SÆNSKA LÆKNAÁKALLIÐ - mittval.is

SÆNSKA LÆKNAÁKALLIÐ

Í dag voru haldin stærstu mótmæli hingað til í Svíþjóð gegn kórónustefnu stjórnvalda og yfirvalda. Nils Littorin, einn þriggja stofnenda Läkaruppetsins, hélt mjög trúlofaða ræðu, og beitti að hluta nokkuð sannri gagnrýni. Samkvæmt mati lögreglunnar tóku 8 000 – 9 000 manns þátt, kannski rétt ár 8 000 – 12 000.

Endilega heimsækið vefsíðuna okkar, þar eru allar upplýsingar um okkur og fjölbreyttar greinar og viðtöl og bæklinga sem hægt er að prenta, og efst á vefsíðunni er hægt að skrifa undir undirskriftalistann með því að smella á Sign Now. Hlekk á vefsíðuna má finna inná fyrsta ummæli.

Vi lanserar ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet förriskgrupper. Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Alla kan skriva under.


Läkaruppropet

Just nu 24572 underskrifter
SIGNERA NU
Läkaruppropets nyhetsbrev
Läkaruppropet och initiativtagarna i media
Artiklar
Lockdowns är världshistoriens största folkhälsofiasko.
Stoppa de skadliga corona-restriktionerna.
Nu pågår den största masshysterin någonsin.
Nyheter!
Läkaruppropet har för första gången blivit uppmärksammat i etablerad media.
Corren, den ledande dagstidningen i Östergötland, berättar om vad Läkaruppropet vill och har intervjuat virologen och immunologen Ann-Cathrin Engwall.
Artikeln finns bakom betalvägg. Vi redogör kort nedan för innehållet. Texten berättar först att Läkaruppropet bildades i mars av flera läkare och forskare för att de ansåg att restriktionerna var för hårda. Artikel beskriver att uppropet har 24 414 underskrifter, varav 1 574 medicinsk personal och 97 forskare. Uppropet vill minska restriktioner, bland annat ta bort all distansundervisning inom grund- och gymnasieskola, och förbättra skyddet för riskgrupper.
Immunologen ovh virologen Ann-Cathrin Engwall intervjuas som en av forskarna bakom uppropet. Hon betonar att man måste ha ett helhetsperspektiv när man inför denna typen av restriktioner. Ytterst få drabbas idag av svår coronainfektion, och åtgärderna kostar väldigt mycket samhällsekonomiskt och hälsomässigt.
Engwall menar att det är en terrorbalans mellan virus och immunsystem. Om balansen rubbas, blir vi mer sårbara. Ett exempel är enligt immunologen att vi blivit mer mottagliga för RS-viruset.
Engwalls kritik av restriktioner är hård. Hon menar att om tio år kommer ”… världen betrakta lockdown och hårda restriktioner som ett grymt, psykologiskt och humant experiment.”
Några andra personer kommer också till tals i artikeln. Region Östergötlands smittskyddsläkare Britta Åkerlind anser att restriktionerna är befogade för att skydda de mest sårbara: gamla, sköra immunsvaga och de som inte vaccinerat sig.

Linköpings kommundirektör Paul Håkansson menar att många börjar tycka att restriktionerna för näringslivet, restauranger, kultur- och sportevenemang är för hårda. Han tror också att pandemin kan var över om några månader, vilket enligt honom skulle innebära att alla restriktioner faller, inklusive pandemilag och vaccinbevis.


Hela artikeln återfinns här:  corren.se/bli-prenumerant/artikel/r9zy6dvj
Nils Littorins tal på demonstrationen mot vaccinpass i Stockholm 22/1-2022
Vi vill uppmana er att även signera det nystartade Sjuksköterske-uppropet, som har samma syfte som vårt upprop. Alla kan signera även det uppropet.

Och med flera upprop med initiativtagare från vården blir vi ännu starkare och möjligheterna att vi får gehör för våra önskemål ökar.


