HAGSMUNATENGSL KÁRA VIÐ GATES OG BÓLUSETNINGAR - mittval.is

HAGSMUNATENGSL KÁRA VIÐ GATES OG BÓLUSETNINGAR

mbl.is/smartland/pistlar/gudrunbergmann


Munið þið þegar DeCode fór í gjaldþrot?

Þá kom bandarískur fjárfestir og keypti brunarústirnar. Árið 2015 var það svo vinur Kára, sjálfur Bill Gates sem keypti DeCode, sem er nú dótturfyrirtæki AMGEN, sem Bill Gates á líka. Um tíma var AMGEN í samstarfi við Pfizer um framleiðslu á bóluefni, en svo virtist BioNTech hafa stokkið framfyrir AMGEN. Reyndar hafa sjóðir Bill & Melinda Gates verið stórir styrktaraðilar BioNTech, svo og styrktarsjóður AMGEN.

Upplýsingar um okkur Íslendinga sem safnað hefur verið af DeCode í gegnum tíðina, svo og niðurstöður úr skimunum hér á landi hafa því að öllum líkindum farið beint til móðurfyrirtækisins í Bandaríkjunum, þar sem menn telja sig geta læknað sjúkdóma með genabreytingum eða náð stjórn á líkama fólks með því að bólusetja það með bóluefni með öreindum (nanoparticles).

Kári og félagar hans í AMGEN eða BioNTech eru því litaðir af hagsmunatengslum þegar kemur að farsóttarvörnum og bólusetningum vegna Covid-19.


ALÞJÓÐAHEILBRIGÐISMÁLASTOFNUNIN OG HJARÐÓNÆMI

Hér hafa stjórnvöld ítrekað fylgt ráðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO, en yfirmaður hennar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus er sá fyrsti í 72 ára sögu hennar sem ekki er læknir, frekar en Bill Gates, sem er aðalfjármögnunaraðili stofnunarinnar í gegnum sjóði sína.

Í nýlegri grein á vefsíðunni American Institute for Economic Research fjallar ritstjóri síðunnar Jeffrey A. Tucker um þá áróðursherferð sem verið hefur í kringum Covid-19 og óttann sem plantað hefur verið í hugum fólks við þennan ósýnilega óvin með daglegum áróðri í fjölmiðlum. Tucker bendir líka á að nýlega hafi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin breytt skilgreiningunni á hjarðónæmi á vefsíðu sinni.


Myndlýsing ekki til staðar.

MANNLÍF 

5. janúar 2021

Guðrúnu Bergmann, heilsu- og lífsstílsráðgjafa, líst illa á bóluefni Pfizer, hvað þá heldur á þá hugmynd að nota Íslendinga sem tilraunadýr í rannsóknum fyrirtækisins.

Hún spyr hvort Þórólfur Guðnason sóttvarnarlæknir og aðrir sem að bólusetningum koma hafi alveg gleymt hrottalegum tilraunum Nasista á fólki í síðari heimstyrjöldinni.

Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, gerir hins vegar lítið úr málflutningi Guðrúnar og flissar að vangaveltum hennar. Þá kveðst Kári ekki tengjast Pfizer og segir að Bill Gates hafi komið honum fyrir sjónir sem pirrandi nörd, í þau tvö skipt sem þeir hittust.

Þetta kemur fram í pistli Guðrúnar sem hefur síðastliðna þrjá áratugi verið ötull talsmaður þess að velja náttúrulegar leiðir til betri heilsu og bættra lífsgæða. Hún hefur gefið út tugi bóka, haldið fyrirlestra og námskeið og verið virt í sínu fagi.

Guðrún bendir á að bóluefni Pfizer hafi ekki verið fullprófað á dýrum áður en prófanir voru færðar yfir á fólk.

Þá segir hún að tilraunum lyfjarisans á bóluefninu í fólki ljúki í raun ekki fyrr en árið 2023 og lyfið sé því enn á tilraunastigi


„Hafa sóttvarnalæknir og aðrir sem að málinu koma alveg gleymt Nurnberg siðareglunum sem samþykktar voru árið 1947, eftir að upp komst um hrottalegar tilraunir á fólki í fangabúðum Nasista?,“ spyr Guðrún.

