WHO er ekki stofnun heldur nokkrir fjármálasjóðir sem grunaðir eru um peningaþvætti og með einungis sex starfsmenn. - mittval.is

WHO er ekki stofnun heldur nokkrir fjármálasjóðir sem grunaðir eru um peningaþvætti og með einungis sex starfsmenn.

Í síðdegisútvarpinu í dag ræddi Arnþrúður Karlsdóttir við Leif Árnason og Valgerði Jónsdóttur sem bæði eiga sæti í mannréttindasamtökunum Mín leið Mitt val um viðvörun þeirra við valdframsali stjórnvalda til alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO í heilbrigðismálum.

 Það er mjög sérstakt að ætla að framselja vald til WHO, stofnunar sem ekki er ríkisstofnun og lýtur ekki stjórn fólks sem aðildarríki hafa neitt um að segja. Þau hafa kynnt málið bæði fyrir Forseta Íslands og Umboðsmanni Alþingis.


Valgerður bendir á að WHO sé í rauninni bara sjóður þar sem aðildarríkin greiði smáræði en aðalfjármagnið komi frá ýmslum félögum og fyrirtækjum sem séu hagsmunatengd. Ýmsir haldi því fram að rekstrarfyrirkomulagið og tekjuöflunin sé tengd við peningaþvætti. Framkvæmdastjóri sjóðanna sé Tedros Adhanom Ghebreyesus með ákværu á sér hjá stríðsglæpadómstólnum í Haag.
Valgerður segir mjög súrrealískt að Ísland sé á leið að framselja vald til WHO sér í lagi í ljósi þess að hvernig tilurð og stjórnun WHO sé háttað. WHO sem sé undir miklum áhrifum lyfjarisa sem leggi til dæmis mest af því fé til WHO sem það sé rekið á.


Þeir sem starfa fyrir WHO eru í skattaparadís og njóta skattfrelsis eins og diplómatar

Stjórn WHO er skipuð að undirlagi Sameinuðu þjóðanna og þar eru örfáir starfsmenn sem þiggi hjá stofnuninni skattfrjáls laun. Helmingur þeirra fjármuna sem stofnunin hafi úr að spila fari í ferðalög og hinn helmingurinn í umsýslu vegna fjögurra sjúkdóma sem WHO hefur ákveðið að leggja áherslu á. Allir þeir sem gegna tengdum ábyrgðarsöðum hjá WHO séu í skattaparadís og greiði ekki skatta og þurfi ekki að gefa það upp til skattayfirvalda. Ekki liggur fyrir hvernig málum forsætisráðherra sé háttað en hún gegnir sendiherrastöðu hjá WHO.


WHO getur notað hlýnun jarðar sem alheimsfaraldur og beitt aðgerðum

Valgerður segir að í ljósi alls þessa sé í raun ótrúlegt að Ísland sé í þeirri stöðu að til standi að Ísland samþykki að undirgangast farsóttarsáttmála WHO og breytingar á alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni sem færi WHO úr ráðgefandi hlutverki yfir í að geta skipað ríkjum fyrir hvað varðar farsóttarmál þeirra. Fram hefur komið að skilgreiningin á faraldri í breyttri alþjóðareglugerðinni sé að hægt væri í raun að skilgreina hvað sem er sem faraldur, til dæmis hlýnun jarðar, efnahagskrísur og svo framvegis. Því er ljóst að völdin sem WHO fær eru mjög mikil. Þá getur WHO einnig skilgreint hvað teljist hatursáróður og látið til að mynda lokað fyrir gagnrýna umræðu hvað varðar málefni WHO.


Mín Leið –  Mitt Val með undirskriftasöfnun


Samtökin Mín Leið – Mitt Valhafa staðið fyrir undirskriftasöfnun þar sem fólk sem vill að Ísland gangi úr WHO hefur skrifað undir og hafa samtökin skilað undirskriftunum til Umboðsmanns Alþingi sem og forseta Íslands.

Leifur segir að samtökin hafi kynnt málið Umboðsmanni Alþingis og herra Guðna Th. Jóhannessyni forseta Íslands og komið sínum sjónarmiðum sem og sjónarmiðum þeirra sem skrifuðu undir á framfæri.

