Það sem ekki má tala um - mittval.is

Það sem ekki má tala um

Það sem ekki má tala um….

Þöggun er hættuleg og getur haft afdrífaríkar afleiðingar í för með sér í sumum tilfellum. Við getum því miður ekki treyst á að fjölmiðlar fjalli hlutlaust um allt það sem þau bera fram fyrir þjóðina, sem fréttaumfjöllun fyrir landsmenn í þeim efnum.

Það er nauðsynlegt að geta komið með athugasemdir og spurningar er snúa að bóluefnunum án þess að það sé ráðist á viðkomandi fyrir vikið.

 • Læknar hafa gert mistök í starfi og þannig verður það áfram.
 • Þess vegna er svo brýnt að taka upplýsta ákvörðun, við sem einstaklingar og berum fulla ábyrgð á því hvort við samþykkjum, þær meðferðir sem læknar telja geta gengið upp, fyrir viðkomandi til þess að ná heilsu, hvort sem það er fyrir þig eða börnin þín.
 • Það gerum við aldrei nema fá upplýsingar um hvort af því hlýst einhver áhætta eða hvort ávinningurinn sé miklu meiri eða áhættan lítil sem engin.

Við getum séð allstaðar, hvort sem það er á mæðratips eða góða systir eða annarstaðar á netinu, þá sjáum við færslur þar sem viðkomandi eða móðir er óánægð með lítil viðbrögð lækna vegna veikinda eða vill vera viss um að hún fái góðan lækni fyrir sig eða barnið sitt.

 • Við lesum færslur þar sem spurt er um, hvaða læknir mælið þið með ef xxxxx hvern teljið þið bestan og sem hlustar og gerir eitthvað í málinu.
 • Þyngsti punkturinn í því er sá að við erum að ræða um lausnir sem eru þekktar að hafa verið notaðar og meðferðir lyfja sem eru viðurkennd, þaulreynd og samþykkt lyf.
 • Við viljum samt sem áður vita, vera viss. Við förum með börnin okkar í barnabólusetningar vegna þess að við vitum að við getum treyst þeim bóluefnum, vegna þess að þau eru þaulreynd, viðurkennd gömul bóluefni.
 • Við erum örugg með þau. Það á einnig við um pensilin og fleiri lyf ef þau eru gefin rétt.

Af hverju viljum við vita ástæðuna fyrir því að læknir kemst að einhverri niðurstöðu hvað gæti verið best að gera fyrir barnið til að það ná heilsu aftur? Stundum virkar ekki sú lausn og stundum er ástæðan sú að læknirinn hlustar ekki nógu vel á viðkomandi eða á móður barnsins, þegar það á í hlut. Það er heilbrigð skynsemi sem segir okkar að treysta ekki öllum í blindni. Við notum skynsemina, þekkjum eigin líðan best, hvað við þolum og ég segi nú ekki þegar það snýr að börnunum okkar. Það vill enginn lenda á þeim stað að hafa treyst í blindni og þurfa síðan að lifa með því að hafa gert þau stóru mistök að treysta um of, án þess að taka vel upplýsta ákvörðun.


Er í lagi að segja ósatt  fyrir þingnefnd?

FORELDRAR HAFA VAL – ÁBYRGÐIN ER Í HÖNDUM FORELDRANNA


 • Er ekki ábyrgðin þeirra að upplýsa foreldrana um það að ekki er vitað um langtíma áhrif bóluefnana, innihald efnanna og hvaða efni það eru, hvort þau komi til með að valda skaða eða alvarlegum aukaverkunum þegar fram líða stundir?
 • Er það ekki þeirra að upplýsa foreldra um þær aukaverkanir sem hafa komið nú þegar fram af völdum bóluefnanna?
 • Hver mun sjá um nákvæmt eftirlit með þeim börnum sem fóru og eru að fara í bólusetningu, næstu árin?

Hvað gerðist eða hvað breyttist?

