• Dánir

  Samantekt

  Hér eru birt nýjustu gögn um dána sem byggja á upplýsingum úr dánartilkynningum sem skráðar eru hjá Þjóðskrá Íslands. Gögnin gefa góðar vísbendingar um þróun á tíðni andláta þó gera verði ráð fyrir einhverju vanmati í nýjustu tölunum um fjölda látinna, þá aðallega vegna dánarvottorða sem berast seint til Þjóðskrár Íslands.


  Lýsing

  1. Birtar eru upplýsingar um dána með lögheimili á Íslandi við andlát. Gögnin eru sundurliðuð eftir kyni, aldri og viku.

  Markmið

  Vegna mikillar eftirspurnar um talnaefni, bæði alþjóðlega og innanlands, gefur Hagstofa Íslands út tölur um fjölda andláta brotið niður á einstakar vikur.


  Dánir eftir vikum 2017-2022

  Síðast uppfært: 2. febrúar 2023

  Á árinu 2022 dóu að meðaltali 51,3 í hverri viku eða fleiri en árin 2017-2021 þegar 43,8 dóu að meðaltali. Að jafnaði dóu flestir í aldursflokknum 90 ára og eldri yfir tímabilið 2017-2022. Tíðasti aldur dáinna árið 2022 var 90 ár en 87 ára árin 2017-2021.

  Á myndinni hér að neðan má sjá línurit yfir þróun á vikulegri dánartíðni árin 2017-2022. Til þess að sýna betur þróun vikulegrar dánartíðni eru línurnar í myndritinu tregbreytilegar og miðað við tíu vikna hlaupandi meðaltal í stað þess að sýna hráar talningar gagnanna. Með þessu móti er auðveldara að bera saman og skoða þróun yfir þau ár sem liggja til grundvallar enda er vikuleg dánartíðni yfirleitt mjög lág á Íslandi og tölurnar talsvert flöktandi frá einni viku til annarrar.  Talnaefni

  Dánir – vikugögn 020223 (xlsx)


  Lýsigögn

  Rétt er að benda á að talningar á dánum fyrir árið 2022 eru bráðabirgðatölur og eru líklegar til þess að vera vanmat á fjölda dáinna, aðallega vegna síðbúinna dánartilkynninga. Fyrir útreikninga á dánum af 100.000 íbúum var notast við meðalmannfjölda hvers árs sem deilitölu.

  Við útgáfuna 19. nóvember 2021 var gerð breyting á skilgreiningu á vikum til samræmis við útgáfur Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins. Vikan hefst nú á mánudegi og hefst fyrsta vika hvers árs því á fyrsta mánudegi ársins. Sem dæmi þá tilheyra fyrstu þrír dagar ársins 2021, viku 53 fyrir árið 2020, eins og sést í töflu 4 í talnefni sem fylgir þessari frétt. Þetta leiðir til þess að samlagning vikna gengur ekki lengur upp í heildarfjölda fyrir árið. Hins vegar er þetta grundvöllur fyrir alþjóðlegan samanburð. Fyrri útgáfur byggðu á þeirri reglu að vikur gengu upp í ár, þannig að samanlagður fjöldi látinna yfir vikur hvers árs gaf rétta heildartölu fjölda látinna á því ári.

  Nánari lýsigögn um dána má finna hér: Lýsigögn um dána

  https://hagstofa.is/utgafur/tilraunatolfraedi/danir-tt


  Umframdánartíðni á Íslandi hækkaði í +55.8% fyrstu níu mánuði ársins 2022 “COVID-19 heimsfaraldurinn er einn mest misnotaði smitsjúkdómaviðburður sögunnar, sem einkennist af opinberum lygum í endalausum straumi undir forystu embættismanna ríkisins, læknasamtaka, læknaráða, fjölmiðla og alþjóðlegra stofnana.

 

Iceland has the highest increased death rate after the Covid injections – 55.8% increase in the first nine months of 2022