Afhending upplýsinga um heilsufarshagsmuni þjóðarinnar á styrjaldartímum til einkafyrirtækis yrði væntanlega flokkuð undir landráð. - mittval.is

Afhending upplýsinga um heilsufarshagsmuni þjóðarinnar á styrjaldartímum til einkafyrirtækis yrði væntanlega flokkuð undir landráð.

Erum við hér að endurtaka leikinn með hafið og hálendið að afhenda allt fyrir ekkert og brjóta þannig gegn ákvæðum 72. greinar stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar þjóðarinnar á auðlindum hafsins, hálendinu og verðmætum þjóðarupplýsingum heilbrigðiskerfisins, auk bersýnilegrar hættu á misnotkun upplýsinga?

Óheimilt er samkvæmt stjórnarskránni að afhenda eignir þjóðarinnar nema almenningsþörf krefji og þá með því skilyrði að fullt verð komi fyrir. Gerð lyfja á grundvelli rannsókna á heilli þjóð í glerbúri, segir Ólafur Jónsson, getur ljóslega skapað umtalsverð verðmæti í þróun og síðar sölu lyfja á alþjóðlegum vettvangi.


Glerbúrið – 19. maí 1999 |

Á ALÞINGI Íslendinga hafa verið samþykkt lög um miðlægan gagnagrunn.

Lögin eru samþykkt þrátt fyrir harða andstöðu hins íslenska vísindasamfélags.
Helsta orsök andstöðunnar er skortur á vísindasiðferði varðandi söfnun í grunninn og notkun á upplýsingum úr honum.

Því er haldið fram að lögin séu illa unnin, einokun verði á notkun upplýsinga úr grunninum til vísindarannsókna o.s.frv.


Afhending slíkra upplýsinga á styrjaldartímum til einkafyrirtækis yrði væntanlega flokkuð undir landráð eða hvað?


Trúa menn því að lög sambærileg gagnagrunnslögunum íslensku fengjust samþykkt í bandaríska þinginu? Yrði ekki talið líklegt að þau gengju gegn öryggishagsmunum bandarísku þjóðarinnar, eða hvað?
Eru Íslendingar með gagnagrunnslögunum að ganga inn í glerbúr vísindanna með þeirri áhættu sem felst í því að verða hugsanlega notaðir eins og mýs á tilraunastofu?
Þegar vísindamaður ætlar að stunda rannsóknir gerir hann rannsóknaráætlun, smíðar sér glerbúr og verður sér úti um mýs til þess að gera tilraunir á.
Eðli máls samkvæmt bíður hann ekki eftir því að mýsnar fái þann tiltekna sjúkdóm sem hann hyggst rannsaka. Það væri af skiljanlegum ástæðum of tímafrekt og dýrt.
Hann sýkir einfaldlega mýsnar nákvæmlega með þeim sjúkdómi sem hann hyggst rannsaka.

Eftir nokkra bið kemur væntanlega í ljós hver dýranna ráða við sjúkdóminn og hver ekki.

Sjúku dýrunum eru þá gefin tilraunalyf til þess að lækna sjúkdóminn og síðan er fylgst með framhaldinu og fengnar ákveðnar niðurstöður um áhrif lyfsins, hlutfall dauðra músa og þeirra sem fá lækningu, tengsl dauðsfalla við aldur, kyn, erfðir, ættir o.s.frv.

Gerð lyfja á grundvelli rannsókna á heilli þjóð í glerbúri getur ljóslega skapað umtalsverð verðmæti í þróun og síðar sölu lyfja á alþjóðlegum vettvangi.
Það er hins vegar ljóst að ef enginn er gagnagrunnurinn sem hægt er að tengjast eða kaupa upplýsingar úr hafa slíkar tilraunir í vísindalegu tilliti engan tilgang. Það er gagnslaust að gera tilraunir með þjóð ef ekki er hægt að fylgjast með áhrifum tilraunarinnar.
Hafa má í huga að læknisfræðilegar tilraunir á fólki voru gerðar af vísindamönnum í umboði lýðræðislega kjörins kanslara í Evrópu á fjórða og fimmta tug aldarinnar.

Það myndi ganga þvert gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar að svipta Íslenska erfðagreiningu gagnagrunninum eftir að hann hefur verið settur á laggirnar.


