eru sprautur gegn lömunarveiki, kíghósta, rauðum hundum m.m. mætir harðri andstöðu þekktra vísindamanna eins og Dr. Robert Malone, sem skrifar á Substack:
 • „Ríkisheilbrigðiskerfið notar áætlunina til að ákvarða hvaða bóluefni þarf til að börn geti farið í skóla. Já, sum ríki hafa strangari kröfur en önnur. Sum ríki leyfa „afþökkun“ en á endanum fylgja flest ríki leiðbeiningum CDC. Óháða bóluefnaráðgjafarnefnd CDC setur virkan staðal um heilsuumönnun á þessu sviði.“
Ástæðan fyrir þessum skrifum Dr. Robert Malone er að sumir nefndarmenn reyndu að mæta gagnrýninni með þeim rökum, að hér væri eingöngu um ráð að ræða en yfirvöld hvers ríkis ákvæðu sjálf hvort þau myndu lögleiða sprautu gegn Covid í heilsuáætlun viðkomandi ríkis í heilsufarsáætlun barna. Og eins og Dr. Malone skrifar þá fylgja flestöll ríkin ráðleggingu CDC á endanum.
Robert F. Kennedy Jr, stjórnarformaður Heilsuverndar Barna sagði um ákvörðun CDC:


WHO ákveður að „faraldurinn“ haldi áfram – vill „bólusetja 100%“

Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri


 

Ritað þannaf Gústaf Skúlason


Kristín Þormar skrifar: Hér er eitt dæmi um Dr. Fauci og hér er annað. – Faraldurinn er notaður til að koma á alræði í heiminum! Í þessu einstaka 30 mínútna vídeói er dreginn fram hluti af atburðarrásinni mánuðina og árin fyrir “heimsfaraldurinn”, þar á meðal klippur með sláandi ummælum ýmissa aðila. Horfið á það allt til enda. Nokkrir punktar úr vídeóinu:

Hér er eitt dæmi um Dr. Fauci og hér er annað.

Faraldurinn er notaður til að koma á alræði í heiminum!

Í þessu einstaka 30 mínútna vídeói er dreginn fram hluti af atburðarrásinni mánuðina og árin fyrir “heimsfaraldurinn”, þar á meðal klippur með sláandi ummælum ýmissa aðila. Horfið á það allt til enda.

Nokkrir punktar úr vídeóinu: kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar/entry/2278645

 


Heilbrigðisstefna Íslands er í samvinnu við WHO til ársins 2030


4. júní 2019 Heilbrigðisráðuneytið
Svandís Svavarsdóttir Heilbrigðisráðherra kynnir heilbrigiðsstefnu frá árinu 2018 til ársins 2030.
HVERS VEGNA ÞARF STEFNU
 • Til að hrinda heilbrigðisstefnu til ársins 2030 í framkvæmd verða gerðar áætlanir um aðgerðir til fimm ára í senn. Slíkar áætlanir verða uppfærðar árlega meðan heilbrigðisstefnan er í gildi. Heilbrigðisráðherra skal árlega leggja fram aðgerðaáætlanir heilbrigðisstefnunnar til umræðu á Alþingi.

Ný lyf og lyfjanotkun.

 • Ein af mikilvægum áskorunum heilbrigðiskerfisins er að sjá landsmönnum fyrir nægu framboði nauðsynlegra lyfja, tryggja gæði þeirra og örugga notkun. Vaxandi framboð nýrra og afar dýrra lyfja er ekki aðeins fjárhagslega íþyngjandi heldur vekur tilkoma þeirra margar erfiðar siðferðilegar spurningar sem varða forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu.

WHO & ÍSLANDS – 5 ÁRA ÁÆTLUN


Lula says that parents will be forced to vaccinate their children to keep government aid flowing

 • President Luiz Inácio Lula da Silva (PT, progressive-globalist) said that the Bolsa Familia program would again require parents to prove the vaccination of their children to continue receiving the benefit.

Bolsa Familia is a social welfare program for the poorest families in Brazil.