 • Engin veltir því fyrir sér áður en farið er í þessa bólusetningu, hvert er innihald bóluefnanna og hvaða áhrif getur það haft á líkama okkar, – hvaða efni eru þetta, – hafa komið fram einhverjar aukaverkanir, – engin spyr um tölulegar upplýsingar á fjölda aukaverkana?
 • Nú fara flestir foreldrar með börnin sín í bólusetningu gegn Covid, enginn spyr, hver er áhættan, hvar get ég lesið um niðurstöður rannsókna á þessu óþekkta óreynda nýja bóluefni, -hvort eða hvaða aukaverkanir hafa komið fram eftir að byrjað var að gefa börnum þetta bóluefni.
 • Er vitað um langtíma áhrif þessara bóluefna? Hvaða áhrif hafa innihaldsefni bóluefnanna á líkamann ef þau fara yfir ákveðin mörk, eða eru viðvarnandi eða eyðast ekki upp?

Hafði sóttvarnalæknir bent foreldrum á að spyrja lækni þeirra hvort barnið þeirra komi til með að þola þetta bóluefni, var farið yfir heilsufarsögu barnsins áður eða ætlaðist sóttvarnalæknir til þess að börnin færu í fjöldabólusetningu án þes   s?

   


Þegar Foreldar fengu sms um tíma í bólusetningu var þá búið að fara yfir heilsufarsögu barnanna áður en smsin voru send út til foreldrana? Hvernig var tekið á því og hvaða verkferlar voru notaðir til þess að tryggja það sem best að börnin þoli þessi bóluefni?

Hvernig var undirbúningnum háttað?

 • Lyfjastofnun ESB EMA breytti nýlega um stefnu og sendi frá sér aðvörun um að bóluefnin gætu brotið niður ónæmiskerfi líkamans ef of stuttur tími líður á milli s.k. örvunarsprauta. Ég myndi halda að það væri grafalvarlegt mál.
 • Það að verið sé að bólusetja börnin okkar með slíkum bóluefnum er alvarlegur glæpur. Það að síðan telja heimsbyggðinni trú um að það verði að fara enn og aftur í aðrar bólusetningar vitandi að þær eiðileggja enn meira ónæmiskerfið er grafalvarlegt.
 • Það að reyna gera heimsbyggðina háða slíkum bóluefnum er enn alvarlegra. Þetta myndi flokkast sem alvarlegur hræðsluáróður.

 • Hafði sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra vitneskju um þetta áður en farið var að bólusetja hér heima að það væri hætta á að bóluefnið gæti varanlega brotið niður ónæmiskerfi líkamans? Við megum ekki gleyma því að þetta er eitt umdeildasta bóluefni allra tíma vegna innihaldsefna þeirra, aukaverkanana og skaða sem þau hafa valdið.

Nú hefur sóttvarnalæknir boðið og hvatt almenning til þess að láta bólusetja sig með bóluefnum gegn Covid. Hann hefur alveg látið það vera að upplýsa almenning ýtarlega um allar hliðar bóluefnisins.

 • Það er algjört grundvallaratriði og skylda að sóttvarnalæknir, heilbrigðisráðherra og landlæknir upplýsi almenning um bóluefnin, innihald og efnisáhrif bóluefnanna, áhættuþætti, hvenær tilraun eða rannsóknum lauk/lýkur, hversu löng rannsóknarvinnan var, hvort hún hafi verið gerð með tilraunum á dýrum eins og venja er að gera við vinnu á nýjum lyfjum eða bóluefnum, sundurliðaða heildarniðurstöðu rannsóknanna og hverjir gerðu rannsóknina, – hvort það voru lyfjarisarnir sjálfir eða hvort óháðir aðilar tóku þátt í rannsókninni til þess að fá hlutlausar óháðar niðurstöður.
 • Það er hinsvegar mjög alvarlegt mál ef ekki er hægt að spyrja sóttvarnalækni um þessi bóluefni, rannsóknina og eða hvert innihald samningsins sér í ljósi þess að hann er að hvetja almenning að fara í þessar bólusetningar.
 • Maðurinn verður að vita hvað hann er að gera. Það er ekki hægt að segja já og amen án þess að lesa samninginn og fara yfir rannsóknirnar.