 72. gr.
 [Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.
 Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi.] 1)
1)L. 97/1995, 10. gr.


Stjórnarskráin verndar eignarréttinn rétt eins og önnur mannréttindi.

Að taka gagnagrunninn síðar úr höndum fyrirtækisns þýddi sjálfsagt milljarða skaðabætur til Íslenskrar erfðagreiningar. Til hvers að afhenda einhverjum eitthvað án endurgjalds og þurfa hugsanlega síðar að greiða fyrir endurheimt þess offjár. Óheimilt er samkvæmt stjórnarskránni að afhenda eignir þjóðarinnar nema almenningsþörf krefji og þá með því skilyrði að fullt verð komi fyrir.

Erum við hér að endurtaka leikinn með hafið og hálendið að afhenda allt fyrir ekkert og brjóta þannig gegn ákvæðum 72. greinar stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar þjóðarinnar á auðlindum hafsins, hálendinu og verðmætum þjóðarupplýsingum heilbrigðiskerfisins, auk bersýnilegrar hættu á misnotkun upplýsinga?

Höfundur er Ólafur Jónsson

Guðrún Bergmann skrifar:

Í HELSINKI-YFIRLÝSNIGU ALÞJÓÐAFÉLAGS LÆKNA, sem birt var í Læknablaðinu árið 2014 eru 36 greinar.

Ég hef tekið nokkrar þeirra út til að benda á þau brot sem ég tel að séu gerð á henni hér á landi og því gagnsæi sem skortir í tengslum við fjármögnun og hagsmunatengsl í sambandi við þær tilraunir sem hér eru í gangi með bóluefnin. Yfirlýsingin fjallar um siðfræðilegar meginreglur fyrir læknisfræðilegum rannsóknum á mönnum, þar með taldar rannsóknir á persónugreinanlegum gögnum og efnum úr mönnum.

Í 26. grein segir: Í rannsókn á mönnum sem hæfir eru til að veita upplýst samþykki verður að upplýsa hvern mögulegan þátttakanda nægjanlega um markmið, aðferðir, uppsprettur fjármögnunar, alla mögulega hagsmunaárekstra, tengsl rannsakenda við stofnanir, væntanlegan ávinning og hugsanlega áhættu rannsóknarinnar og óþægindi sem í henni gætu falist…..

Innskot: Hafa til dæmis hagsmunatengsl Kára Stefánssonar sem rekur Decode, sem er í eigu Amgen verið könnuð? Er Amgen í samstarfi við eða hefur veitt styrki til fyrirtækja eins og Pfizer/BionTech, Moderna og AstraZeneca eða hafa tengsl þessara fyrirtækja verið könnuð?

Hvað með aðra sem að málinu koma? Af hverju fá þingmenn – og þar með talið almenningur – ekki upplýsingar um samningana sem gerðir hafa verið við lyfjafyrirtækin? Gleyma ráðherrar að þeir voru kosnir af fólkinu í landinu og eru þar með í raun í vinnu fyrir það?

Áfram í sömu grein segir: Eftir að hafa fullvissað sig um það, að mögulegur þátttakandi hafi skilið upplýsingarnar, skal læknirinn eða annar hæfur einstaklingur leita upplýsts samþykkis mögulega þátttakandans, sem veitt er af frjálsum vilja, helst skriflega. Ef ekki er unnt að afla skriflegs samþykkis, verður að skjalfesta og vottfesta formlega hið óskrifaða samþykki.

Mögulegan þátttakanda verður að upplýsa um réttinn til að neita að taka þátt í rannsókninni eða að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er, án eftirmála!

Innskot: Ég veit um tvö dæmi þar sem hringt var í eiginkonur manna sem eru það veikir að þeir gátu ekki veitt samþykki og þær spurðar hvort þær vildu ekki láta bólusetja þá. Hvorug þeirra fékk nokkrar upplýsingar um bóluefnið, aukaverkanir né annað – og ekki var skrifað undir neitt!

Í 31. grein segir:…. Neiti sjúklingur að taka þátt í rannsókn eða ákveði að draga sig út úr henni, má það aldrei hafa neikvæð áhrif á samband sjúklings og læknis.


