Aukaverkanir COVID-19 tilraunabóluefnanna - mittval.is

Aukaverkanir COVID-19 tilraunabóluefnanna

Markmiðið með þessum pistli er að deila með fróðleiksfúsum hvernig má afla sér upplýsinga um aukaverkanir COVID-19 bóluefnanna, koma á framfæri helstu upplýsingalindum og tólum sem hægt er að nota til að fá svör við spurningum og gefa nokkur dæmi um hvernig nálgast má verkefnið.

Meginstraumsmiðlarnir (MSM) flytja okkur í megindráttum tvennskonar fréttir af faraldrinum, annars vegar fréttir sem sniðnar eru til að hræða okkur upp úr skónum og hins vegar hversu frábær bóluefnin eru, algjört “nammi” svo ég vitni í Kára, texti sem halda mætti að ætti uppruna sinn hjá markaðsdeildum lyfjafyrirtækjanna. Gagnrýna umfjöllun er erfitt að finna fyrir öllum áróðrinum.

Fyrst ætlaði ég að reyna að finna góðar greinar þar sem dregið væri saman og fjallað um aukaverkanirnar, hvers eðlis þær eru, tíðni o.s.frv., eitthvað sem gagnlegt væri að vita fyrir almenning, upplýsingar er ætla mætti að eftirspurn væri eftir og því eðlilegt að fjölmiðlar reyndu að finna svör við fyrir viðskiptavini sína. Í stuttu máli þá fann ég engar.

Ég notaði fyrst Google sem leitarvél, síðan DuckDuckGo, sem báðar gáfu mér aðeins áróður, þar sem gert er lítið úr aukaverkununum og öll dauðsföllin líklega bara tilviljanir, sama forskrift, nánast orðrétt og maður heyrir þegar Landlæknisembættið og Lyfjastofnun svara fyrir þetta. Rússneska leitarvélin Yandex gaf þó nokkrar niðurstöður sem náðu út fyrir áróðursmiðlana og opinbera aðila, en samt ekki það sem ég var að leita að. Rétt að taka það fram að sökum óþolinmæði renndi ég aðeins yfir fyrstu síðu leitarniðurstaðna – ég ætlaði í mesta lagi að eyða hálftíma í þessa upplýsingaleit.

Við lifum á tímum upplýsingar á flestum sviðum en greinilega ekki þegar kemur að bóluefnunum, fyrir utan áróðurinn, þá blasir líka við ritskoðun og þöggun, ekki eðlilegt ástand, eitthvað sem ætti að reisa rauð flögg hjá hugsandi fólki.

Í upphafi bólusetningaherferðanna slapp út mikið af fréttum, þar sem sagt var frá að veikburða eldra fólk var að stráfalla á elliheimilum víða um heim, skólar lokaðir í heilu umdæmunum vegna þess að stór hluti starfsfólks var heima veikur eftir bólusetningarnar, stór hluti hraustra lögreglu- og slökkviliðsmanna o.s.frv. Sem sagt við vitum að þessi bóluefni eru óvenju slæm og eru að valda miklum skaða á heilsu fjölda fólks en það virðist ekki mega ræða það, sem kannski er aðal kveikjan að þessum skrifum.


Upplýsingalindirnar sem ég skoðaði eru allar frá opinberum aðilum og eru eftirfarandi:

[1] Lyfjastofnun Íslands – 407 tilkynningar, þar af 23 alvarlegar. Afar upplýsingarýr vefsíða sem ekki verður vitnað frekar í hér:

https://www.lyfjastofnun.is/lyf/covid-19/aukaverkanatilkynningar-vegna-covid-19/

[2] Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) – VigiAccess.org eru einföld vefskil á tilkynntar aukaverkanir til WHO á lyfjum og bóluefnum. Þegar þetta er skrifað hafa samtals verið skráð 177.052 tilvik tengd COVID bóluefnunum, að mestu frá Evrópu (85%) og Americas (13% – líklega S-Ameríka). Gefur yfirlit um sjúkdómsflokka og magn. Ekki er gefið upp hversu margir hafa látist. Ekki er hægt að gera neinar fyrirspurnir.

http://www.vigiaccess.org/ – leitarorð: covid-19 vaccine

Evrópska lyfjastofnunin – EMA. Við fyrstu sýn frekar lélegt kerfi, sem ég taldi að myndi ekki hjálpa mér mikið við svara spurningunum sem ég hafði í huga, kannski vegna þess að ég var að flýta mér og gaf mér þess vegna ekki tíma til að læra á kerfið. Búið er að skrá í þetta kerfi 78.305 tilvik vegna Pfizer/BioNTech og 3.266 Moderna.