Athugaði Þórólfur hvort rannsóknirnar voru ritrýndar?

Í 21. grein alþjóðlega Helsinski læknasáttmálans segir:

 • ,,Læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum verða að samrýmast viðteknum vísindalegum meginreglum, hvíla á ítarlegri þekkingu á vísindaritum og öðrum viðeigandi heimildum, vera byggðar á viðeigandi tilraunum á rannsóknarstofu og, þar sem við á, tilraunum á dýrum“.

Nú segir Willum heilbrigðisráðherra að bóluefnin séu á tilraunastigi til ársins 2026 en Þórólfur neitar því.


Þjóðin vill fá svör.

 • Þjóðin vill fá að sjá umræddann samning. Þjóðin verður að fá birtar réttar upplýsingar um aukaverkanir, afleiðingar, skaðsemi og dauðsföll af völdum bóluefnanna.
 • Það hlýtur að teljast glæpur að meina almenningi um allar þessar upplýsingar.
 • Nú er sóttvarnalæknir búin að stoppa notkun á bóluefninu Moderna vegna hjartavöðvabólgu og gollurshússbólgu.
 • Fram að þeim tíma hvatti hann ásamt Rúnu frá Lyfjastofnun barnshafandi konur að fara í bólusetningu, en þær fengu bóluefnin, Moderna og Pfizer.
 • Í framhaldi af því má velta fyrir sér hvort það er og verður haft sérstakt eftirlit með þessum börnum næstu árin.


Það hefur einnig komið fram alvarlegar aukaverkanir frá bóluefni Pfizer. Hver er ástæðan fyrir því að sú ákvörðun sé tekin að halda samt sem áður áfram að hvetja almenning til þess að fara í bólusetningu með bóluefninu Pfizer?

Miðað við hvernig munstrið hefur verið í bólusetningunum, það er að segja, halda áfram að bólusetja aftur og aftur þó svo vitað sé að bóluefnið sé ekki að virka sem skyldi, né eins og gert var ráð fyrir að það ætti að gera í upphafi bólusetninganna. Haldið er áfram að rembast eins og rjúpan við staurinn.

Hversu lengi á að halda áfram að bjóða þjóðinni upp á þetta?

Í ljósi þessa, megum við þá búast við því að skellt verður yfir þjóðina bólusetningu nr.2 og nr.3 fyrir börn á aldrinum 5 – 11 ára? Megum við síðan eiga von á því að ungabörnum frá 3ja mánaða upp í 4 ára verði boðuð í bóluefnasprautu við Covid?

Pfizer vinnur að því að framleiða árlegt bóluefni sem mun koma í stað tíðra uppbótarskammta að sögn Albert Bourla framkvæmdastjóra lyfjafyrirtækisins Pfizer.

Mér er spurn, til hvers að framleiða árlegt bóluefni þegar veiran er í rénun? Þó svo vitað sé að þessi veira hefur lítil sem engin áhrif á heilsu barna og fullorðna.

 


Hefur sóttvarnalæknir kynnt sér áform Pfizer í þessum efnum?

 • Ef svo er, hefur sóttvarnalæknir kynnt sér hvort WHO og Pfizer fari fram á að ríki heimsins framkvæmi þessar bólusetningar? Telst það ekki varhugavert að vera með slík áform þegar ekki er einu sinni komin reynsla á bóluefnið og í ljósi þess að tilraun þess líkur ekki fyrr en 2026? Má þjóðin eiga von á því að farið verði fram á þessar bólusetningar með sama hætti og hefur verið gert frá því byrjað var að bólusetja almenning gegn covid? Hvernig má það vera að lyfjarisi hafi eitthvað um það að segja hvort mannkynið sé bólusett eða ekki?