GAGNSÆI Í ÖLLUM MÁLUM

Ég treysti því að þessar upplýsingar séu lesendum gagnlegar og að þeir hafi , líkt og ég, áhuga á að fá svör við ýmsum spurningum sem hér koma fram.  Við eigum að mínu mati rétt á að gagnsæi sé í öllum málum stjórnvalda og að réttindi okkar séu að fullu varin.

Til þess kjósum við fulltrúa til að fara með mál okkar á opinberum vettvangi.

26. desember 2020

Pfizer var boðið upp í bóluefnadans: Kári og Þórólfur saman til næsta fundar um málið. Um væri að ræða verk­efni sem full­trúar Pfizer væru spenntir fyr­ir? Sótt­varna­læknir sendi frá sér til­kynn­ingu í kjöl­far þess­arar fréttar og ann­arra svip­aðra, þar sem sagði frá því að „hug­myndin að því að Ísland gæti orðið rann­sókn­ar­setur fyrir fasa IV rann­sókn þar sem að stærsti hluti þjóð­nar yrði bólu­settur á stuttum tíma“ hefði verið „viðruð í tölvu­pósti sótt­varna­læknis til full­trúa Pfiz­er“- þann 15. des­em­ber 2020.

Í dag segir Kári Stef­áns­son frá því á Face­book að hann og og Þórólfur Guðna­son séu „ekki í neinu stríði“ og segir það hafa verið mis­tök hjá sér að hafa ekki haft Þórólf með þegar hann setti sig í sam­band við Pfiz­er. Hann seg­ist hafa sér það „til varn­ar“ að því sam­bandi sem hann hefur náð við Pfizer hafi verið komið á í gegnum sam­starfs­menn hans í Banda­ríkj­un­um. „Ég hafði litla stjórn á ferð­inn­i,“ skrifar Kári og tveimur vikum síðar . .


Hávær grafarþögn

 — GREINAR

Nokkur hundruð milljónir króna, sennilega 700 milljónir, hafa horfið í Panama á vegum deCode Genetics, bandaríska fyrirtækisins, sem á og rekur Íslenzka erfðagreiningu og hefur fengið heimild alþingis Íslendinga til að veðsetja börn okkar og barnabörn fyrir stjarnfræðilegum fjárhæðum.

Algengt er, að fjölþjóðafyrirtæki sendi peninga út og suður til að komast hjá skyldum við þjóðfélagið eða til að hygla forstjórum eða til að liðka fyrir sérstökum fyrirgreiðslum á borð við þá, er alþingi Íslendinga vildi láta veðsetja börn okkar og barnabörn fyrir stjarnfræðilegum fjárhæðum.

Hins vegar fór Kári Stefánsson klaufalegar að tilfærslunni en fyrirmyndir hans úti í heimi.Þeir passa dagsetningar í skjölum, en Biotek var ekki stofnað fyrr en hálfum mánuði eftir að deCode Genetics undirritaði samninginn við lánardrottna, sem Biotek fékk borgað fyrir að annast.

Samkvæmt skriflegum heimildum fékk Biotek þessa miklu peninga fyrir að annast milligöngu um samninga við íslenzka lánadrottna. Þeir kannast ekki við að hafa heyrt þetta fyrirtæki nefnt og ljósmyndir sýna, að það var forstjóri deCode, sem undirritaði samningana, það er Kári Stefánsson. Ekki er vitað, hvort hann undirritaði þá fyrir hönd deCode Genetics eða hins ófædda Biotek, sem fékk aurana fyrir milligönguna.


Enginn veit, hvers vegna ófætt fyrirtæki fékk svona mikla peninga, hver átti fyrirtækið og hvers vegna það gufaði síðan upp í Panama, sem er heimsfrægt skálkaskjól.

Kári Stefánsson neitar að hafa sjálfur fengið krónu út úr þessum undarlegu viðskiptum. En það er marklaust að berja sér á brjóst, þegar menn neita að skýra dularfullt misræmi í upplýsingum, þar á meðal í skráningu af hálfu deCode á Nasdaq-markaðinum, sem hlýtur að teljast alvarlegt mál.

Einkar athyglisvert er, að lítið hefur verið fjallað um mál þetta í fjölmiðlum landsins, öðrum en DV, og ekki á alþingi Íslendinga, sem heimilaði veðsetningu barna okkar og barnabarna fyrir stjarnfræðilegum upphæðum í þágu fyrirtækis, sem rambar á yzta jaðri áhættufjárfestingar.