„Kári og félagar hans í AMGEN eða BioNTech eru því litaðir af hagsmunatengslum þegar kemur að farsóttarvörnum og bólusetningum vegna Covid-19.“

  • Þá bendir Guðrún á að bóluefni Pfizer sé ekki bóluefni í eiginlegum skilningi því það eigi frekar að flokka sem genabreytandi efni, það er efni sem breytir erfðaefni líkamans. Hún veltir því fyrir sér hvort efnið sé mögulega úlfur í sauðagæru.

„Það er eðlilegt að spyrja svo, vegna þess að afar takmarkaðar upplýsingar hafa í raun fengist um það hvaða innihaldsefni eru í því og hvernig þau muni virka. Það liggur fyrir að bóluefnið frá Pfizer hefur að geyma ýmis efni sem valdið geta ófyrirsjáanlegu tjóni á líkama manna,“ segir Guðrún.


Myndlýsing ekki til staðar.

 


Líkt og Mannlíf greindi fyrst frá hafa þrír Íslendingar sem nýlega voru bólusettir vegna Covid-19 látist og hafa tilvikin verið tilkynnt til Lyfjastofnunar sem alvarlegar aukaverkanir bóluefnis Pfizer.


Bæði Rúna Hauksdóttir Hvannberg forstjóri og Alma Möller landlæknir og segja þó allsendis óvíst að viðkomandi hafi látist vegna bóluefnisins því um sé að ræða aldraða einstaklinga með ýmsa undirliggjandi sjúkdóma.


GENGIÐ Á MANNRÉTTINDIN

Undanfarið ár og mánuði hefur víða verið gengið á mannréttindi okkar. Allt hefur það verið gert undir því yfirskini að verið sé að vernda heilsu okkar og útbreiðslu á kórónavírusnum, sem leiðir til Covid-19. Þrátt fyrir að talað hafi verið um heimsfaraldur er ekki að sjá að sá faraldur hafi skilað sér í tölfræðinni, því á vef Hagstofunnar eru dánartölur fyrir árin 2019 og 2020 nánast þær sömu.

Ég skrifaði nýlega grein undir heitinu: Athugasemdir við bóluefnið frá Pfizer“, en það bóluefni svo og önnur bóluefni sem verið er að nota hér á landi eru öll tilraunabóluefni, sem veitt hefur verið undanþáguleyfi fyrir.

Þau hafa ekki verið fullprófuð, ekki verið prófuð á dýrum fyrst, eins og lög hafa hingað til gert ráð fyrir og fjórða stigs tilraunir eru og verða í gangi fram til 2023.

Ég veit ekki hversu margir þekkja til HELSINKI-YFIRLÝSINGAR ALÞJÓÐAFÉLAGS LÆKNA, svo ég ákvað að skrifa þessa grein til að fræða fólk. Ég hef undirstrikað þau atriði sem ég tel að ekki hafi verið fylgt nægilega vel eftir í þessu ferli öllu.

Mér þætti líka afar fróðlegt að fá svör við þeim spurningum sem ég set fram í greininni. Hvorki landlæknir né sóttvarnalæknir hafa hingað til séð sér fært um að svara spurningum mínum og hafa borið við önnum – eða bara alls ekki svarað.

Gæti verið mynd af einn eða fleiri og texti


HELSINKI-YFIRLÝSING ALÞJÓÐAFÉLAGS LÆKNA

Í HELSINKI-YFIRLÝSINGU ALÞJÓÐAFÉLAGS LÆKNA, sem birt var í Læknablaðinu árið 2014 eru 36 greinar.

Ég hef tekið nokkrar þeirra út til að benda á þau brot sem ég tel að séu gerð á henni hér á landi og því gagnsæi sem skortir í tengslum við fjármögnun og hagsmunatengsl í sambandi við þær tilraunir sem hér eru í gangi með bóluefnin.

Yfirlýsingin fjallar um siðfræðilegar meginreglur fyrir læknisfræðilegum rannsóknum á mönnum, þar með taldar rannsóknir á persónugreinanlegum gögnum og efnum úr mönnum.

Í 7. grein segir:

Læknifræðilegar rannsóknir eru háðar siðferðislegum viðmiðum sem efla og tryggja virðingu fyrir öllum mann- legum þátttakendum, jafnframt því að vernda heilsu þeirra og réttindi.

Í 9. grein segir:

Það er skylda lækna, sem eiga aðild að læknisfræðilegum rannsóknum, að stand vörð um líf, heilsu, reisn og óskert ástand þátttakenda, sjálfsákvörðunarrétt þeirra og leynd og trúnað um persónuupplýsingar þeirra. Ábyrgð á verndun þátttakenda verður ávallt að hvíla á lækninum eða öðrum heilbrigðisstarfsmanni og aldrei á þátttakendum í rannsókninni – jafnvel þótt þeir hafi veitt samþykki sitt.