 • Läkaruppropet kommer att ha talare på demonstrationerna på lördag 22 januari i både Stockholm och Göteborg.
Många känner säkert till att det imorgon lördag sannolikt blir de största demonstrationerna i Sverige mot den offentliga covidstrategin. I Stockholm har nästan 18 000 personer anmält att de tänker komma. Läkaruppropet blev för några veckor sedan tillfrågat om att hålla tal, och för att vi skulle delta i Stockholm var det helt avgörande för oss att arrangörerna hade fått ett skriftligt demonstrationstillstånd. Det kom igår.
Vi deltar som en fristående organisation. Det betyder inte att vi står bakom allt som kommer att framföras i talen. Vi har vägt fördelarna och nackdelarna med att vara med eller att avstå, och funnit att i det skede vi befinner oss nu, när bubblan håller på att spricka, så överväger fördelarna. Vi tycker också att rubriken för demonstrationen i Stockholm, ”Nej till vaccinpass” är mycket bra och att just det ämnet är något av en ödesfråga.
Även många läkare som inte signerat Läkaruppropet tycks nu ha åsikter i linje med vårt upprop. Det framgår av denna artikel och de många kommentarerna till den.

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/vad-vill-samhallet-egentligen-uppna-med-nya-begransningar


Vi rekommenderar mycket varmt Per Shapiros nya reportage om personer som offentligt och anonymt vittnar om vaccinbiverkningar.

Rekordmånga har fått allvarliga hälsoproblem efter vaccinet mot covid-19. Aldrig i historien har så många misstänkta biverkningar rapporterats in på så kort tid.
 • I det här programmet får vi möta några av dem som drabbats.
 • Enligt Läkemedelsverkets föreskrift ska sjukvården skriva en rapport vid blotta misstanken om biverkning.
 • Men i de flesta fall följs inte den instruktionen.
 • Det stora flertalet som blivit sjuka efter sprutan har inte fått något som helst gehör för att vaccinet kan vara orsaken.
 • Många står nu dessutom inför ett tufft ultimatum.
 • De måste ta ytterligare vaccin, annars får de inte längre delta fullt ut i samhället.
– Jag tog ju sprutan för att vara solidarisk. Men nu ska jag tydligen kastas till vargarna, säger Maria Nilsson, en av dem som medverkar i programmet.”
Den 13 januari skickades en appell ut till alla riksdagsledamöter.
 • Några av oss som ingår i nätverket vill med denna appell ge riksdagsledamöterna vår syn på varför en förlängning av den extraordinära covid-19-lagen (pandemilagen) inte bör röstas igenom.
 • En av initiativtagarna till Läkaruppropet, Nils Littorin, diskuterar med professor Agnes Wold coronastrategin, vaccinerna och vaccinationsbevis
 • Danska Smittskyddsinstitutets chef Tyra Grove Krause tror att omikron kan avsluta pandemin och får medhåll av Bio-Medico Legala Nätverkets immunolog och virolog Ann-Cathrin Engwall, som anser att vi ska tillämpa vanliga smittskyddsåtgärder men släppa alla restriktioner, inte vaccinera mer och satsa på att skydda riskgrupperna.

Filmen från Canadian Covid Care Alliance nu med svensk speakerröst

 • En sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och sjukvårdspersonal har gjort en mycket informativ och pedagogisk film om effekten av Pfizers covidvaccin efter sex månader.
 • Den baseras på Pfizers egna data, som delvis offentliggjorts. CCCA:s slutsats är att vaccinet aldrig borde ha lanserats, det var fler döda i vaccingruppen än i kontrollgruppen.

The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good – VIDEO

En av Läkaruppropets grundare har skrivit en ny artikel om varför vaccinpass absolut inte ska användas.
—– Svaret på vår nyårs-quiz! —–
BMLN:s medlem Johan Eddebo, religionsfilosofier, har skrivit en engelsk text som är en mycket viktig nyårsreflektion. Eddebo menar att det rådande narrativet håller på att falla och att det kommer en helt ny tid där vi har möjlighet att bygga upp ett annat och betydligt mer demokratiskt och humant samhälle.
Men för att detta ska ske får vi inte slå oss till ro, vi måste alla idogt kämpa för detta nya samhälle
 • Man blir som bekant inte profet i sitt eget land. Bio-Medico Legala Nätverkets jurist Axel Berglund har i Finlands största svenskspråkiga dagstidning Huvudstabladet intervjuats angående nätverkets skarpa kritik mot vaccivationsbevis.
Artikeln kan läsas som pdf nedan.
Originalartikel: Tre erfarna och forskningsmeriterade specialistläkare i Bio-Medico Legala Nätverket svarar på IVA-läkaren Magnus Snäckestrands kritik mot Amanda Lahti.
Observera att vi har gjort ett förtydligande i denna artikel.
Många har reagerat på en formulering i vår text, därför har ett förtydligande lagts till i slutet av artikeln.