Eðlilegt er, að sá aðili, sem vildi veðsetja börn okkar og barnabörn, hundskist til að láta kanna, hvers vegna fyrirtæki, sem ekki var til, fékk hundruð milljóna fyrir milligöngu í fjármálum og hvers vegna enginn fær að vita, hver átti þetta fyrirtæki og hvers vegna það hvarf sjónum.

Þetta minnir líka á, hversu brýnt er, að sett verði lög, sem tryggi gegnsæi í fjárhagslegum tengslum fyrirtækja annars vegar og stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna hins vegar.

Jónas Kristjánsson

Tímavélin – Kári Stefánsson í gegnum árin – „Það er nánast eins og Guð sé kominn heim“

https://kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar/entry/2267291/


Erfðabreyttur áróður

 — PUNKTAR


Verst þokkaða fyrirtæki heims er Monsanto. Líftæknifyrirtæki, sem hefur með mútum og lygum rutt sér til rúms um allan heim. Og sett þriðja heiminn á skuldaklafa.

Þekktasta fyrirtæki á Íslandi í líftækni var deCode sáluga.

Það lifði á linnulausu sjálfshóli Kára Stefánssonar.

Í svipaðan farveg fellur ORF Líftækni, sem lætur taka við sig dagblaðaviðtöl um uppfinningar sínar.

Í stað þess að birta þær í fræðiritum. Að tvennu þarf að gæta vel. Notendur þurfa að vita, hvað þeir fá í hendur.

Því þurfa öll erfðabreytt matvæli að vera merkt. Og hindra þarf, að erfðabreyttir akrar sái sér út í náttúruna.

Símatíminn: Saga Decode rifjuð upp – Fólk missti heilu einbýlishúsin.

Ritað þann  af Jóhann Kr. 

Þegar Decode leit dagsins ljós var fólki talið trú um að enginn væri maður með mönnum nema að fjárfesta í Decode og gengu menn svo langt í því að reyna að fegra ímynd félagsins að fyrrverandi forseti lýðveldisins.

Vigdís Finnbogadóttir var meðal þeirra sem sett var í stjórn fyrirtækisins.Í símatímanum hjá Arnþrúði Karlsdóttur í dag hringdi maður að nafni Valdimar þar sem hann rifjaði meðal annnars upp þegar fólk sem hafði misst heilu einbýlishúsin eftir að hafa fjárfest í fyrirtækinu, en Valdimar er einmitt einn þeirra sem fór illa út úr því að fjárfesta í fyrirtækinu.

Arnþrúður rakti meðal annars í þættinum þegar fór að halla undan fæti hjá Decode meðal annars vegna þess að Kári og Hannes Smárason týndu hinni svokölluðu Panamatösku sem innihélt gríðarlega fjármuni.

Þrátt fyrir þessar hrakfarir náðu Hannes og Kári að fjárfesta fyrir heilar 800 milljónir í Fjárfestingabanka atvinnulífsins sem stofnaður var árið 2000, þarna hafi Kári orðinn bankamaður.


Síðar var bankanum breytt yfir í Glitnibanka, þar sat Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri Samherja sem stjórnarformaður bankans. Á sama tíma og þetta á sér stað fer lítið fyrir Decode sem læðist meðfram veggjum og fólk tapaði aleigunni. Þá hafi Kári safnað upplýsingum um fólk í gegnum gagnagrunn á heilbrigðissviði, sem dæmdur var ólöglegur. Þarna hafi fyrirtækið verið komið í verulegar fjárþrengingar. Fyrirtækið hafi verið selt til Amgen sem sé lyfjarisi sem á PCR pinnana sem notaðir eru við skimun.

Nánar má hlusta á viðtalið í spilaranum hér að neðan þar sem hagsmunatengsl Decode eru rakin nánar.


Símatíminn: Saga Decode rifjuð upp – Fólk missti heilu einbýlishúsin


KÁRI HEFUR ENGIN TENGSL VIÐ PFIZER —EN LEIÐIR ÞÓ SAMVINNUNA VIÐ PFIZER?