Fyrirspurn um Pfizer/BioNTech:

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700

Fyrirspurn um Moderna:

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312

[3] Bresk heilbrigðisyfirvöld – Yellow Card System.

Frekar frumstæð upplýsingagjöf en sæmilega ítarleg, hægt að hlaða niður, pdf skrám með annars vegar aukaverkanir af völdum Pfizer-BioNTech og hins vegar AstraZeneca, uppfært vikulega. Alls höfðu borist 26.823 skýrslur vegna þess fyrrnefnda, þar af 197 dauðsföll og 31.427 vegna hins síðarnefnda, þar af 205 dauðsföll.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

[4] COVID-19 vaccine Pfizer analysis print

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/964207/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__1_.pdf

[5] COVID-19 vaccine AstraZeneca analysis print

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/964208/COVID-19_AstraZeneca_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf


 

Bandaríkin – Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Skýrslukerfi sem hefur verið gagnrýnt mikið fyrir margar sakir, m.a. vanskráningar (sögulega innan við 1% atvika skráð skv. milljón dollara rannsókn sem teymi frá Harvard háskóla gerði fyrir bandarísk heilbrigðisyfirvöld [10]). Nýtt kerfi átti að vera tilbúið fyrir COVID bólusetningarnar en er ekki komið í gagnið ennþá. Í VAERS hafa þegar þetta er skrifað (uppfært vikulega) verið skráðar 25.212 skýrslur um skaðleg áhrif, þar af 1.265 dauðsföll (31% innan 48 stunda frá bólusetningu), 4.422 alvarleg/lífshættuleg áhrif, 2.742 sem leiddu til innlagnar á spítala, 4.930 heimsóknir á neyðarmóttöku, 3.888 læknisheimsóknir, 1.414 bráðaofnæmisköst og 298 andlitslamanir (Bell’s Palsy). Kosturinn við VAERS er að til eru nokkur notendaskil, sem gera kleift að gera ítarlegar fyrirspurnir og skoða einstakar skýrslur, ætla ég því að grafa aðeins nánar í gögnin þar hér að neðan:

[6] https://wonder.cdc.gov/vaers.html – CDC – frekar ónotendavænt fyrirspurnarkerfi, sem ég staldraði ekki lengi við.

[7] https://medalerts.org/vaersdb/index.php – Hægt að gera nákvæmar fyrirspurnir nokkuð einfaldlega. Líklega besta tólið til að gera fyrirspurnir í VAERS gögnin.

[8] https://vaxpain.us/ – Fyrirfram uppsettar fyrirspurnir um nokkur lykilatriði.

[9] https://www.openvaers.com/covid-data – Mjög einföld notendaskil að lykilupplýsingum. Engar ad-hoc fyrirspurnir en hægt að skoða einstakar skýrslur.


Áður en lengra er haldið er rétt að setja nokkra fyrirvara: Það er ekki auðvelt að draga upplýsingar upp úr VAERS til að svara þeim spurningum er brenna á manni, t.d. verður maður að kynna sér þau læknisfræðilegu hugtök, sem notuð eru í samhengi spurninganna og þau geta verið torræð. Einnig þegar tölurnar eru skoðaðar ber að hafa í huga vanskráninguna, að gögnina eru líklega a.m.k. 2ja vikna gömul og CDC hefur verið sakað um að eyða skýrslum einkum er lúta að dauðsföllum á milli uppfærslna. Þýðið í Bandaríkjunum sem hefur verið bólusett hingað til er fyrst og fremst aldraðir, heilbrigðisstarfsfólk og framlínufólk eins og t.d. kennarar, lögregla o.s.frv.

Fyrsta spurningin sem ég hafði í huga var af hverju svo mikið af eldra fólki er að deyja skömmu eftir bólusetningu en skv. VAERS eru það 57,05% 76 ára og eldri og 16,61% 65-75. Grunur minn beindist að því að veikt hjarta gæti verið stærsti áhættuþátturinn hvað þetta varðar. Fyrirspurnin (https://tinyurl.com/vaers-hjarta) gaf mér 2.004 alvarleg tilvik þar sem hjartað var einn af þáttunum. Það sem kom á óvart þarna var að yngsti aldursflokkurinn (17-44 ára) var stærstur, með 43,21% tilvika, 44-65 ára með 31,74%, 66-75 með 9,08% og 75+ með 12,33%. Ef skilyrðinu “DIED=YES” er bætt við fyrirspurnina (https://tinyurl.com/vaers-hjarta-danir) skiluðu sér 250 (20% dauðsfalla) tilvik og grunur minn að nokkru leyti staðfestur, þar sem 46,7% voru í 75+, 22,4% í 65-75, 16,4% í 44-65 og 1,6% í 17-44 ára.

