ÞEIR LUGU OG FÓLKIÐ DÓ ÚR EITURSPRAUTUNUM - mittval.is

ÞEIR LUGU OG FÓLKIÐ DÓ ÚR EITURSPRAUTUNUM

💉 RJÚKANDI BYSSA 

👉 Þann 7. mars bjó félagi minn Josh Stirling, fyrrum #1 í flokki sölutryggingatryggingasérfræðings, til hið alræmda þúsund ára umframdauðatöflu (heild PDF hér að neðan) fengin úr CDC gögnum sem sýndu 84% aukningu á ofgnótt dánartíðni í þriðja ársfjórðungi bóluefnis umboð Biden-stjórnarinnar og lásskrefið sem skólar, framhaldsskólar og fyrirtæki fylgja eftir. Á milli mars 2021 og febrúar 2022 dóu 61.000 þúsund ára ungmenni of mikið yfir fyrri 5 ára grunnleitnilínu. Fleiri þúsund ára dóu árið 2021 en bandarískir hermenn voru drepnir í Víetnamstríðinu.

Hlutfallslegur tími og hraði breytinga fram á haustið 2021 er merki um að skaðlegur atburður hafi átt sér stað fyrir þennan aldurshóp 25-44 ára. Þetta þýðir að árþúsundir byrjuðu að deyja í miklu magni á sama tíma og bóluefni og örvunarlyf voru sett á markað. Bóluefnið gegndi greinilega hlutverki, þar sem margir áður hikandi menn voru neyddir til að fara eftir reglum. Neisegjendurnir halda því fram að umfram dauðsföll hafi verið vegna ofneyslu fíkniefna, sjálfsvíga og læknismeðferðar sem gleymdist.

Við höfum kannað staðreyndaskoðarana. Það er tölfræðilega ómögulegt að á þriggja mánaða tímabili hafi allir þessir atburðir hækkað samtímis um allt land.Sýning 5 úr PDF #1 ( hér að neðan ) sýnir hvernig óhóflegt magn þúsund ára dóu á sama tíma og lokun, bólusetningar, umboð og örvun var sett á laggirnar.


𝐌𝐞𝐥 𝐊 & 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐃𝐨𝐰𝐝 – 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐬 – 𝐒𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐃𝐞𝐚𝐭𝐡𝐬 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝. #DiedSuddenly


𝐌𝐞𝐥 𝐊 & 𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐃𝐨𝐰𝐝

💉 The Smoking Gun

👉 #1Millennial Excess Deaths in 2021. On March 7th my partner Josh Stirling, former #1 ranked sell side insurance analyst, created the now infamous millennial excess death chart ( full PDF below ) sourced from CDC data which showed an 84% spike of excess mortality into the Q3 vaccine mandates by the ​Biden administration and the​ lockstep follow on ​by​ schools, colleges and corporations. Between March of 2021 and february of 2022, 61,000 millennials died excessively above the prior 5 year base trend line. More millennials died in 2021 than American soldiers were killed in the Vietnam War.

The relative timespan and rate of change into the fall of 2021 is a signal that a harmful event occurred to this 25-44 age group. This means that millennials started dying in large numbers at the same times when vaccines and boosters were rolled out. The vaccine clearly had a role, as many previously hesitant folks were forced into compliance. The naysayers claim the excess deaths were due to drug overdoses, suicides and missed medical treatment. We have fact-checked the fact-checkers. It’s statistically impossible that in a three month period, all those events up-ticked simultaneously across the country.Exhibit 5 from PDF #1 ( below ) shows how excessive amounts of millennials died at the same times that lockdowns, vaccinations, mandates and boosters were rolled out.

https://www.theyliedpeopledied.com

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