WILLUM ÞÓR BÝR TIL "NAZI" SÓTTVARNARLÖG ÞAR SEM BÓLUSETNINGAPASSINN ER KALLAÐUR FYRIR "VOTTORÐ" UNDIR FÖLSKU FLAGGI." - mittval.is

WILLUM ÞÓR BÝR TIL “NAZI” SÓTTVARNARLÖG ÞAR SEM BÓLUSETNINGAPASSINN ER KALLAÐUR FYRIR “VOTTORД UNDIR FÖLSKU FLAGGI.”

153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 671  —  529. mál.
Stjórnarfrumvarp. https://www.althingi.is/altext/153/s/0671.html

671 stjórnarfrumvarp, heilbrigðisráðherra, Willum Þór Þórsson

Ferill 529. málsAðrar útgáfur af skjalinu: PDF – Microsoft Word.


EU's 'Green Pass' hacked? Adolf Hitler's Covid certificate doing rounds online: Report - World News

Frumvarp til sóttvarnalaga.

Frá heilbrigðisráðherra.

Um 33. gr.

Í 33. gr. er lagt til að mestu samhljóða ákvæði og kemur fram í 9. mgr. 13. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997. Með frumvarpi þessu er til viðbótar áðurnefndri 9. mgr. 13. gr. lagt til að ráðherra verði gert heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um vottorð á landamærum, svo sem um form og efni og önnur vottorð tengd smitsjúkdómum en vottorð um ónæmisaðgerðir, t.d. vottorð sem sýna fram á afstaðna sýkingu eða að einstaklingur sé ekki smitandi. Í dag eru slíkar reglur heimilar á grundvelli meðalhófssjónarmiða, þ.e. að einstaklingur getur framvísað vottorði og verið þannig undanþeginn tilteknum aðgerðum á landamærum.

Talið er rétt að leggja til skýra reglugerðarheimild til handa ráðherra með frumvarpi þessu að því er varðar önnur vottorð en vottorð um ónæmisaðgerðir. Þótt ákvæðið, eins og það stendur í sóttvarnalögum, nr. 19/1997, komi ekki í veg fyrir að íslensk stjórnvöld taki gild önnur vottorð sem geta komið í staðinn er rétt að gera þetta skýrt með ákvæðinu. Hér er enn fremur mikilvægt að lögfesta skýrari heimild en er nú til staðar að því er varðar til að mynda reglugerðir Evrópusambandsins sem varða vottorð.
Eins og áður sagði kom 13. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, ný inn í sóttvarnalög með lögum nr. 2/2021. Með ákvæði 33. gr. er þannig lagt til að aftur verði innleidd 2. mgr. 36. gr. alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar. Með vottorði um ónæmisaðgerð er m.a. átt við vottorð sem gefin eru út í samræmi við 6. og eftir atvikum 7. viðauka alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar. Þá geta hér enn fremur fallið undir vottorð sem íslensk stjórnvöld hafa viðurkennt vegna tiltekinna sjúkdóma.


Um 34. gr.

Í 34. gr. eru lögð til samhljóða ákvæði og koma fram í 10.–12. mgr. 13. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997. Um er að ræða ákvæði sem komu ný inn með lögum nr. 2/2021 sem breyttu sóttvarnalögum nr. 19/1997.
Í 1. mgr. er lagt til að innleiddur verði áfram 1. málsl. 30. gr. alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar þar sem fram kemur að með fyrirvara um 43. gr. eða samkvæmt heimild í gildandi alþjóðasamningum skuli grunsamlegum ferðamanni, sem við komu er vaktaður vegna lýðheilsu, heimilt að halda áfram ferð sinni milli landa ef hann skapar ekki bráða hættu fyrir lýðheilsuna og samningsríkið tilkynnir lögbæru yfirvaldi á landamærastöð ákvörðunarstaðar, ef hann er þekktur, um væntanlega komu ferðamannsins.
Í 2. mgr. kemur fram að ferðamönnum sem koma til landsins beri að öðru leyti að fylgja þeim reglum sem settar hafa verið á grundvelli þessa kafla. Með frumvarpi því sem varð að áðurnefndum lögum nr. 2/2021 var þetta lagt til svo ekki yrði vafi á því að þrátt fyrir að kveðið sé á um ítarlegar ráðstafanir sem beita megi gagnvart ferðamönnum við komu eða brottför frá landinu beri þeim engu að síður einnig að fylgja öðrum opinberum sóttvarnaráðstöfunum sem í gildi eru innan lands. Í því fælist m.a. að ferðamönnum bæri að fylgja þeim reglum sem settar hefðu verið um samkomubann sem kynni að takmarka fjöldasamkomur. Talið er rétt að falla ekki frá þessu ákvæði við heildarendurskoðun laganna.

