Læknar segja "Nei", stjórnmálamenn segja "Jú drífum þetta í gang". - Stöðvið „bóluefnin“ fyrir 5 til 11 ára tafarlaust! - mittval.is

Læknar segja “Nei”, stjórnmálamenn segja “Jú drífum þetta í gang”. – Stöðvið „bóluefnin“ fyrir 5 til 11 ára tafarlaust!

Dómstóll í Bretlandi stendur með ríkisstjórninni og gegn heilsufarshagsmunum barna á aldrinum 5 til 11 ára

Eigandi málsins: Covid bólusetningarráð barna: óháður hópur háttsettra heilbrigðisstarfsmanna og vísindamanna sem ögrar óskynsamlegri og siðlausri stefnu stjórnvalda um covid bóluefni fyrir börn.

Í ákvörðun sem veldur miklum vonbrigðum og alvarlegum áhyggjum hefur frú Farbey dómari hafnað umsókn kröfuhafa um endurskoðun dómstóla og að mótmæla tilboði Pfizer um mRNA stungulyf til heilbrigðra 5 til 11 ára barna.

Ákvörðun hennar 19. júlí 2022 sýnir ákveðna og að því er virðist nú algera tregðu dómstólsins til að rýna í stjórnvaldsákvarðanir þar sem Covid á í hlut. Eins og staðan er, leiðir það einnig að öllum líkindum til raunhæfra ályktana um að dómstóllinn muni ekki mótmæla neinum:

Ákvörðun ráðherra sögð vera til að bregðast við heimsfaraldri sem reiðir sig á ráðgjöf sérfræðinga, ráðgjöf eða ákvarðanir sérfróðra eftirlitsaðila (áreiðanlega þar á meðal MHRA og JCVI) lélegar eða rangar upplýsingar sem stjórnvöld veita almenningi um læknismeðferðir (óháð röngum upplýsingum eða þvingunum)

Það gæti verið undantekning, til dæmis um augljós svik, en það er erfitt að ímynda sér að þær aðstæður uppgötvist.

Hvort eigi að áfrýja

Það er erfitt að sjá tækifæri sem ekki er notað í ákvörðuninni um að grípa nagla á kistuna. Með því að lýsa því yfir „algjörlega ábótavant“ er eina leiðin áfram til áfrýjunardómstólsins en því fylgir mikil áhætta, þar sem fullkomin staðfesting áfrýjunardómstólsins á þessari ákvörðun myndi skapa fordæmi sem aðrir dómarar yrðu að fylgja. Ákvörðunin með afmörkuðum ástæðum er hér. Um hvort áfrýja eigi, og tíminn er mjög stuttur, þurfa kröfuhafar að íhuga og íhuga að minnsta kosti eftirfarandi útdrætti úr ákvörðuninni.

Áskorun um mjög nákvæmar og vísindalegar sannanir

Dómarinn fullyrðir

“sú rótgróna meginregla að dómstólar muni tregðast til að hafa afskipti af fjölþættum ákvörðunum sem vekja upp víðtækar spurningar um félagsmálastefnu og/eða ákvarðanir sem byggja á mjög nákvæmum tæknilegum og vísindalegum sönnunargögnum.”
Sanngjarnt, en áskorunin var einmitt sú að það voru engar mjög nákvæmar tæknilegar og vísindalegar sannanir varðandi lykilatriði (til dæmis áhættu vegna: endalausrar framleiðslu á eitruðum topppróteinum sem safnast saman um eggjastokka, lifur, milta og önnur líffæri; eitrað lípíð nanó agnir fara yfir blóðheilaþröskuldinn; skemmdir á ónæmiskerfinu og aukin hætta á covid-sýkingu; að óviðráðanleg fjölgun tilkynninga um bóluefnisskaða gæti haft orsakatengsl o.s.frv.).

Vörn stjórnvalda neitaði því ekki að alls ekki hefði verið tekið tillit til margra þessara umtalsverðu áhættu fyrir börn, hvað þá með hliðsjón af mjög ítarlegum tæknilegum og vísindalegum sönnunargögnum. Er það nóg fyrir dómstólinn að ríkisstjórnin segi “Engin athugasemd. Við þurfum ekki að svara neinum einstökum atriðum, tökum bara orð okkar fyrir það, við höfum sérfræðinga sem munu hafa skoðað allt af skynsemi.”?

Raunsæi

„Með hliðsjón af gagnreyndum skoðunum JCVI og MHRA, sem stefndi átti rétt á að styðjast við og dómstóllinn myndi taka til athugunar, skortir raunsæi í þeirri staðhæfingu að ákvörðunin sem áskorunin gæti ekki hafa verið tekin af neinum sanngjörnum opinberum aðila. ”
Jafnvel þó að stjórnvöld hafi ekki afneitað tilvist sérstakra áhættu og ekki sagt hvernig tekið hefði verið tillit til þeirra, þá liggur skortur á raunsæi í skorti á að meta þá augljósu forsendu að JCVI og MHRA skuli alltaf og aðeins hafa „sönnunargögn“ byggðar skoðanir“ og skal gert ráð fyrir að hafa aflað og tekið tillit til allra viðeigandi sönnunargagna.

Á því raunsæi eru ráðleggingar og ákvarðanir þessara eftirlitsstofnana ofar rýni og þær geta í reynd starfað án ábyrgðar.