Leifur bendir á að það sé mjög mikilvægt að hafa kynnt forsetanum efnið því að ef Ísland samþykkir sáttmálann og svo séu sett lög sem séu í tengslum við efni sáttmálans þá muni koma til kasta forseta hvort þau verði samþykkt


Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru nýju Nasistamerkin og mikil blekking

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru nýju Nasistamerkin og mikil blekking

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru lítið annað en nýju Nasistamerkin og þar liggur mikil blekking á bak við. Heimsmarkmiðin eru síðan tengd við ýmsar stofnanir sem síðan framfylgja þeim. Um er að ræða stofnanir eins og World Ecconomic Forum, UNICEF og Sameinuðu þjóðirnar.

Sameinuðu þjóðirnar fari síðan eftir svokölluðu tíu punkta reglum sem rithöfundurinn Alice Bailey setti fram á sínum tíma eða 1949. Séu reglurnar skoðaðar komi ýmislegt áhugavert í ljós. Þetta kom fram í máli Valgerðar Snæland Jónsdóttur og Leifs Árnasonar félagsmanna í mannréttindarsamtökunum Mín leið, mitt val í viðtali við Arnþrúði Karlsdóttur.


Taka Guð og bænina út úr menntun barna

Valgerður segir að fyrsta reglan sé sú að taka guð og bænina út úr menntun barna og það sé einmitt það sem gerst hafi hér á landi. Í reglu númer tvö sé að draga úr forræði foreldra yfir börnum sínum. Valgerður segir í því sambandi að hún hafi verið að skoða sögu stærðfræðikennslu á Íslandi og þá hafi komið ljós að upp úr 1974 hafi verið byrjað að klippa á að forldrar kæmu að stærðfræðinámi barna sinna. Síðan ef þetta er skoðað nánar þá sést að það sé alltaf verið meira og meira að taka fram fyrir hendurnar á foreldrum og nýjasta dæmið sé til dæmis hin umdeilda kynfræðsla.


Eyðileggja á hefðbundið fjölskyldumunstur

Þá segir Valgerður að þriðja reglan sé að eyðileggja eigi hefðbundið fjölskyldumynstur. Þá séu lögleiðingar fóstureyðinga að finna í fjórðu reglunni og í þeirri fimmtu að gera eigi skilnað auðveldan og einfaldan. Í þeirri sjöttu segir Valgerður að áhersla á að samkynheigð sé gerð að öðrum lífsstíl. Þá segir í þeirri sjöundu að samkvæmt reglunum þá eigi fólk að eyðileggja list vísvitandi og bendir Valgerður á að hér hafi verið ákveðið að fjarlægja styttu af séra Friðriki Friðrikssyni.


Fjölmiðlar notaðir til að blekkja

Regla númer átta hvetji til þess að fjölmiðlar séu notaðir til þess að kynna og breyta hugarfari fólks. Í því sambandi bendir Valgerður á að þegar Covid kom upp þá hafi þjóðin setið sem lömuð fyrir framan sjónvarpið að fylgjast með umræðu um útbreiðslu vírussins sem hafi aldrei fundist og aldrei greindur. Fjólmiðlar hafi nánast allir hlaupið eftir boðskap sóttvarnaryfirvalda og stjórnvalda án allrar gagnrýni. Einstaka fjölmiðlar hafi þó skorið sig úr og fengið bágt fyrir. Þá segir að gera eigi millitrúarhreyfingu án Guðs og segir Valgerður forvitnilegt að velta því aðeins fyrir sér í þessu sambandi.

Alþingi notað til að lögleiða blekkinguna

Þá er reglan númer tíu sem innrammar það sem sé að gerast núna en hún kveði á um að fá stjórnvöld til þess að gera þessa tíu punkta reglu að lögum og framfylgja þeim. Bendir Leifur á að þetta sé upptalning á nákvæmlega því sem fólk hafi séð raungerast undanfarin ár.

