Við undirrituð styðjum við góða og vandaða hinseginfræðslu og kynfræðslu í skólakerfinu - mittval.is

Við undirrituð styðjum við góða og vandaða hinseginfræðslu og kynfræðslu í skólakerfinu

Fréttatilkynning 14. september 2023

Vegna umræðu um hinseginfræðslu og kynfræðslu

Mikil umræða hefur átt sér stað undanfarið varðandi hinsegin- og kynfræðslu í grunnskólum. Borið hefur á því að villandi og oft röngum upplýsingum sé dreift um samfélagsmiðla, námsefni tekið úr samhengi og því stillt upp á vafasaman hátt. Því er fullt tilefni til að koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri.

• Íslensk stjórnvöld eru skuldbundin til að tryggja fræðslu um kynheilbrigði, mannréttindi og kynjajafnrétti í skólakerfinu. Undir það fellur meðal annars kynfræðsla, fræðsla um hinsegin málefni og fræðsla um fordóma og mismunun.
Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt á gæðamenntun, heilsuvernd, vernd gegn ofbeldi og upplýsingum um málefni sem þau varða.
• Á Íslandi eru í gildi lög um kynrænt sjálfræði sem kveða á um rétt einstaklinga til þess að skilgreina kyn sitt og tryggja að kynvitund þeirra njóti viðurkenningar.• Samkvæmt lögum 91/2008 um grunnskóla er rekstur þeirra á ábyrgð sveitarfélaga og samkvæmt Handbók um öryggi og velferð barna í grunnskólum eiga grunnskólar að vinna markvisst að forvörnum barna og ungmenna þar sem hugað er að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Þær forvarnir fela meðal annars í sér víðtæka fræðslu, líkt og hér um ræðir.

Öll fræðsla tekur tillit til aldurs og þroska barna með farsæld, velferð, heilbrigði og hag þeirra að leiðarljósi.


• Hinsegin fræðsla er ekki kynfræðsla. Slík fræðsla fjallar um fjölbreytileikann, hugtakaskýringar, virðingu og mikilvægi þess að vinna gegn fordómum.

• Kynfræðsla snýst um að efla kynheilbrigði barna og unglinga þar sem rýnt er í félagslega, tilfinningalega, líkamlega og andlega þætti. Slík fræðsla er einnig hugsuð sem forvörn gegn kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og áreitni.

• Veggspjöld tengd kynheilbrigðisátaki Viku6 eru unnin í samstarfi við unglinga sem hafa áhrif á þær áherslur sem settar eru fram hverju sinni. Veggspjöldin eru kynnt samhliða annarri fræðslu. Börn eru gjarnan útsett fyrir klámi og er veggspjöldunum ætlað að veita þeim upplýsingar og vera forvörn gegn áreitni og ofbeldi.

Við undirrituð styðjum við góða og vandaða hinseginfræðslu og kynfræðslu í skólakerfinu.


Rannsóknarnefnd rannsaki kynfræðslu í grunnskólum.


Þingsályktunartillaga Katrínar Jakobsdóttur um aðgerðaráætlun gegn hatursorðræðu er aðför að tjáningarfrelsinu á Íslandi. Forsætisráðherra ber líka ábyrgð á þeim siðferðisbresti sem kemur fram í kennsluefni í grunnskólum um kynfræðslu ungra barna. Þetta var meðal þess sem fram kom í máli Eyjólfs Ármannssonar þingmanns Flokks fólksins í þætti Arnþrúðar Karlsdóttur.


 Hatursorðræða óskilgreind í tillögunni

Eyjólfur segir að það sé sérkennilegt að setja slíka tillögu fram í ljósi þess að ekki sé til nein skilgreining á því hvað telst hatursorðræða samkvæmt tillögunni. Hann segir ýmsar skilgreiningar til hvað þetta varðar t,d refsilagaskilgreining og alþjóðleg skilgreining og fleiri skilgreiningar.

“ en þeir eru bara ekkert með það á hreinu hvaða skilgreiningu þeir ætla að nota í aðgerðaráætlun gegn hatursorðræðu “ segir Eyjólfur.

Arnþrúður segir að þess í stað sé notuð stimplun og slaufun gagnvart fólki, einstaklingar séu teknir fyrir og sakaðir um að vera með hatursorðræðu án þess að þeir sem leggi fram tillöguna og geti skilgreint það sjálfir.


