10 mikilvægustu ástæðurnar fyrir því að Ísland ætti að hafna fyrirhuguðum breytingum á alþjóðlegri heilbrigðisreglugerð WHO, IHR, og alþjóðlegum heimsfaraldurssamningi. - mittval.is

10 mikilvægustu ástæðurnar fyrir því að Ísland ætti að hafna fyrirhuguðum breytingum á alþjóðlegri heilbrigðisreglugerð WHO, IHR, og alþjóðlegum heimsfaraldurssamningi.

 
Heimildir fyrir 10 punkta hér að neðan koma frá skrifstofu WHO vinnuhóps um breytingar á alþjóðlegum heilbrigðisreglugerðum (WGIHR). Þeir ákváðu á fyrsta fundi sínum 14.-15. nóvember 2022 að „skrifstofan skuli birta grein fyrir grein samantekt á netinu um breytingartillögurnar…“.
Skjölin sem liggja til grundvallar þessum tíu liðum hér að neðan eru því skjal WHO vinnuhópsins WGIHR_Compilation-en af ​​heimasíðu WHO og viðauki við þetta skjal sem heitir A_WGIHR2_7-en.

1. Virðing fyrir reisn, mannréttindum og grundvallarfrelsi fellur brott: „Virðing fyrir virðingu, mannréttindum og grundvallarfrelsi fólks“ er tekin út úr IHR og í stað þeirra koma hugtök sem erfitt er að túlka eins og „jafnrétti, samhengi, án aðgreiningar“. (3. gr. – bls. 3).
2. Þvinguð lyfjameðferð: WHO hefur umboð til að krefjast læknisskoðunar, sönnunar á friðhelgi, sönnunar á bólusetningu og framkvæma snertispor, sóttkví og læknismeðferð. (18. gr. bls. 16-17).
3. Útvíkkuð ritskoðun: Merking óupplýsinga er mjög víkkuð út og WHO fær umboð til að ritskoða og banna að eigin geðþótta það sem hún telur vera óupplýsingar. (Viðauki 1, bls. 36).
4. Fullveldi Íslands er glatað: Kreppunefnd innan WHO fær heimild til að ógilda ákvarðanir fullvalda þjóða um heilbrigðisráðstafanir og þess í stað eru ákvarðanir kreppunefndar gerðar bindandi. (43. gr. – bls. 21-22).
5. Breyting úr ráðgefandi yfir í bindandi: Almennt eðli WHO breytist úr því að vera ráðgefandi stofnun sem gefur ráðleggingar, yfir í stjórnunarstofnun þar sem yfirlýsingar hennar verða lagalega bindandi. (1. gr. og 42. gr. bls. 22).
6. Möguleg frekar en raunveruleg neyðartilvik: Umfang IHR er stórlega stækkað til að fela í sér aðstæður sem hafa aðeins „möguleika til að hafa áhrif á lýðheilsu“. Það sem getur talist hafa áhrif á lýðheilsu getur verið svið eins og loftslag, dýr og heilsu. Hvað teljist „hugsanlegt neyðarástand“ er skilgreint af IHR og er ekki hægt að deila um það. Til að ákvarða hvort slíkt neyðarástand sé fyrir hendi þarf IHR víðtækt eftirlit og skýrslugjöf. (2. gr. – bls. 2 og 3).
7. Áætlunarhagkerfi er kynnt: framkvæmdastjóri WHO hefur vald til að lýsa einróma yfir „hugsanlega neyðartilvikum“ og fær stjórn á framleiðslutækjum landsins. Með „dreifingaráætlun fyrir heilsuvörur“ verða ákveðin ríki tilnefnd til að útvega heimsfaraldursvörn samkvæmt fyrirmælum WHO. (13. grein A – bls. 12-14)
8. Alþjóðlegt heilbrigðisvottorð: WHO hefur umboð til að koma á fót kerfi alþjóðlegra heilbrigðisvottorðs á stafrænu eða pappírsformi, þar á meðal prófskírteini, bóluefnisvottorð, fyrirbyggjandi vottorð, endurheimtarvottorð, eyðublöð fyrir staðsetningu farþega og heilsuyfirlýsingu ferðalanga. (18., 23., 24., 27., 28., 31., 35., 36. og 44. gr. og 6. og 8. viðaukar – bls. 16 – 20 og bls. 22 – 24).
9. Hugsanlega gríðarlegur fjármagnskostnaður: Aðildarlönd, þar á meðal Ísland, munu þurfa að greiða umtalsverðan hluta af heilbrigðisáætlun þjóðarinnar til WHO með algjöru friðhelgi fyrir hugsanlegum skaðabótakröfum. (44. gr. A – bls. 25).
10. Alþjóðleg samstarfsskylda: Íslendingum og öllum aðildarþjóðum verður skylt að byggja upp, útvega og viðhalda innviðum til að uppfylla mannréttindalög við landamærastöðvar sínar. (Viðauki 10 – Bls. 50 – 51)
Verði þessar afgerandi breytingar á hlutverki og stefnu WHO sem svipta aðildarríkin fullveldi sínu ekki stöðvaðar, er það mat okkar að Ísland þurfi að yfirgefa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina WHO.
WHO, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, leggur til víðtækar breytingar á stjórnarskrá sinni, International Health Regulations (IHR). Í reynd fela breytingarnar í sér að WHO verður löggjafarvald í stað ráðgefandi aðila.
Ef aðildarríkin leggjast ekki gegn breytingunum þýðir það að WHO mun hafa lagalega bindandi vald yfir íbúum Íslands sem og annarra aðildarríkja ef WHO lýsir yfir neyðarástandi vegna heilsufarshagsmuna Íslendinga og annara þjóða, og staðreyndin er sú að sjálfsákvörðunarréttur Íslands og annarra aðildarlanda mun hverfa ef WHO fær að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með friðhelgan ákvörðunarrétt eins og nú er lagt til.
Þessi sama stofnun hefur áform um áframhaldandi faraldra smitsjúkdóma næstu 10 árin eða svo.
Það er því gríðarlega mikilvægt að allir landsmenn geri sér grein fyrir hvaða afleiðingar það mun hafa ef ekki verður komið í veg fyrir að íslensk stjórnvöld skrifi undir þennan samning!
Nauðsynlegt er að Ísland rifti öllum samningum og yfirgefi samstarfið við WHO áður en það verður um seinan, vegna nýrra alþjóðlegra heilbrigðisreglugerða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og heimsfaraldurslaga, sem hefðbundnir fjölmiðlar og íslensk stjórnvöld reyna að þegja í hel.
Eða ætlum við bara að fljóta sofandi að feigðarósi?

*https://www.bitchute.com/video/L7b1EaGDiBJ9/?*https://www.bitchute.com/video/L7b1EaGDiBJ9/?

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