ST-läkaren Amanda Lahti, medlem i BMLN, har i GP publicerat en artikel med kritik mot vsccinationsbevis.
IVA-läkaren Magnus Snäckestrand har skrivit en replik.
 • Johan Eddebo, religionsfilosof, och ytterligare personer 17 från Bio-Medico Legala Nätverket – läkare, forskare och jurister – publicerade i Aftonbladet den 20 december en artikel mot vaccinationsbevis.
YouTubern Cecilia Berg har intervjuat BMLN:s Hans Zingmark, specialist inom lungmedicin och internmedicin.

Zoia Zachariasdotter har intervjuat den sydafrikanske läkaren Chankara Shetty, som berättar om hur han använt en ganska enkel behandling för 8000 patienter med covid-19, samtliga blev helt friska, ingen behövde sjukhusvård.
Utförlig presentation av Bio-Medico Legala Nätverket samt listor över alla som signerat som medicinsk personal och alla som signerat överhuvudtaget
Den 12 mars lanserade de tre läkarna Sven Román, Nils Littorin och Sebastian Rushworth Läkaruppropet, vars budskap är att öka det fokuserade skyddet av riskgrupper, minska restriktionerna samt motverka införandet av vaccinationspass.
I april bildades ett nätverk av läkare och forskare som har signerat Läkaruppropet, och den 3 maj publicerade detta nätverk sin första debattartikel om grundläggande immunitet och att det räckte att vaccinera de över 65 år och riskgrupper.
Nätverket fortsatte att växa, och i september kontaktades det av några jurister, som ville samarbeta om ett svar till socialdepartementet angående ett förslag om vaccinationsbevis. Då bildades Bio-Medico Legala Nätverket, BMLV.

Nätverket har fortsatt att växa, och idag ingår 88 personer. BMLV består av 51 läkare eller läkarstudenter, 20 jurister eller juridikstuderande, 7 forskare inom medicin eller närliggande områden, 4 kliniker utöver läkare samt 6 ytterligare akademiker.


Här följer en mer detaljerad redovisning av kompetenserna inom BMLV:

51 läkare eller läkarstudenter

41 specialistläkare varav 8 dubbelspecialister, 1 professor emeritus, 4 docenter och 9 disputerade
6 ST-läkare varav 2 disputerade
1 AT-läkare
3 läkarstudenter
Dessa 49 läkare och läkarstudenter representerar 20 specialiteter:

Allmänmedicin 15 st

Vuxenpsykiatri 9 st
Kirurgi 6 st
Kardiologi; anestesi och intensivvård: 3 st vardera
Barn och ungdomspsykiatri; internmedicin; patologi: 2 st vardera

Akutläkare; gynekologi och obstetrik; hud; lungmedicin; onkologi; smärta; rehab; röntgen: rättsmedicin; rättspsykiatri; ögon; öron-näsa-hals: 1 st vardera


Läs mer här …
Läkaruppropet rekommenderar varmt en ny originalartikel.
Läkaruppropet publicerar en ny originalartikel. Marcel Westerlund, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, berättar mycket personligt och levande om hur det var att sitta i karantän när han kom tillbaka för att arbeta på Nya Zeeland.

Om denna berättelse hade skrivits som en profetia före pandemin hade den nog inte publicerats någonstans, för att den hade bedömts som helt osannolik.


 Canadian Covid Care Alliance

En sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och sjukvårdspersonal har gjort en mycket informativ och pedagogisk film om effekten av Pfizers covidvaccin efter sex månader.
Den baseras på Pfizers egna data, som delvis offentliggjorts. CCCA:s slutsats är att vaccinet aldrig borde ha lanserats, det var fler döda i vaccingruppen än i kontrollgruppen.
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good/
Nu har Bio-Medico Legala Nätverket skickat in ett nytt remissvar till Socialdepartementet angående utvidgning av användningen av vaccinationsbevis. Förra svaret var signerat av 40 personer, det nya svaret har 56 underskrifter, varav bland annat 31 är läkare – 29 är specialister och representerar 16 olika specialiteter – och 15 är jurister eller advokater.
Här kommer en inbjudan från Bio-Medico Legala Nätverket till statsminister Magdalena Andersson att bemöta ett antal påståenden om covid, covidvaccinen och vaccinationsbevis.
Vi 77 läkare, forskare, jurister och akademiker anser att det är viktigt med en allsidig diskussion kring lämpligheten av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. En sådan diskussion bör baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I diskussionen bör ett så brett folkhälsoperspektiv som möjligt tas in. Den bör inkludera problematisering av olika åtgärders negativa samhällseffekter på lång sikt.
Även meningsmotståndares åsikter och påståenden behöver bemötas i en sådan diskussion. Vi hoppas kunna bidra med en saklig och nyttig diskussion till nytta för det demokratiska samhället.
En nordisk covid-deklaration med samma budskap som Läkaruppropets har precis lanserats.
Text på engelska samt alla de nordiska språken.
Detta nordiska samprojekt kan göra stor skillnad.
Läs! Skriv på!
Sprid!

Immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwall berättar pedagogiskt om immunologi, hur virus fungerar och att massvaccinering mot luftvägsvirus kan förorsaka en sorts virusresistens, vilket är minst lika allvarligt som antibiotikaresistens.

Fler journalister ställer kritiska frågor på Folkhälsomyndighetens pressträff, myndighetens svar förbryllar.
12 jurister anser att vaccinationsbevis strider mot de mänskliga rättigheterna samt är diskriminerande och att en mycket farlig väg anträds när detta nu införs.

Faktablad – Visste du till exempel at Förslaget om vaccinationsbevis bedöms strida mot grundlagen

https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen
Läs mer här (ladda gärna ned och sprid flyer versionen som finns här i kortare format utan referenser)
Intervju med Marcel Westerlund, psykiater som vägrar vaccinera sig och därför nyligen tvingades lämna sitt arbete på Nya Zeeland
Den svenske psykiatern och rättspsykiatern Marcel Westerlund ingår i Läkaruppropets nätverk av läkare och professionella kritiska till covidstrategin.
Specialistläkaren har bred klinisk erfarenhet från arbete i bland annat Sverige, Storbritannien och Nya Zeeland.
Han berättar i en ny intervju om hur Nya Zeeland använder diktatoriska metoder, bland annat deporteras och isoleras ovaccinerade och sedan 15 november blir sjukvårdspersonal av med legitimationen om de inte vaccinerar sig.
Han förklarar att massformering är skälet till att majoriteten av jordens människor idag går med på att deras mänskliga rättigheter är avhängiga av att de tar ett mycket giftigt vaccin, som idag dessutom är mycket ineffektivt. Marcel Westerlund befarar att tvångsvaccinering kommer att införas i Sverige under första halvåret 2022.

”Covid-pass VS de mänskliga rättigheterna”

”Dock kan man fråga sig hur en individ som genomgått den aktuella virusinfektionen och nu förmodas ha en naturlig immunitet står sig i jämförelse med en ”fullvaccinerad” person vad gäller risk för att smittas eller smitta andra?
Om det är så att en person med naturlig immunitet har ett lika gott skydd (eller bättre) mot att smittas på nytt eller att föra smittan vidare som en fullvaccinerad person; är det då en proportionerlig åtgärd att utestänga den personen med tanke på avsaknad av ett vaccinationsintyg?”

DEBATT – av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-covid-pass-vs-de-manskliga-rattigheterna


Media uppmärksammar Bio-Medico Legala Nätverkets protest mot vaccinationsbevis
Bio-Medico Legala Nätverkets remissvar uppmärksammas på Folkhälsomyndighetens presskonferens.
Den 24 november höll Folkhälsomyndigheten presskonferens.
 • I anslutning till konferensen delade utanför myndighetens lokaler en grupp engagerade medborgare, inklusive undertecknare av remissvaret för Bio-Medico Legala Nätverket, ut nätverkets remissvar angående regeringens förslag om vaccinationsbevis.
 • På presskonferensen hänvisade Folkets radios reporter Per Shapiro till remissvaret när han ställde flera skarpa frågor till myndigheten.
 • Efter konferensen var det många journalister som ställde frågor och bad om att få ett exemplar av remissvaret.
Bio-Medico Legala Nätverket – remissvar Socialdepartementet 2021-10-11
Pressmeddelandet som publicerades på Läkaruppropet den 6 november har nu uppmärksammats i media.
I artikeln intervjuas en av författarna till pressmeddelandet, Nils Littorin, som också är en av de tre läkare som startade Läkaruppropet.

Läkare: Stoppa covid-vaccinationerna av 12–15-åringar

Flera svenska läkare och forskare anser att riskerna överväger nyttan
Sebastian Rushworth, en av initiativtagarna till Läkaruppropet har publicerat en artikel om en svensk studie som visar att vaccinens effektivitet sjunker kraftigt efter två månader och en tredje dos sannolikt inte har någon effekt nu när det inte längre är originalviruset som sprids.
Covid: How long does vaccine based immunity last?
 • Zoia Zakariasdotter intervjuar specialistläkarna
 • Carina Ljungfelt, distriktsläkare och Sture Blomberg, specialist i gynekologi och obstetrik, specialist i anestesi och intensivvård, docent.