Í 3. mgr. er að finna reglugerðarheimild sambærilega þeirri sem var í 1. málsl. 13. gr. sóttvarnalaga áður en lög nr. 2/2021 tóku gildi og samhljóða reglugerðarheimild 12. mgr. 13. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997. Þrátt fyrir að teknar hafi verið upp í lög allar helstu sóttvarnaráðstafanir gagnvart ferðamönnum sem finna má í alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni er ekki talið tilefni til að innleiða með lögum reglugerðina í heild. Með þessu ákvæði er ráðherra aftur á móti veitt heimild til að innleiða alþjóðaheilbrigðisreglugerðina í heild sinni með reglugerð, t.d. ákvæði II. og IV. kafla V. hluta reglugerðarinnar, VI. hluta og 46. gr. Þá er rétt að taka fram að alþjóðaheilbrigðisreglugerðin hefur verið birt í C-deild Stjórnartíðinda.

Um 35. gr.

Um er að ræða sambærilegt ákvæði og sett hefur verið til bráðabirgða í lögum um loftferðir, nr. 60/1998, og eins og ákvæðinu var breytt með lögum nr. 41/2021 og nr. 135/2021.


Veit Willum Þór heilbrigðisráðherra þetta?

Hallur Hallsson blaðamaður og sagnfræðingur

Eftirfarandi pistill var birtur á Facebook síðu Halls Hallssonar.

BRETUM STEFNT FYRIR ALÞJÓÐA GLÆPADÓMSTÓLINN

Þann 6. desember síðastliðinn var lögð fram málshöfðun fyrir Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag á hendur eftirtöldum aðilum fyrir brot á Nurnberg sáttmálanum gagnvart breskum almenningi. Þeir eru: Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands, Tedros Adhanhom forstjóri WHO, Christopher Whitty landlæknir Bretlands, Matthew Hancock fyrrum heilbrigðisráðherra Bretlands, Sajid Jovid, núverandi heilbrigðisráðherra, Anthony Fauci, forstjóri Smitsjúkdómastofnunar Bandaríkjanna, Bill Gates III & Melinda Gates Foundation, Klaus Schwab forstjóri World Economic Forum, Dr. Ravid Shah forstjóri Rockefeller Foundation, Albert Bourla forstjóri Pfizer, Stephane Bancel forstjóri Astra Zeneca, Pasdcal Soriot forstjóri Moderna, Alex Gorsky forstjóri Johnson & Johnson fyrir brot á ákvæðum Nurnberg-sáttmálans. Þessir aðilar eru sakaðir um glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi eins og þeir eru skilgreindir í Rómar sáttmálanum, greinum 6, 7, 8, 15, 21 & 53.

Það var lögmaðurinn Hannah Rose, ásamt sjö öðrum sem höfðaði málið fyrir Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag fyrir brot á Nurnberg-sáttmálanum af hálfu fórnarlamba í Bretlandi og bresks almennings. Málshöfðunin var afhent saksóknara dómstólsins, sjá yfirlýsingu saksóknara um móttöku.

ALÞJÓÐA GLÆPADÓMSTÓLLINN Í HAAG

Alþjóðaglæpadómstóllinn var stofnaður upp úr aldamótunum síðustu & þá staðið við fyrirheit sem gefin voru með Nürnberg-réttarhöldunum. Atburðir í Rúanda og á Balkanskaga ýttu undir stofnun dómstóls, sem réttaði í málum þeirra sem sakaðir eru um þjóðarmorð, glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi. Á annað hundrað ríki hafa undirritað Rómarsáttmálinn frá 1998. Alþingi Íslendinga fullgilti samninginn á vordögum 2000, en Kína, Rússland og Bandaríkin gerðu það ekki. Bill Clinton forseti undirritaði sáttmálann áður en hann hvarf úr forsetastóli í Bandaríkjunum en gerði ekkert til að beita sér fyrir fullgildingu samningsins. Bretar eru aðilar að Rómarsáttmálanum.

