Dauðsföll á Íslandi jukust um 30% á fyrsta ársfjórðungi 2022 – Um leið og þriðju sprautan sk. "booster" var keyrð í gang - mittval.is

Dauðsföll á Íslandi jukust um 30% á fyrsta ársfjórðungi 2022 – Um leið og þriðju sprautan sk. “booster” var keyrð í gang

Í janúar til mars 2022 létust 760 manns á Íslandi, sem er mikil aukning um 30% miðað við árið áður. Umframdánartíðni á fyrsta ársfjórðungi miðað við meðaltal síðustu fimm ára er 28%.

Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, sem nýlega veiktist alvarlega af COVID-19 þrátt fyrir þrefalda bólusetningu, sem að hans sögn veitir frábæra vörn gegn alvarlegum veikindum, segir að Covid gæti skýrt þessa aukningu. Hins vegar, þar sem 64 manns hafa látist af völdum COVID-19 frá áramótum, gæti þetta skýrt í mesta lagi þriðjung af fjölgun 168 dauðsfalla, þar sem ekki er vitað hversu stór hluti hinna 64 látnu dó í raun af völdum Covid frekar en Covid. en af ​​annarri undirliggjandi orsök (í Englandi og Wales er þetta hlutfall 64%, samkvæmt opinberum gögnum). Tilkynnt var um tvö dauðsföll í kjölfar bólusetningar á fyrsta ársfjórðungi – þó er ekki vitað hversu lág tíðni bólusetningaskaða á Íslandi er.

Dánir eftir vikum 2017-2022

Síðast uppfært: 27. apríl 2022

Fyrstu 13 vikur ársins 2022 dóu að meðaltali 58,2 í hverri viku eða fleiri en fyrstu 13 vikur áranna 2017-2021 þegar 46,1 dóu að meðaltali. Í níundu viku (dagana 28. febrúar til 6. mars 2022) dóu 78 einstaklingar en það er hæsta gildi einnar viku fyrir tímabilið 2017-2022. Að jafnaði dóu flestir í aldursflokknum 90 ára og eldri yfir tímabilið 2017-2022. Tíðasti aldur látinna fyrstu 13 vikur 2022 var 90 ár en 87 ár fyrir sömu vikur áranna 2017-2021.

Á myndinni hér að neðan má sjá línurit yfir þróun á vikulegri dánartíðni árin 2017-2022. Til þess að sýna betur þróun vikulegrar dánartíðni eru línurnar í myndritinu tregbreytilegar og miðað við 10 vikna hlaupandi meðaltal í stað þess að sýna hráar talningar gagnanna. Með þessu móti er auðveldara að bera saman og skoða þróun yfir þau ár sem liggja til grundvallar enda er vikuleg dánartíðni yfirleitt mjög lág á Íslandi og tölurnar talsvert flöktandi frá einni viku til annarrar.Talnaefni

Dánir – vikugögn 270422 (xlsx)


Lýsigögn

Rétt er að benda á að talningar á dánum fyrir árið 2021 eru bráðabirgðatölur og eru líklegar til þess að vera vanmat á fjölda dáinna, aðallega vegna síðbúinna dánartilkynninga. Fyrir útreikninga á dánum af 100.000 íbúum var notast við meðalmannfjölda hvers árs sem deilitölu.

Við útgáfuna 19. nóvember 2021 var gerð breyting á skilgreiningu á vikum til samræmis við útgáfur Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins. Vikan hefst nú á mánudegi og hefst fyrsta vika hvers árs því á fyrsta mánudegi ársins. Sem dæmi þá tilheyra fyrstu þrír dagar ársins 2021, viku 53 fyrir árið 2020, eins og sést í töflu 4 í talnefni sem fylgir þessari frétt.

Þetta leiðir til þess að samlagning vikna gengur ekki lengur upp í heildarfjölda fyrir árið. Hins vegar er þetta grundvöllur fyrir alþjóðlegan samanburð. Fyrri útgáfur byggðu á þeirri reglu að vikur gengu upp í ár, þannig að samanlagður fjöldi látinna yfir vikur hvers árs gaf rétta heildartölu fjölda látinna á því ári.

Nánari lýsigögn um dána má finna hér: Lýsigögn um dána


Hvað skýrir þá dauðsföll sem hafa stækkað um 28%, úr að meðaltali 592 á síðustu fimm árum – sveiflast á milli að lágmarki 560 og að hámarki 620 – í 760 árið 2022?

Skýringin á flestum þessara umframdauða er greinilega ekki COVID-19 og sundurliðun dauðsfalla eftir orsökum er ekki enn tiltæk. Miðað við tiltækar vikulegar upplýsingar virðist megnið af umframdánartíðni vera meðal eldri en sjötugs. Fjöldabólusetningu var að mestu lokið haustið 2021, en í lok nóvember, desember og janúar fékk um þriðjungur íbúanna, aðallega fólk á miðjum aldri og eldri, þriðja skammtinn af COVID-19 bóluefninu.


Deaths in Iceland Jump 30% in First Quarter of 2022 – Just as Vaccine Boosters Were Rolled Out

Umframdánartíðni nær +16%, hæsta gildi 2022 hingað til

16.09.2022

© ArtSvetlana / Shutterstock.com
Umframdánartíðni í ESB hækkaði í +16% í júlí 2022 úr +7% bæði í júní og maí. Þetta var hæsta gildi sem mælst hefur hingað til árið 2022, sem nam um 53.000 dauðsföllum til viðbótar í júlí á þessu ári samanborið við mánaðarmeðaltöl 2016-2019.