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/lula-says-that-parents-will-be-forced-to-vaccinate-their-children-to-keep-the-bolsa-familia-programHeimildir
 1. https://mittval.is/heilbrigdisstefna-islands-er-i.
 2. https://utvarpsaga.is/bolusetningar-a-bornum-med-liftaeknilyfjum-an-thess-ad-syna-nidurstodur-visindarannsokna-um-skadleysi-lyfjanna
 3. https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&t=1s
 4. https://www.youtube.com/watch?v=Eya-mUFEhqc
 5. https://twitter.com/efenigson/status/1620005237791784960?s=20&t=VQoyDHU7e6pEB6eI8_5Qpw
 6. https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Heilbrigdisstefna_4.juli.pdf
 7. https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/06/28/Heilbrigdisstefna-til-arsins-2030-asamt-fimm-ara-adgerdaaaetlun
 8. https://mittval.is/wp-content/uploads/2022/02/537217184-Considerations-Regarding-Consent-In-Vaccinating-Children-And-Adolescents-Between-6-And-17-Years-Old-World-Health-Organization-5.pdf
 9. https://utvarpsaga.is/globalistarnir-undirbua-naesta-heimsfaraldur-vilja-koma-a-althjoda-heilbrigdisstjorn
 10. https://utvarpsaga.is/globalistarnir-undirbua-naesta-heimsfaraldur-innleida-stafraent-eftirlit-ad-haetti-kommunista-i-kina
 11. https://utvarpsaga.is/heimsfaraldursstjorinn-bill-gates-11-veirur-a-bidlista-ad-komast-med-i-naesta-heimsfaraldur
 12. https://mittval.is/screw-the-who/
 13. https://mittval.is/skyrsla-who-fra-arinu-1992-um-frjosemisstyrandi-boluefni
 14. https://utvarpsaga.is/globalistarnir-undirbua-naesta-heimsfaraldur-vilja-koma-a-althjoda-heilbrigdisstjorn
 15. https://mittval.is/mannrettindasamtokin-min-leid-mitt-val-berjast-gegn-valdatoku-einkahlutafelagsins-who-a-fullveldi-islands-i-heilbrigdismalum
 16. https://mittval.is/leave-your-audio-message-in-a-voice-mail-and-give-your-opinion-about-who/
 17. https://utvarpsaga.is/who-akvedur-ad-faraldurinn-haldi-afram-vill-bolusetja-100
 18. https://utvarpsaga.is/bolusetningar-a-bornum-med-liftaeknilyfjum-an-thess-ad-syna-nidurstodur-visindarannsokna-um-skadleysi-lyfjanna
 19. https://utvarpsaga.is/heimsfaraldursstjorinn-bill-gates-11-veirur-a-bidlista-ad-komast-med-i-naesta-heimsfaraldur
 20. https://mittval.is/aridandi-tilkynning-annad-oformlegt-samrad-who-um-oformlega-aherslu-althjodaheilbrigdismalastofnunin-helt-oformlegt-markvisst-samrad
 21. https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Heilbrigdisstefna_4.juli.pdf
 22. https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/06/28/Heilbrigdisstefna-til-arsins-2030-asamt-fimm-ara-adgerdaaaetlun
 23. https://mittval.is/heilbrigdisstefna-islands-er-i.
 24. https://utvarpsaga.is/who-john-hopkins-og-bill-gates-a-nyrri-heimsfaraldursaefingu-med-veiru-sem-drepur-fleiri-og-raedst-a-born
 25. Lula says that parents will be forced to vaccinate their children to keep government aid flowing

  • President Luiz Inácio Lula da Silva (PT, progressive-globalist) said that the Bolsa Familia program would again require parents to prove the vaccination of their children to continue receiving the benefit.

  Bolsa Familia is a social welfare program for the poorest families in Brazil.

  https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/lula-says-that-parents-will-be-forced-to-vaccinate-their-children-to-keep-the-bolsa-familia-program


 

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt val berjast gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum


Stöðvum Sáttmála WHOSCREW THE WHO – Stop WHO Global Pandemic Treaty Fascism


 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