NAZISTAR Í NURNBERG

Nazistar voru leiddir fyrir Nurnberg dómstólinn í Þýskalandi og sömuleiðis japanskir stríðsglæpamenn í Tókýó eftir síðari heimsstyrjöldina. Eftir réttarhöldin voru siðareglur samdar sem leiddu til Nurnberg sáttmálans um skilgreiningu á stríðsglæpum. Enginn, sama hvers ríkur eða voldugur, enginn þjóðhöfðingi er ofar lögum, samkvæmt sáttmálanum. Landslög einstakra þjóða veita ekki skjól frá sáttmálanum.

Vegna tilrauna lækna nazista í fangabúðum Þjóðverja eru reglur sérlega strangar og siðareglur um tilraunir á lyfjum þar sem skylt er að afla upplýsts samþykkis, án allra þvingana eða hótana við lyfjatöku. Það er vel þekkt, að fyrir uppskurð þarf læknir upplýst samþykki sjúklings um hugsanlega neikvæðar afleiðingar aðgerðar, þar á meðal sýkingar, blæðingar, taugaskaða eða dauða. Sjúklingur undirritar yfirlýsingu eftir að læknir hefur farið í gegn um upplýsingar um neikvæðar afleiðingar. Og það er vel þekkt, að í hvert sinn sem sjúklingur fær afhent lyfseðil-skylt lyf, þá skulu allar hugsanlegar neikvæðar afleiðingar tilgreindar á lyfseðlinum og útskýrðar af lyfjafræðingi. Vaksín eða bólusetningar ættu að falla undir sömu reglur, en hefur ekki verið fylgt. Manneskja sem fær sprautu er ekki gerð grein fyrir hættu af myndun blóðtappa, blæðingum, segamyndun í heila – heilablæðingum, hjartabólgum og dauða.

Hannah Rose lögmaður tekur fram er lýtur að Nurnberg sáttmálanum, að læknum og lyfjaframleiðendum beri að fylgja sömu siðareglum. Hver læknir eða vísindamaður sem staðinn er að því að brjóta siðareglur sáttmálans, kann að eiga yfir höfði sér málshöfðun fyrir Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag. Hannah Rose bendir á að 1. grein sáttmálans kveði á um upplýst samþykki manneskju við læknis-meðhöndlun og þátttöku í tilraun. Manneskja hefur frjálst val um þátttöku án þvingana, blekkinga & sviksemi af hvers kyns tagi.

KÓRÓNA-SKANDALLINN

Einn alþekktasti lögmaður Þýskalands, Reiner Fuellmich vinnur að undirbúningi málshöfðunar. Hann er þekktur fyrir að lögsækja Deutche Bank og Volkswagen fyrir sviksemi og stærsta skipafélag heims, Kuehne og Nagal fyrir mútur. Í tæp eitt ár hefur Fuellmich stýrt rannsókn hóps alþjóðalögmanna á spillingu og svikum í tengslum við covid og hörmulegum afleiðingum þeirra. „Þessi covid-krísa ætti í samræmi við það sem við nú vitum að vera kölluð „Kóróna-Skandallinn“ og hinir ábyrgu saksóttir fyrir glæpi og til greiðslu skaðabóta,“ segir Fuellmich.

HVAÐ UM ÍSLAND?

Aukaverkanir hér á landi skipta þúsundum og alvarlegar aukaverkanir hundruðum. Arnar Þór Jónsson varaþingmaður & fyrrverandi héraðsdómari er að undirbúa málshöfðun á hendur ríkinu vegna blæðinga fjölda kvenna. Lyfjastofnun hefur kært Kalla Snæ heimilislækni fyrir að mæla með Nóbelslyfinu Ivermectin. Hann hefur verið yfirheyrður af lögreglu og á yfir höfði sér fimm ára fangelsi, fyrir það eitt að mæla með Nóbels-lyfi sem hefur reynst afar vel. Þá hafa vestrænar lyfjastofnanir – þar á meðal hin íslenska – haldið lyfinu Hydroxychloroquine frá fólki en það hefur verið notað í 80 ár til að meðhöndla malaríu og samþykkt af FDA bandarísku lyfjastofnunni.