Kári gefur Katrínu ekki háa einkunn: „Það kórónaði svo klaufaskapinn í þér…“ - DV


Kári Stefánsson leiðir samvinnuna við Pfizer þar sem hann hefur nýtt tengsl sín við ýmsa stjórn­end­ur Pfizer en hann skipu­lagði m.a fund með fyr­ir­tæk­inu í desember 2020, ásamt Katrínu Jak­obs­dótt­ur for­sæt­is­ráðherra og stjórn­end­um frá lyfjaris­an­um.

Í kjöl­farið hefur Kári stjórnað viðræðum við Pfizer.


 

Aðgerðirnar sem Kári vill ráðast í:

1. Bæta við annarri gjörgæsludeild við Landspítalann,

2. Hefja bólusetningarherferð: bæta skammti við Janssen, hefja bólusetningu barna, þriðja skammt handa fólki með alvarlega sjúkdóma og öldruðum.

3.Takmarka að einhverju leyti frelsi þeirra sem vilja ekki bólusetningu til umgengni við aðra í samfélaginu.

4. Skima alla íbúa landsins þegar þeir koma frá útlöndum án tillits til bólusetningar vegna þess að raðgreiningarniðurstöður benda til þess að það sé stöðugt flæði veirunnar inn í landið,“ segir hann.

5. Hann segir að það þurfi að fylgjast grannt með ferðum veirunnar um samfélagið, sjúkdómum sem hún veldur og hvernig heilbrigðiskerfinu gengur að sinna þeim sem þurfa á aðstoð þess að halda.


Mr. Kari Stefansson Decode in Iceland also got the biggest Gene Code deal at the same time, september 11th 2019 : Icelandic Genetics plans to sequester 225,000 genomes for the UK biobank, UK Biobank, in the most ambitious project undertaken has been in the field of sequencing in the world. A total of 450,000 genomes will be sequenced in this campaign, but Wellcome Sanger, the most respected organization in the field. Genetics in the world intends to sequentially 225,000, as much as Icelandic Genetics. The British Biobanks Bank has built up a unique collection of biopsies and health information that has already increased people’s understanding of various aspects which cause or promote disease.
Kári Stefánsson, CEO of Icelandic Genetics, says this is a great opportunity for genetics, it has been to apply a methodology that was created in Iceland to lead a global effort in the search for disease genes. He points out that drug development is much more effective if it based on genetic research. The project is jointly funded by the UK Health Authority, the Wellcome Sanger Institute of Genetics and the pharmaceutical companies Amgen, Johnson & Johnson, Glaxosmithkline and AstraZeneca. https://www.decode.is/risastor-gagnagrunnur-a-svidi…

Mr. Kári Stefansson is the ALFA & OMEGA in everything that has to do with C19 in Iceland. He is also the first scientist in human history that managed to find the “Asymptomatic Key” for the Covid disease without showing any proof or any publications about that discovery in one known Science magazine. The geneticist says he discovered that many people infected with coronavirus had no symptoms and put his company at the service of the Government of his country to “Control the Pandemic “.


This discovery of the scientist sounds unbelievable and in stark contrast to what his mentor Anthony Fauci says that there are always symptoms that accompany all infectious diseases.

Mr. Stefánson has also been in charge for;

1. All Lockdowns in Iceland 2020 – 2021 ✔️

2. Making Face Masks mandatory in Iceland ✔️

3 . Exclusive rights for PCR tests in Iceland by his company Decode & Amgen 2020✔️

4. Double PCR test in nose & mouth. 2 x 93 euro = 186 euro per case ✔️

5. The extra PCR test 5 days after arrival and quarantine, 4 x 93 euro = 374 euro per case ✔️

6. For the C19 computer system in Icelands state hospital Landspítalinn ✔️

7.  The Vaccine program in Iceland ✔️

8. Many researches with mr. Antony Fauci and Microsoft, in Chicago 1984, 2015 and in 2019 ✔️

9. Decode inc owned by Bill Gates & Amgen in Iceland since year 2013 ✔️

10. NextCode in China 2012, mr. Stefansson and Icelands Chief of Health mrs. Möller´s nephews ✔️

11. NextCode sold in to WuxiNextCode (AstraZeneca) year 2015 ✔️

12. The company WuxiNextCode sold to Amgen in Ireland in year 2109 ✔️

12. Business deal with Amgen, Astrazeneca, J&J and GlaxoSmithKline in year 2019 ✔️


  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