Nú er WHO séreignastofnun að mestu leiti í eigu Foundation með tengingu við B.G. og Davos sem er ekki skipulögð sjálfstæð heilbrigðissamtök allra landa í heiminum.

Telst það ekki vera óhugnanlegt hversu mikil völd WHO hefur yfir ákvörðun heimslandanna?

 • Ég myndi halda að það endi aldrei vel. Lyfjaframleiðendur ættu aldrei að geta tengst slíkri stofnun, vegna þess að með því móti næst aldrei raunhæfar eða hlutlausar niðurstöður.
 • Ef við lítum bara til þess þar sem spilling viðgengst í heiminum, ekki bara hér á Íslandi þá er beinlínis hættuleg sú tenging, því með því móti geta þau náð óbeinu eða beinu valdi yfir stórum hluta mannkynsins með stjórnun á ríkistjórnum heimslandana sem getur haft skelfilegar afleiðingar fyrir heimsbyggðina. Innan slíkra stofnana ætti að vera skýlaus krafa um að það sé í eigu hlutlausra og ótengdra aðila ef WHO á að virka sem skyldi þegar kemur að málum er snerta heimsbyggðina alla.
 • Með slíka tengingu ætti WHO að vera rúin öllu trausti heimsþjóðanna. Það er það sem við erum að sjá í dag.

Bein stjórnun frá WHO og lyfjarisanum Pfizer.

Það kom yfirlýsing frá WHO í fyrradag að mælt er með afléttingu hafta á ferðafrelsi fólks.

 • Það er hreint út sagt hryllingur að ein stofnun skuli hafa svona mikil völd yfir heimsbyggðinni.
 • Það er komin tími til þess að heimslöndin staldri við og hugi að því hvað er í rauninni að gerast.

Ég vil gjarnan fá að svör við spurningum mínum frá sóttvarnalækni og heilbrigðisráðherra sem ég hef vellt hér upp og ég efa ekki að flestir vilja fá svör…

 • Það er ávallt betra að fara varlega í að hvetja fólk í bólusetningu á nýjum óþekktum óreyndum bóluefnum sem ekkert er vitað um þó svo talið sé að bóluefnin eigi að virka gegn faraldri þá er ekkert sem réttlætir slíkan glæp að að halda frá almenningi upplýsingum um bóluefnin og skaðsemi þeirra. Það telst jafn mikill glæpur að vera með hræðsluáróður gagngert til þess að hvetja almenning í þessar bólusetningar.
 • Það er mjög alvarlegt ef sóttvarnalæknir, landlæknir, heilbrigðisráðherra hafa sofið á verðinum.
 • Það er greinilegt að stór hluti þjóðarinnar treysti þeim fyrir lífi og heilsu sinni þegar hann hvatti þau í bólusetningu.
 • Ef sóttvarnalæknir hefur ekki kynnt sér eða lesið ýtarlega samninginn um þessi bóluefni áður en hann hvatti þjóðina til þess að láta bólusetja sig þá er það mjög alvarlegt mál. Að sjálfsögðu á ríkistjórnin að fara yfir samninginn og afla sér staðfestar viðurkenndar upplýsingar og ritrýndar greinar um bóluefnin þar sem þetta snýr að allri þjóðinni í heild sinni.

Börnin eru markeruð og litast af þessari hræðslu.

 • Það er skaðlegt að beita hræðsluáróðri til þjóðarinnar í staðinn fyrir að upplýsa þjóðina með skynsömum hætti á hlutlausan hátt um bóluefnin og svo um veiruna sjálfa. Hræðsluáróðurinn hefur verið svo mikill að stór hluti almennings hélt það myndi ekki ráða við að fá Covid eða hreinlega deyja úr Covid eða missa alla ættingja sína. Margir hverjir hafa misst stjórn á hræðslunni og ráða illa við hana enn í dag þó svo veiran sé á undahaldi. Börnin eru markeruð og litast af þessari hræðslu.

 

Höfundur er Hjördís B. Ásgeirsdóttir

 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