Íslensk stjórnvöld hafa ekki fylgt reglum Nurnberg sáttmálans heldur haldið leyndum samningi við lyfjarisann Pfizer og þeirri staðreynd að verið er að gera vaksín-tilraunir á íslenskum almenningi með ófyrirséðum afleiðingum. Dómstólar munu væntanlega úrskurða hvort slíkt sé brot á Nurnberg sáttmálanum og glæpur gegn mannkyni. Ef hið sama gerist hér og gerst hefur gagnvart breskum almenningi, þá kunna forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra fyrrverandi og núverandi, landlæknir, sóttvarnalæknir, forstjóri Lyfjastofnunar, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar og umboðsmenn lyfjarisanna eiga yfir höfði sér málssóknir fyrir Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag.

AÐ LOGAR TÝRA EN HVAÐ VEIT WILLUM ÞÓR …

Það var harmþrungin sjón að sjá þann góða mann Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra á covid-fundi Velferðarnefndar Alþingis. Týra logaði að baki Willums í auga stormsins, vitandi ekki hvaðan á sig stendur veðrið.

Ráðherra vill augljóslega gera hið rétta en hefur í raun ekki val um annað en að fylgja boðum & bönnum sérfræðinga sem hafa tekið yfir Ísland, líkt & hinn vestræna heim. Þeir hafa tekið yfir lýðfrelsi þjóða; þeir hafa tekið yfir Sameinuðu þjóðirnar & skellt veröldinni í lás. WHO alþjóða heilbrigðisstofnunin þjónar sprautufíkn lyfjarisa.

Fundur Velferðanefndar var um áform sóttvarnalæknis að leiða 5-11 ára börn undir sprautur. Athygli vakti að Þórólfur var ekki á fundinum sem var á netinu. Staðgengill Þórólfs upplýsti að engar rannsóknir nema rannsóknir Pfizers liggi fyrir. Aðspurður upplýsti Willum að engar staðfestar rannsóknir liggi fyrir um áhrif á börn fyrr en að loknum tilraunafasa 2026. Gerir Willum Þór sér grein fyrir alvarleika málsins?

Þau ætla að sprauta börn & hafa sent út boð til foreldra um að börnin séu boðuð í sprautu í næstu viku, áminnt um grímuskyldu, samanber tilkynningu. Hversu svívirðilega hortugt er kerfi sem svona hræðir & skelfir? Ráðherra hefur sagt að enginn sé þvingaður en er raunverulega svo?

SAMFÉLAGI SKELLT Í LÁS

Sérfræðingar sem vita mikið um lítið hafa tekið yfir Ísland & eru með pólitíkusa í gíslingu. Samfélaginu er skellt í lás, lýðræði, frjálsi umræðu, rökræðu & gagnrýnri hugsun hent oní kjallara. Þjóðin sætir heilaþvotti rúvízkra trúboða sem smala fólki í sprautur & ofsafengna leit að covid með PCR sýnatökum. Ég treysti vísindum & sérfræðingum er kyrjað látlaust; allir eiga að treysta Kára, Ölmu, Víði & Þórólfi án þess að spyrja nokkurs. Nútíminn hefur gert vísindi að kirkju.

RÉTTARRÍKI ONÍ KJALLARA

Fimm einkennalausir einstaklingar véfengdu í vikunni tilskipun yfirvalda um lengd sóttkvíar. Héraðsdómur Reykjavíkur skellti í lás & lokaði réttarhaldi. Enginn fékk að vera viðstaddur þegar sóttvarnalæknir ræddi tilskipunina fyrir „einhverjum dómstól“ eins & Þórólfur orðaði það svo smekklega í Kastljósi. Enginn fær að vita vitnisburð Þórólfs.

Dómarinn sem skellti í lás er fyrrum lögfræðingur Embættis Landlæknis. Dómarinn synjaði kröfu fólksins baki luktum dyrum. Hver er staða hins íslenska réttarríkis? Lögmaður fólksins Arnar þór Jónsson upplýsti í útvarpsviðtali að sóttvarnalæknir hefði sagt fyrir Héraðsdómi að tilskipanir nú væru til að forða yfirvofandi sjúkrahúsinnlögnum. Sumsé að vernda Lansann. Fimm manns hafa látist á árinu. Dómstólar erlendis hafa dæmt PCR-test marklaus. Arnar upplýsti að Þórólfur hafi lýst þau áreiðanleg. Þetta fær fólkið í landinu ekki að vita.