Taka ber fram að ég hafði ekki fyrir því að finna bakgrunnsupplýsingar eins og t.d. hversu margir hafa verið bólusettir í hverjum aldurshópi, en í Bandaríkjunum var heilbrigðisstarfsfólk í fyrsta forgangshópi, að öllu jöfnu hraust fólk á besta aldri.

Önnur spurning sem ég var forvitinn um að fá svar við varðar óléttar konur, vegna þess að margir vísindamenn hafa varað við að bóluefnin gætu verið fóstrum hættuleg og frjósemi almennt (hefur ekki verið rannsakað). Þetta kom m.a. fram í bréfi þeirra Dr. Wodarg (fyrrum forseti heilbrigðisráðs ESB) og Dr. Yeadon (fyrrum Chief Scientist hjá Pfizer) til evrópsku lyfjastofnunarinnar (EMA) [11], þar sem þeir kröfðust að tilraunum á fólki yrði hætt hið snarasta, þar til mikilvægum öryggisviðmiðum yrði mætt. Kenningin sem fram kemur í bréfinu varðandi frjósemi kvenna er mjög umdeild og hafa allir helstu draugapennar lyfjarisanna (sem í flestum tilvikum klæða sig sem fakt-tékkara þessa dagana) farið hamförum til að rengja hana, skiljanlega, en aldrei þessu vant tel ég þá hafa nokkuð til síns máls en punkurinn er að þetta hefur ekki verið rannsakað almennilega. Aðrar kenningar varðandi ófrjósemina varða notkun lipíð nanóagna (LNP) til að pakka mRNA’inu inn og flytja til frumna, þar sem sýnt hefur verið fram á í mörgum rannsóknum að LNP er gagnlegt til að komast framhjá öllum helstu lífæraskiljum eins og t.d. heilaskiljunni (blood-brain-barrier) og skiljum æxlunarfæra. Ég ætla ekki að fjalla nánar um þetta hér, en fyrir áhugasama mæli ég með þessum greinum til að glöggvunar: [12], [13], [14], [15] og [16].


Rétt að taka fram að óléttar konur voru útilokaðar frá 3ja fasa tilraunum bóluefnanna og því mælt gegn því í flestum löndum að þær láti bólusetja sig, einnig þær sem hafa áætlanir um að verða þungaðar á næstunni. Þess vegna má gera ráð fyrir að ekki séu margar óléttar konur (fann engar tölur um það) sem hafa látið sprauta sig með þessum tilraunaefnum. Fyrirspurn (https://tinyurl.com/vaers-medbarni) í VAERS gögnin gefur 183 skýrslur um aukaverkanir, þar af 56 þar sem fósturlát hefur orðið (https://tinyurl.com/vaers-fosturlat). Í bresku skýrslunni um Pfizer/BioNTech [4] á bls. 37, kemur fram að af 18 tilkynningum (þar eru líka 5 skráð tilvik þar sem enginn skaði átti sér stað) misstu 8 fóstrið (Abortion spontaneous).

Samkvæmt www.worldometers.info/coronavirus/ eru á heimsvísu 99,6% þeirra sem skráðir eru smitaðir af SARS-CoV-2 með mild eða engin sjúkdómseinkenni. Stóra spurningin hlýtur því að vera hvort hægt sé að réttlæta bólusetningar á fólki utan áhættuhópa með hraðþróuðum tilraunaefnum með allri þeirri áhættu sem því fylgir. Væri ekki nær að einblína á að vernda þá sem eru í áhættuhópum, þessi 0,4%?

Ætla að láta hér við sitja að sinni, vona að þessar upplýsingar gagnist einhverjum til að taka upplýsta ákvörðun fyrir sig og sína í þessu mikilvæga máli.

PS: Allar ábendingar um viðbótarefni í þessu samhengi vel þegnar í athugasemdum hér að neðan.

[10] Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System –

https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system

[11] Dr. Wodarg and Dr. Yeadon request a stop of all corona vaccination studies and call for co-signing the petition – https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/

[12] Potential adverse effects of nanoparticles on the reproductive system – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6294055/

[13] How the placenta evolved from an ancient virus – https://whyy.org/segments/the-placenta-went-viral-and-protomammals-were-born/

[14] Er hluti af erfðamengi manna kominn frá veirum? – https://www.visindavefur.is/svar.php?id=79293

[15] Why COVID-19 vaccines might affect fertility – https://cienciaysaludnatural.com/estudio/why-covid-19-vaccines-might-affect-fertility/

[16] Are COVID-19 Vaccines Going To Cause Infertility? – https://edwardnirenberg.medium.com/are-covid-19-vaccines-going-to-cause-infertility-939bbdb62b64