  • „Tillagur kröfuhafa eru við greiningu ekki meira en ágreiningur um áhættu og ávinning af bólusetningu fyrir ung börn“

Erfitt er að skilja rökstuðninginn fyrir greiningu dómarans þar sem enginn er gefinn. Áskorunin snerist sérstaklega ekki um ágreining við ráðgjöf heldur fullyrti að sérstakar áhættur hefðu ekki verið teknar til greina eða teknar inn í ráðgjöfina – fullyrðingar sem stjórnvöld hafa ekki hafnað. Þetta er mjög hefðbundin áskorun um endurskoðun dómstóla.

Kvartað er yfir endursögn sönnunargagna, en ef dómstólnum eru ekki veittar sönnunargögn um tilvist óhugsaðrar áhættu, myndi dómstóllinn hafna á þeim grundvelli að krafan sé án sönnunargagna. Dómstóllinn getur búist við því að fá sönnunargögn en ekki útskýrt hvaða tillit hann hefur til þeirra.

  • „Við greiningu er þetta áskorun sem fylgir starfi JCVI og/eða MRHA. Það er málefnaleg áskorun sem er óhæf til að byggja upp kröfu um endurskoðun dómstóla á hendur stefnda. Það hlýtur að mistakast.”

Það er ekki orðalagið sem skiptir máli heldur upplýsingarnar. Eða réttara sagt skortur á því. Þægilega þarf ekkert af þessu að taka þegar dómstóllinn telur:

  • „Jafnvel þótt fyrirliggjandi upplýsingar gæfu tilefni til almennra röksemda um upplýst samþykki, þá ætti það ekki við um kröfuhafa sem ekki eru bólusettir og hafa ekki orðið fyrir neinu broti á rétti sem gæti eða ætti að réttlæta í dómsmeðferð. Þeir myndu ekki njóta góðs af því að veita neina ívilnun.“
    Ef foreldrar og óörugg börn geta ekki komið með áskorun, hver getur þá og til hvers? Börn sem þegar hafa verið stungin? Það er svolítið seint hjá þeim. Og í ljósi borgaralegrar friðhelgi fyrir skaðabótaábyrgð vegna inndælingarinnar, hvar myndi dómarinn gefa til kynna að það væri nokkurn tíma nauðsynlegur ávinningur sem dómstóllinn krefst af því að leggja kröfu fyrir hann?

Frávísun þessa þáttar kröfunnar jafngildir grænt ljós fyrir stjórnvöld að hunsa gamalgrónar reglur í tengslum við upplýsingagjöf um læknismeðferðir og að allir sem veita þær geri það líka og í fáfræði.

Hvaða afleiðingar?

Dómarinn bendir á að ákvörðunin um að fara út í að fjöldabólusetja 5 til 11 ára börnin okkar.

  • „hefur verulegar félagslegar og efnahagslegar afleiðingar fyrir Bretland“

Maður hefði kannski ímyndað sér að þessi athugun myndi vega að því að taka kröfuna til frekari skoðunar. Þess í stað er það notað til að gagnrýna kröfuhafa fyrir að koma ekki með kröfuna nógu fljótt. En hvaða afleiðingar hefur dómstóllinn í huga? Er það innrættur ótta og tilfinningar fullorðinna íbúa sem þarf að bregðast við strax? Það er margt sem dómstóllinn telur alls ekki þörf á að fjalla um eða, ef á það er tekið, að útskýra.

Heildarmyndin

Í ljósi þessarar ákvörðunar hlýtur nú líka að vera erfitt að ímynda sér farsæla áskorun við ákvörðun um að sprauta daggömul börn með tilrauna-mRNA genameðferðinni, hvað þá fjöldasprautu 6 mánaða til 4 ára barna sem er til umræðu. nú af JCVI.

Sú vernd sem meginreglur um upplýst samþykki veita hefur fyrst og fremst verið mótuð með áratuga dómaframkvæmd, með því að dómstólar stíga inn til að vernda réttindi einstaklinga. Dómarar gerðu það ekki aðeins í samræmi við almenn réttindi breskra ríkisborgara heldur réttindi evrópskra borgara og heimsborgara, mótuð frá seinna orðastríðinu sem vörn gegn endurkomu fasisma og valdsstjórnar, sem var möguleg með því að undiroka réttindi skv. einstaklinga að vilja stjórnvalda þess tíma.

Með þessari ákvörðun, og nú að ganga til liðs við MHRA, þar sem framkvæmdastjórinn hefur státað sig af því að hafa færst „frá varðhundi til að gera kleift“, hefur dómstóllinn loksins og fullkomlega stigið til hliðar frá því að vernda breska borgarana. beitt í nafni Covid (eða annars heimsfaraldurs sem kann að vera lýst yfir).

Börn geta ekki búist við neinni vernd frá dómstólum þar sem þeim er stefnt í hættu í nafni Covid.

Næsta uppfærsla mun fylgja ákvörðun kröfuhafa um hvort leita eigi leyfis til að áfrýja dómnum eða ekki. Á sama tíma vilja kröfuhafar og Covid Vaccines Advisory Council fyrir börn (CCVAC) þakka öllum sem hafa stutt þetta mál fjárhagslega og með vitundarvakningu.

 


HEIMILD

Doctors say ‘No’, politicians say ‘Go’. Stop the 5-to-11s ‘offer’

https://www.crowdjustice.com/case/no-benefit-all-risk-for-5-to-/

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