Ætli Willum Þór viti að Nóbelshafinn Kary Mullis segi að PCR testin sem hann fann upp séu ekki til að greina pestir. PCR tæknin magni upp sýktar m-RNA frumur & finni. Oxford-háskóli hafi greint að PCR test nemi dauðar veirur. Á grundvelli PCR fer fram dauðaleit að covid, delta & omicron & leitin að óbólusettum er hafin. Enginn skal sleppa undan „réttvísi þeirra“. Allt miðast við „þýði“ þeirra & rétti einstaklingsins hent fyrir róða. Hópur alþjóða lögmanna undir forystu hins þýska Reiner Fullmich boðar alþjóðalega lögsókn um ónýti PCR.

AF HVERJU LEYNISAMNINGUR VIÐ PFIZER …

Af hverju ætli tilraunasprautur Pfizer hér á landi séu á grundvelli leynisamnings þar sem lyfjarisinn er firrtur allri ábyrgð? Auðvitað veit Willum um tilkynningu Lyfjastofnunar um 5.917 aukaverkanir af sprautum; þar af 259 alvarlegar aukaverkanir. Hafa ráðherrar & alþingismenn heimsótt þetta fólk eða boðið að segja sögu sína & reynslu?

Það er svo margt skrítið í þessum kýrhaus. Af hverju ætli Alma landlæknir hafi sagt að töfralyf til 80 ára, Hydroxychloroquine sé klór sem ekki megi drekka? Af hverju ætli Lyfjastofnun hafi kært Kalla Snæ lækni til lögreglu fyrir að mæla með Nóbelslyfinu Ivermectin. Læknirinn var kallaður í yfirheyrslu & hótað fimm ára fangelsi.

GENA-ÞERAPÍA

Veit Willum að vaksínin gegn covid er gena-þerapía með gerviefnum til framleiðslu próteina á grundvelli nýrrar m-RNA tækni. Það er verið að fikta við gen okkar. Þekkir Willum rannsóknir Angus Dalgleish & Birgers Sörensen um aðskotahluti í brodd-próteinum? Veit hann um örlög þýska vísindamannsins dr. Andreas Noak, sem vopnuð þýsk lögregla réðist inn á þegar hann var að streyma skaðsemi brodd-próteina?

VERÐUR ÞEIM STEFNT?

Veit Willum um uppljóstarann dr. Mike Yeadon, fyrrum einn æðsta vísindamann Pfizer, sem ásamt tug breskra borgara hafa stefnt Boris Johnson forsætisráðherra & 15 öðrum fyrir Alþjóða Glæpadómstólinn í Haag fyrir spraututilraunir á mannfólki. Alþjóða Glæpadómstóllinn var stofnaður 2002 á grundvelli Rómar-sáttmálans 1998 & heitstrengingar mannkyns eftir Nurnberg-réttarhöldin 1946. Vísindamenn nazista voru látnir sæta ábyrgð á fyrirlitlegum lyfjatilraunum á mannfólki. Hver er munur á lyfjatilraunum & spraututilraunum? Þekkir Willum ummæli Bill Gates & elítunnar í Davos um offjölgun mannkyns?

Ísland er aðili að Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag. Vita íslenskir ráðamenn að þeim kann að verða stefnt fyrir Alþjóða Glæpadómstólinn í Haag fyrir siðlausar lyfspraututilraunir á íslenskri þjóð?

Tengdir hlekkir

International Criminal Court, Dec 2021.docx | DocDroid

https://www.facebook.com/boris.loukanov/videos/384779329999180


Valdhafar Bretlands, forstjóri WHO, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, Rockefeller Foundation, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson öll kærð fyrir brot gegn mannkyni hjá Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag.

Valdhafar Bretlands, forstjóri WHO, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, Rockefeller Foundation, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson öll kærð fyrir brot gegn mannkyni hjá Alþjóða Glæpadómstólnum í Haag

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