5 november 2021 – Pressmeddelande:
Forskningsfusk hos underleverantör till Pfizer, nu kräver 16 läkare och forskare att vaccinationen i Sverige pausas.
Läs mer under pressmeddelanden…
Hanna Åsberg, tidigare ordförande i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, hotas med uteslutning ur föreningen för att hon är kritisk till vaccineringen mot covid.
Nedan kan ni ta del av två artiklar om detta i Läkartidningen samt lyssna på en färsk intervju av Börje Peratt – som bland annat gjort TV-dokumentärer, TV-serier, filmer och skrivit böcker – om varför hon är kritisk till massvaccineringen.
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-maste-markera
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/10/hanna-asberg-vagrar-lamna-sfam-ger-styrelsen-svidande-kritik
Ledamöter i EU-parlamentet uttrycker oro över införande av covidpass – ”diskriminerande och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter”

Intervju med Hans Zingmark och Katarina Orvedal angående den högaktuella sprutan.


Vilka remissinstanser kommer att ta bladet från mun om vaccinationsbevis?
Debattartikel publicerad i Dagens Juridik: 2021-10-22 av Axel Berglund, jurist
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-vilka-remissinstanser-kommer-att-ta-bladet-fran-mun-om-vaccinationsbevis
Konsten att missa dödliga vaccinbiverkningar.
Per Shapiro intervjuar bland annat Anette Stahel, filosofie magister i biomedicin.
I programmet avslöjas graverande uppgifter om hur Läkemedelsverket utreder biverkningar av vaccinen.

Reflexioner över Covid-19 och vaccinering.

 Vi samtycker inte till covid-19 vaccin till vårt barn!

Hans Zingmark, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin och hans fru Katarina Orvedal, teolog, skriver om varför de väljer att inte vaccinera sin 13-åriga son.

15:e oktober – 3 nya publiceringar.

Debattartiklar

 • Läkaruppropet kommer att publicera debattartiklar med anknytning till uppropet och som inte publicerats av etablerad media eller som vi vill publicera för att ämnet är angeläget.
Artiklarna finner du under fliken ”Debattartiklar” i menyn längst upp på sidan.
Den första artikeln handlar om varför inte barn 12 till 15 år ska vaccineras.
För 12-15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad
Den är skriven av Anette Stahel, filosofie magister i biomedicin, och även undertecknad av en immunolog samt 14 läkare.
Läkartidningen och Dagens Medicin tackade nej till att publicera artikeln.
Intervju med Ann-Cathrin Engwall och Sebastian Rushworth
Diskussion med anledning av det plötsliga beskedet att pausa Modernas vaccin precis innan starten på massvaccineringen av barn från 12 år.
Vad är egentligen skillnaden jämfört med Pfizers vaccin, som man fortsatt rekommenderar?
Debattartikel i Dagens Juridik:
”Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen”
Publicerad: 2021-10-15 

Den 24 September 2021
På initiativ av jurister och advokater:
Uppdaterat svar på socialdepartementets remiss avseende “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd S2021/06359”
 • Med anledning av socialdepartementets remiss “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd S2021/06359” (”Författningsförslaget”) publicerad på regeringens hemsida den 10 september 2021, inkommer härmed flertalet läkare, kliniker, immunologer och jurister (“Bio-Medico Legala Nätverket”) med svar enligt nedan. Förslagen som avser vaccinationsbevis bygger på covid-19-lagen och är lagtekniskt förordningar, vilket innebär att de inte remitterats till lagrådet och inte kräver beredning i riksdagen. En förordning går att få igenom betydligt lättare än ett regelrätt lagförslag.
Nils Littorin intervjuar Sebastian Rushworth angående vaccinering av barn.

Artikel i Dagens Medicin: ”Ivermektin skulle kunna vara det som avslutar pandemin”


Artikel i Läkartidningen: – Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet
Replik från Josef Milerad:
Slutreplik:

Filmer – Nils Littorin intervjuar Sebastian Rushworth angående vaccinering av barn.

Intervju med Magnus Burling, specialist i allmänmedicin.

Masshysteri, skolstängningar och läkarupprop.

 • Referenser till uppropet
 • Mask
Läkare: Munskydd fungerar inte!
Lockdowns
Lockdown minskar inte smittspridningen.
Lockdown minskar inte dödligheten
Fördelarna med lockdown är enormt överdrivna
Evidens saknas för nyttan av skolstängning och barns överdödlighet i samband med covid

 • 522 Posts
 • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