Þetta var óvenju hátt gildi fyrir þennan mánuð. Umframdánartíðni var +3% í júlí 2020 (10.000 umfram dauðsföll) og +6% í júlí 2021 (21.000 umfram dauðsföll). Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar gæti eitthvað af aukningu dánartíðni í júlí 2022 miðað við sama mánuð síðustu tveggja ára verið vegna hitabylgjunnar sem hafa haft áhrif á hluta Evrópu á viðmiðunartímabilinu.

Þessar upplýsingar koma úr gögnum um umfram dánartíðni sem Eurostat birtir í dag, byggt á vikulegri gagnasöfnun um dauðsföll. Greinin sýnir handfylli af niðurstöðum úr ítarlegri greinum með útskýrðum tölfræði um of dánartíðni og vikulega dauðsföll.

Umframdánartíðni hélt áfram að vera mismunandi milli aðildarríkja ESB, þar sem átta aðildarríki skráðu gildi yfir meðaltali ESB. Hæstu hlutfallið í júlí 2022, meira en tvöfalt meðaltal ESB, var skráð á Spáni (+37%) og Kýpur (+33%). Grikkland kom á eftir með +31%. Á sama tíma skráði aðeins Lettland (-0,5%) engin umfram dauðsföll, sem var undir mánaðarmeðaltali 2016-2019.

Nokkur aðildarríki hafa skráð aukningu á umframdánartíðni í júlí 2022 miðað við mánuðinn á undan, mesta slíka aukningin átti sér stað í Grikklandi (+24 prósentustig (pp)), Spáni (+21 pp) og Ítalíu (+20 pp) Vísirinn hefur engu að síður lækkað í sjö aðildarríkjum og mesta lækkunin miðað við júní var skráð í Lettlandi (-7 prósentum), Eistlandi (-5 prósentum) og Litháen (-4 prósentum).

ESB skráði fyrri helstu hámarka umfram dauðsfalla í apríl 2020 (+25%), nóvember 2020 (+40%), apríl 2021 (+21%) og nóvember 2021 (+27%).


Gæti verið mynd af Texti þar sem stendur "Iceland, + 55.8% Austria, 17.5% Spain +37% Slovenia, 16.5% Cyprus +33% Ireland, 16.3% Greece +31% Germany, +15.2 Norway Portugal, +28.8% 14.8% Netherlands, Switzerland, +25.9% 14.7% Croatia, 14.6% Italy, 24.9 France, 14.1% Austria, 17.5% Estonia 12.3% Slovenia, 16.5% Luxemburg 11.%% Denmark +10.3%" Það dóu fleiri íslendingar árið 2016 og árið 2021 en á Covid drepsóttar árinu mikla 2020.

Excess mortality hits +16%, highest 2022 value so far 

16/09/2022

© ArtSvetlana / Shutterstock.com

Excess mortality in the EU climbed to +16% in July 2022 from +7% in both June and May. This was the highest value on record so far in 2022, amounting to around 53 000 additional deaths in July this year compared with the monthly averages for 2016-2019.

This was an unusually high value for this month. The excess mortality rate was +3% in July 2020 (10 000 excess deaths) and +6% in July 2021 (21 000 excess deaths). Based on the available information, some of the mortality increase in July 2022 compared to the same month of the past two years may be due to the heatwaves that have affected parts of Europe during the reference period.

This information comes from data on excess mortality published by Eurostat today, based on a weekly deaths data collection. The article presents a handful of findings from the more detailed Statistics Explained articles on excess mortality and weekly deaths.

Excess mortality continued to vary across the EU Member States, with eight Member States recording values above the EU average. The highest rates in July 2022, more than double the EU average, were recorded in Spain (+37%) and Cyprus (+33%). Greece followed with +31%. Meanwhile, only Latvia (-0.5%) registered no excess deaths, staying below the monthly averages for 2016-2019.

Several Member States have recorded an increase in excess mortality rate in July 2022 compared to the previous month, the highest such increases occurred in Greece (+24 percentage points (pp)), Spain (+21 pp) and Italy (+20 pp. The indicator has nevertheless dropped in seven Member States, and the largest decreases compared to June were recorded in Latvia (-7 pp), Estonia (-5 pp) and Lithuania (-4 pp).

The EU registered earlier major peaks in excess deaths in April 2020 (+25%), November 2020 (+40%), April 2021 (+21%) and November 2021 (+27%).FÓSTURLÁT JUKUST UM HELMING ÁRIÐ 2021

https://freeworldnews.tv/watch

Það dóu fleiri íslendingar árið 2016 og árið 2021 en á Covid drepsóttar árinu mikla 2020 –

Dánartölur Hagstofunnar staðfesta að var aldrei nein drepsótt í gangi árið 2020.


1011 Vísindalegar Sannanir um Lífshættuleg Áhrif C-19 Bóluefnanna.

https://dailysceptic.org/2022/04/28/deaths-in-iceland-jump-30-in-first-quarter-of-2022-just-as-vaccine-boosters-were-rolled-out/?fbclid=IwAR02vnrPHl7ytuUoodejg6Ng8nWqDhzepB1IEgX-_UQrIV4FmAO96Fz1-

 

  • 522 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