Hlusta má á ítarlegri umfjöllun um málið í spilaranum hér að neðan


Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt val berjast gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum


maí 17, 2022
Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL berjast af fullum krafti gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum, og krefjast svara.
Forseti Íslands og ráðamenn fá 7 daga til að svara neðangreindu bréfi sem sent var í morgun mánudaginn 16.05.22 með stefnuvottum frá Héraðsdómi, og samhljóða fréttatilkynning verður send öllum helstu fjölmiðlum landsins.
Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL hafa í dag 16.O5.22, sent eftirfarandi aðilum það bréf sem hér fylgir með.
Bréfið er sent á heimilisfang þeirra með stefnuvottum, en umræddir aðilar eru:
Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands,
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands,
Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra,
Sigurður Ingi Jóhannsson innanríkisráðherra
Þórdís Kolbrún Reykdal Gylfadóttur utanríkisráðherra

BRÉFIÐ


Ágæti viðtakandi
Þér er hér með bent á að allar aðgerðir til að stuðla að stofnun, breytingum, framlagningu og/eða samþykktum samninga eða sáttmála, sem reyna að sniðganga, grafa undan og/eða skaða fullveldi Íslenska lýðveldisins, eins og sett er fram í stjórnarskránni, og/eða framselja þessa heimild, að öllu leyti eða að hluta, til erlendra ríkja eða annarra aðila, eru brot á stjórnarskrá Íslands.
Þátttaka í slíkum aðgerðum er talin landráð og einstaklingar sem fundnir eru sekir um brot geta átt yfir höfði sér sektir eða fangelsi í samræmi við íslensk lög. Þú ert eindregið hvött/hvattur til að stöðva allar frekari tilraunir sem passa við þessa lýsingu með tilliti til breytinga á Alþjóða heilbrigðissáttmálanum skv. í 12. kafla, liðum 2., 3. og 5. sem lagðar eru til og/eða til skoðunar á 75. Alþjóðaþingi WHO í Genf dagana 22.-29. maí 2022.
Ennfremur er óskað eftir nákvæmum upplýsingum um hverjir þeir aðilar eru, sem hafa umboð frá forseta Íslands, samkvæmt 21.gr. 1.mgr. Stjórnarskrár lýðveldisins til að fara fyrir hönd Íslenska lýðveldisins á fund Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar dagana 22.-29. maí í Genf í Sviss, þar sem fulltrúar frá 192 þjóðum munu mæta.
Svar óskast innan 7 daga frá dagsetningu þessa bréfs.
Með kveðju
f.h. félaga í Mannréttindasamtökunum MÍN LEIÐ — MITT VAL
Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir, formaður

VIÐAUKI I:
Bendum jafnframt á eftirfarandi greinar í almennum hegningarlögum:
X. kafli. Landráð.
86. gr.
Hver, sem sekur gerist um verknað, sem miðar að því, að reynt verði með ofbeldi, hótun um ofbeldi, annarri nauðung eða svikum að ráða íslenska ríkið eða hluta þess undir erlend yfirráð, eða að ráða annars einhvern hluta ríkisins undan forræði þess, skal sæta fangelsi ekki skemur en 4 ár eða ævilangt.
XI kafli. Brot gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum þess.
98. gr.
Veki maður eða stýri uppreisn í þeim tilgangi að breyta stjórnskipun ríkisins, þá varðar það fangelsi, ekki skemur en 3 ár eða ævilangt.
Hver, sem tekur þátt í þess konar uppreisn, svo og hver sá, sem sekur gerist um verknað, er miðar að því að breyta stjórnskipuninni á ólögmætan hátt, skal sæta fangelsi allt að 8 árum.

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt val berjast gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum

WHO er ekki stofnun nema að nafninu til, heldur nokkrir fjármálasjóðir sem grunaðir eru um peningaþvætti

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru nýju Nasistamerkin og mikil blekking


*https://utvarpsaga.is/who-er-ekki-stofnun-nema-ad-nafninu-til-heldur-nokkrir-fjarmalasjodir-sem-grunadir-eru-um-peningathvaetti

*https://utvarpsaga.is/heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-eru-nyju-nasistamerkin-og-mikil-blekking

*https://mittval.is/mannrettindasamtokin-min-leid-mitt-val-berjast-gegn-valdatoku-einkahlutafelagsins-who-a-fullveldi-islands-i-heilbrigdismalum

 

 

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