Katrín Jakobsdóttir ábyrg fyrir kláminu í grunnskólum

Í þættinum kom fram að þessi tegund af kynferðisfræðslu sé innflutt af Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra sem leggi blessun sína yfir framkvæmdina. Hún sé orðinn velsældarsendiherra Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO sem sé á kafi í því að leggja drög að því hvernig kynningarefni á kynlífi skuli háttað í barnaskólum. Með hliðsjón af því efni sem hefur verið dreift í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum þá gæti þetta mögulega verið blygðunarsemisbrot samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga. Katrín hefur áður sagt að hún sé að breyta menningunni í landinu og þetta gæti hæglega verið hluti af þeim áformum.


https://utvarpsaga.is/rannsoknarnefnd-rannsaki-kynfraedslu-i-grunnskolum-katrin-jakobsdotir-ber-abyrgdina

Nota Samtökin 78 til að taka skellinn

„það er komin út kennslubók sem samin er af einum kanadamanni og þýdd hér af ákveðinni konu. Menntamálastofnun gefur kennslubókina út og það virðist ekki einu sinni vera hægt að fá að vita hvað verið sé að gera. Þetta er það sem hefur verið leitt inn í landið af forsætisráðherra og ef þú gagnrýnir þetta þá ertu sakaður um hatursorðræðu. Síðan eru stjórnvöld að nota Samtökin 78 og þau látin taka skellinn sem þau ættu að taka sjálf, bæði forsætisráðherra og menntamálaráðherra “ Samtökin 78 komi ekki nálægt þessu kennsluefni heldur setur Menntastofnun kennarana í þessa stöðu að kenna efni sem er á mörkum siðferðismarka.


Kennslubókin ætluð 7 til 10 ára börnum

Eyjólfur segir bókina, sem er ætluð sjö til tíu ára börnum, vera þannig útfærða að ef hann ætti barn á þessum aldri myndi hann ekki vilja að það myndi skoða þessa bók. Hann segir að foreldrar hljóti að mótmæla þessu í hrönnum því það særi blygðunarsemi fólks við það eitt að tala um bókina.

“ þarna er verið að tala um stinningu kynfæra og sjálfsfróun og snertingar við endaþarm. Ég verð að segja að mér var algjörlega misboðið þegar ég sá þetta og ég ætla að vona að foreldrar sem eiga börn á þessum aldri rísi upp og mótmæli þessu “ segir Eyjólfur.

Menntamálaráðherra og ríkisstjórnin öll ber ábyrgð á málinu.

“ þetta sýnir bara að það sé annað hvort alger siðferðisbrestur í gangi eða algjör skortur á sómakennd að það skuli vera að bjóða börnum upp á þetta. Í raun ætti að setja á fót rannsóknarnefnd og rannsaka þetta nánar. Ráðherra sem grípur ekki inn í svona, á bara að snúa sér að einhverju öðru. Þetta er móðgun við foreldra í landinu og móðgun við íslenskt samfélag “ sagði Eyjólfur að lokum

Hlusta má á þáttinn í spilaranum hér að neðan

Guðrún Ágústa gagnrýnir kynfræðslubók harðlega – „Mikið markaleysi og margt óviðeigandi sem á ekki erindi við ung börn”

Fyrst var ég að vona að þetta væri eitthvert grín en því miður er þetta alvara. Ég verð að segja að sumt af því sem stendur í þessari bók gengur gjörsamlega fram af mér, sérstaklega af því þetta er efni fyrir börn á aldrinum 7-10 ára,“ segir Guðrún Ágústa Ágústsdóttir, uppeldis-, fíkni- og fjölskyldufræðingur, um námsbókina Kyn, kynlíf og allt hitt, sem töluverður styrr hefur staðið um undanfarið.

Guðrún telur að sumir textar í bókinni séu allt of kynferðislegir og óviðeigandi fyrir börn á aldrinum 7-10 ára, en það er sá aldurshópur sem bókin er skrifuð fyrir.

„Ég skal alveg viðurkenna að það er margt gott í bókinni en annað alls ekki. Þarna er mikið markaleysi og margt óviðeigandi sem á ekki erindi við ung börn,“ segir Guðrún og bendir blaðamanni á kafla sem hafa farið sérstaklega fyrir brjóstið á henni.

Rétt er þó áður en lengra er haldið að leiðrétta ýmsan misskilning og rugling sem hefur verið í umræðu um bókina. Í ádeilu undanfarið hefur ýmsu ægt saman. Fólk sem er andsnúið hinseginfræðslu í skólum, sérstaklega fræðslu um transmálefni, hefur t.d. látið í sér heyra á þeim forsendum að hér sé slík fræðsla á ferðinni. Hæstar hafa verið raddir sem telja að hún innihaldi upplýsingar um BDSM-lífsstíl. Þar er hins vegar verið að rugla bókinni saman við plaköt sem hafa verið hengd upp á veggjum grunnskóla undanfarið í tilefni sérstakrar kynfræðsluviku. Því efni er ekki beint að börnum í þessum aldursflokki heldur eldri börnum. Ekkert er fjallað um transmálefni eða BDSM í þessari bók.

Aðspurð segist Guðrún einmitt ekkert hafa á móti því að börn séu frædd um samkynhneigð og önnur fjölskylduform en hin hefðbundnustu. „Sum börn eiga tvo pabba eða tvær mömmur, minn sonur var til dæmis alinn upp af einstæðri móður. Það er sjálfsagt að fræða börn um slíkt,“ segir hún og telur einnig sjálfsagt að fræða börn um transmálefni.

Það er allt annað sem er að angra hana, t.d. eftirfarandi textar um sjálfsfróun, stinningu kynfæra og snertingu við endaþarm:

„Svona tal um örvun endaþarms, þetta er eitthvað sem ég vil kalla „organicׅ“, eitthvað sem við uppgötvum á eigin spýtur og gerum svo kannski okkar tilraunir þegar við verðum eldri. Að ýta slíku framan í svona unga krakka finnst mér hins vegar vera fyrir neðan allar hellur og algjörlega óviðeigandi.“

Guðrún er líka mjög ósátt við texta sem einhverjir gætu skilið sem hvatningu til að gera kynlífstengdar tilraunir með vinum eða ættingjum, þó að líka megi skilja þetta sem líkingamál:

Ennfremur finnst henni sérkennilegt og óviðkunnannlegt að ota að börnunum upplýsingum um lífsstíl nektarsinna. „Það er talað um að vera nakinn heima hjá sér. Hver er tilgangurinn með slíku tali?“ segi hún.

Síðast en ekki síst þykir henni vera neðan allar hellur að útskýra með eftirfarandi hætti hugtakið „sexý“ fyrir ungum börnum:

„Þarna er verið að gefa til kynna að börn séu sexý. Börn eiga ekki að vera sexý, börn eru börn. Er verið að fara rólega í normalíserinu á barnagind?“ spyr hún og er nokkuð heitt í hamsi. Hún segir að kynfræðsla fyrir skólabörn eigi vissulega rétt á sér en það versta sem finna megi í þessari bók sé beinlínis kynferðislegt í framsetningu, nokkuð sem sé algjörlega óviðeigandi fyrir börn á þessum aldri. „Þegar verið er að ota kynferðislegum undirtónum að börnum þá finnst mér vera farið yfir eðlileg mörk og börn hafa ekki nægilega sterka sjálfsmynd til að veita slíku viðnám.“

Segir vaðið yfir mörk barnanna

Guðrún er mjög hneyksluð á framtakinu og telur að með sumu efninu sé verið að vaða yfir mörk barna. „Hvar er Barnaheill, hvar er barnavernd og hvar er barnamálaráðherra? Hvers vegna rennur þetta algjörlega gagnrýnislaust í gegn? Það var ekki fyrr en einhverjir foreldrar ráku augun í þetta að boltinn fór að rúlla. Ég hef reyndar þá kenningu að einhver þröngur hópur hafi barið málið í gegn og engin þorað að gagnrýna. Vegna þess að fólk er oft svo hrætt við að gagnrýna, það óttast slaufun. En ég ætla ekki að standa á hliðarlínunni í þessu, ég segi: Slaufið mér þá bara. Ég tel mér skylt að vera málsvari barnanna og bendi á að undanfarin ár hefur fagfólk kappkostað að innræta börnum það að þekkja mörk og láta ekki vaða yfir sín mörk. En það er nákvæmlega það sem verið er að gera þarna.“

Blaðamaður bendir á algeng rök í þessari umræðu, að börn hafi aðgang að ýmisskonar efni á netinu og að betra sé að þau fái viðkvæmar upplýsingar um kynlíf í öruggu umhverfi skólastofunnar.

„Ég sé eiginlega ekki fyrir mér nokkurn kennara bera þetta efni á borð í skólastofu. Hver er að fara að gera það? En það er fyrst og fremst hlutverk foreldra að taka samtalið við börnin sín um svona málefni. Þó að mörgum þyki það óþægilegt þá þarf að taka það samtal á einhverjum tímapunkti.“

Aðspurð segir Guðrún að hún telji eðlilegt að hefja kynfræðslu í skólum frá sirka 12 ára aldri en slíkt efni eigi aldrei að setja fram með kynferðislegum undirtónum eins og henni finnst gert í þessari bók.

Höfundur bókarinnar umdeildu er Kanadamaður að nafni Cory Silverberg. Hann er kynfræðingur og hefur sinnt kynlífsráðgjöf fyrir pör og einstaklinga. „Hann er ekki menntaður uppeldisfræðingur eða neitt slíkt. Þetta er maður sem hefur haft fullorðið fólk í kynlífsþerapíum. Ég skil ekki af hverju Menntamálastofnun stekkur á þetta. Þetta er bara eitthvert rit sem kanadískur kynfræðingur hefur sett saman, einhver bók sem er engan veginn relevant. Þetta er bara út í hött.“

Bókin lofuð víða

Katrín Friðriksdóttir, sviðsstjóri hjá Menntamálstofnun, segir í svari við fyrirspurn DV, að bókin hafi verið metin af hópi kennnara sem hafi mikla reynslu af kynfræðslu:

„Höfundur þessarar bókar hefur áratugareynslu af því að vinna að kynfræðslu og við gerð námsefnis fyrir málaflokkinn. Þessi bók var valin þar sem hún tekur á fræðslu um tilfinningar, að líkamar okkar séu ólíkir og það sé í boði að vera eins og þú ert. Bókin var metin af hópi kennara sem hafa mikla reynslu í málefnum kynfræðslunnar og þau mæltu með að þetta efni yrði tekið til þýðingar. Kennsluleiðbeiningar eru væntanlegar og við hvetjum kennara til að kynna sér efnið vel áður en það er notað í kennslu.“

Katrín bendir jafnframt á að bókin hafi víða fengið mikið lof fyrir tök höfundar á efninu. Meðal annars hafi hún fengið 4,7 af 5 mögulegum í einkunn á Amazon-vefnum.

Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri Menntamálastofnunar, ræddi málið í Kastljósi í gærkvöld. Hún sagði að sá veruleiki sem börn og ungmenni standa frammi fyrir í dag, þar sem kynferðisleg áreitni af hálfu fullorðinna sé  mjög algeng, kalli á þau hispurslausu efnistök sem beitt er í bókinni. Hún segir að hverjum kennara sé í sjálfsvald sett hvernig bókin er notuð, hvort þeir yfirleitt kenni hana og hvaða kaflar séu lesnir. Sumir kaflarnir séu kannski fremur miðaðir að elstu nemendunum í aldurshópnum, þ.e. tíu ára, á meðan eðlilegt sé að miðla öðru efni hennar að yngri nemendum, þ.e. niður í sjö ára.


BDSM, rómantík með smábörnum, Samtökin 78

BDSM félagið fékk aðild að Samtökunum 78 fyrir sjö árum. Aðildin var umdeild og umræður hatrammar. Á RÚV segir einn af þeim sem tók þátt í umræðunni:

Allri þeirri röksemdafærslu sem var borin fram gegn aðild BDSM Íslands var svarað með grimmd, skætingi og jafnvel níði þegar verst lét.

Orðbragð og aðferðir samtakanna hafa lítið breyst. Þeir sem andmæla starfi Samtakanna 78 í leik- og grunnskólum fá yfir sig holskeflu af orðræðu sem ekki er hafandi eftir.

Samtökin 78 segjast standa fyrir kærleika og umburðalyndi. Í reynd eru samtökin harðdrægt lífsskoðunarfélag sem mjólkar ríkissjóð og sveitarfélög til að fjármagna sig og fá umboð yfirvalda til atlögu að saklausum börnum.

Talsmaður Samtakanna 78 segir fræðsluna ,,faglega og nærgætna”. Kynferðistal við börn er hvorki faglegt né nærgætið heldur ósómi. Tilfallandi fjallaði um veggspjald í leikskólum fyrr á árinu og sagði m.a.

Ást og skot. ,,Þegar við verðum eldri getum við orðið skotin í annarri manneskju. Þessi manneskja getur verið með kynvitund, líkama og/eða kyntjáningu sem er svipuð, ólík eða eins og okkar eigin. Stundum þróast skot í ást.“

Með leyfi, hvernig dettur nokkrum í hug að rómantískar kenndir skuli vera á dagskrá í leikskóla? Hvers vegna er ,,ást og skot” til umræðu fyrir börn 2-6 ára? Börn á þessum aldri hafa engar forsendur til að skilja rómantískar tilfinningar. Aðeins fólk með verulega brenglaða hugsun lætur sér til hugar koma að færa í tal við smábarn, sér óskylt, að verða ,,skotinn” í einhverjum.

Einn angi transmenningar er barnagirnd. Í Bretlandi eru dæmi um að frammámenn í transumræðunni leggi lag sitt við hópa sem vilja lögleiða barnagirnd. Nýlega var íslensk transkona, trúnaðarmaður í transhreyfingunni, ásökuð um kynferðisbrot gegn börnum. Viðkomandi hafði starfað í grunnskóla og líklega einnig leikskóla.

Kaflinn um ,,ást og skot” er skrifaður til að rugla börnin enn frekar í ríminu, gera þau móttækileg fyrir fullorðnum sem þjást af barnagirnd. Á ensku er þetta kallað ,,grooming”. Sá fullorðni brýtur niður varnir barnsins til að gera það að kynlífsleikfangi. Fyrst er hrært í huga barnsins og það látið efast um eigið kyn og hvernig skal ,,tjá” kynferði. Látið er í það skína að eðlilegt sé að ,,ást og skot” fari fram á milli barns og perra. Af því að við erum ,,alls konar.”

Veggspjaldið er í heild sinni skelfilegur boðskapur í bland við hindurvitni og rangfærslur. Áður en börn verða fyrir óbætanlegum skaða eiga ábyrgir aðilar að grípa í taumana. Transmenningin á ekki heima í leikskólum.

Grimmd, skætingur og níð lífsskoðunarfélags á ekki erindi í opinbera umræðu. Enn síður eiga trakteringar um rómantíska ást heima vettvangi ungra barna. Hvað BDSM áhrærir má spyrja: Hvaða foreldar telja nauðsynlegt að börnin sín fái kynningu á ofbeldiskynlífi?


Hegningalög -XIV. kafli. Brot í opinberu starfi.

Hegningalög -XIV. kafli. Brot í opinberu starfi.

 209. gr.
 [Hver sem með lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skal sæta fangelsi allt að 4 árum, en [fangelsi allt að 6 mánuðum] 1) eða sektum ef brot er smávægilegt.] 2)
1)L. 82/1998, 104. gr. 2)L. 40/1992, 15. gr.
 210. gr.
 Ef klám birtist á prenti, skal sá, sem ábyrgð ber á birtingu þess eftir prentlögum, sæta sektum … 1) eða fangelsi allt að 6 mánuðum.
 Sömu refsingu varðar það að búa til eða flytja inn í útbreiðsluskyni, selja, útbýta eða dreifa á annan hátt út klámritum, klámmyndum eða öðrum slíkum hlutum, eða hafa þá opinberlega til sýnis, svo og að efna til opinbers fyrirlestrar, eða leiks, sem er ósiðlegur á sama hátt. [Þegar slíkt efni sýnir börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt getur refsing þó orðið fangelsi allt að 2 árum.] 2)
 Það varðar ennfremur sömu refsingu, að láta af hendi við unglinga, yngri en 18 ára, klámrit, klámmyndir eða aðra slíka hluti.
 … 3)
1)L. 82/1998, 105. gr. 2)L. 39/2000, 7. gr. 3)L. 58/2012, 5. gr.
 [210. gr. a.
 Hver sem framleiðir, flytur inn, aflar sér eða öðrum eða hefur í vörslu sinni ljósmyndir, kvikmyndir eða sambærilega hluti sem sýna börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum ef brot er stórfellt. Sama gildir um ljósmyndir, kvikmyndir eða sambærilega hluti sem sýna einstaklinga 18 ára og eldri á kynferðislegan eða klámfenginn hátt, enda séu þeir í hlutverki barns, eða ef líkt er eftir barni í slíku efni þó að það sé ekki raunverulegt, svo sem í teiknimyndum eða öðrum sýndarmyndum.
 Hver sem skoðar myndir, myndskeið eða aðra sambærilega hluti sem sýna börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt á netinu eða með annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni skal sæta sömu refsingu og greinir í 1. mgr.] 1)
1)L. 58/2012, 6. gr.
 [210. gr. b.
 Hver sem ræður barn til að taka þátt í nektar- eða klámsýningu, skipuleggur eða veldur því með öðrum hætti eða hefur ávinning af því að barn tekur þátt í slíkri sýningu skal sæta fangelsi allt að 2 árum, en allt að 6 árum ef brot er stórfellt.
 Sá sem sækir nektar- eða klámsýningu þar sem börn eru þátttakendur skal sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári.] 1)
1)L. 58/2012, 6. gr.

Hegningalög -XIV. kafli. Brot í opinberu starfi.


WHO og SÞ – Burt með perraputtana frá börnunumGæti verið mynd af Texti þar sem stendur "Tolerance becomes a crime when applied to evil. -Thomas Mann"

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