Innskot: Samkvæmt þessari grein hvílir ábyrgðin á þátttakanda í rannsókn eins og tilraunaverkefnið með bóluefnin er, ávallt hjá lækni eða öðrum heilbrigðisstarfsmanni.


Í 10. grein segir:

Læknar verða að taka tillit til þeirra siðferðislegu reglna og viðmiða, sem og þeirra laga og reglna, sem gilda um rannsóknir á mönnum í heimalandi þeirra, svo og þær alþjóðlegu kröfur og viðmið sem við eiga (Mannréttindasáttmáli Evrópusambandsins, Nurnberg siðareglurnar o.fl.). Engar siðferðislegar kröfur eða lög og reglur í neinu landi eða á heimsvísu, mega draga úr eða afnema neina þá verndun þátttakenda sem sett er fram í yfirlýsingu þessari.

Innskot: Með þeim reglum og lögum, sem beitt hefur verið undanfarið ár og verið er að setja hér á landi og víða um heim er að mínu mati verið að brjóta gegn þessari grein.

Í 21. grein segir:

Læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum verða að samrýmast viðteknum vísindalegum meginreglum, hvíla á ítarlegri þekkingu á vísindaritum og öðrum viðeigandi heimildum, vera byggðar á viðeigandi tilraunum á rannsóknarstofu og, þar sem við á, tilraunum á dýrum.

Innskot: Mér er ekki kunnugt um að Pfizer/BionTech, Moderna og AstraZeneca hafa lagt bóluefni sín fram til ritrýni í þekktum vísindaritum. Því er einungis um „þeirra orð“ að ræða þegar fyrirtækin fullyrða um vernd bóluefnanna. Þau voru ekki prófuð á dýrum og eru því í fullri tilraun á mönnum og algerlega í andstöðu við þessa grein.

Í 23. grein segir:

Rannsóknaráætlun skal senda til umfjöllunar, umsagnar, leiðbeininga og samþykktar í viðeigandi vísindasiða-nefnd  áður en rannsókn hefst.

Innskot: Var það gert hér á landi???

Í 23. grein segir ennfremur:

Rannsakandinn verður að láta nefndinni í té upplýsingar til eftirlits, sérstaklega um öll alvarleg meintilvik. Engar breytingar má gera á rannsóknaráæltun án umfjöllunar og samþykkis nefndarinnar.

Innskot: Er það gert hér á landi???

Í 25. grein segir:

Þátttaka einstaklinga sem færir eru um að veita upplýst samþykki fyrir þátttöku í læknisfræðilegri rannsókn skal vera af frjálsum vilja. Þótt viðeigandi geti verið að ráðgast við aðra í fjölskyldunni og forsvarsmenn samfélagsins, má ekki skrá neinn sem fær er um að veita upplýst samþykki til þátttöku í rannsókn, nema viðkomandi veiti samþykki sitt af frjálsum vilja.

Innskot: Samkvæmt þessari grein má ekki þvinga neinn til þátttöku í tilraununum sem hér eru gerðar með bóluefnin.

Í 26. grein segir:

Í rannsókn á mönnum sem hæfir eru til að veita upplýst samþykki verður að upplýsa hvern mögulegan þátttakanda nægjanlega um markmið, aðferðir, uppsprettur fjármögnunar, alla mögulega hagsmunaárekstra, tengsl rannsakenda við stofnanir, væntanlegan ávinning og hugsanlega áhættu rannsóknarinnar og óþægindi sem í henni gætu falist…..

Innskot: Hafa til dæmis hagsmunatengsl Kára Stefánssonar sem rekur Decode, sem er í eigu Amgen verið könnuð? Er Amgen í samstarfi við eða hefur veitt styrki til fyrirtækja eins og Pfizer/BionTech, Moderna og AstraZeneca eða hafa tengsl þessara fyrirtækja verið könnuð?

Hvað með aðra sem að málinu koma? Af hverju fá þingmenn – og þar með talið almenningur – ekki upplýsingar um samningana sem gerðir hafa verið við lyfjafyrirtækin? Gleyma ráðherrar að þeir voru kosnir af fólkinu í landinu og eru þar með í raun í vinnu fyrir það?


Áfram í sömu grein segir:

Eftir að hafa fullvissað sig um það, að mögulegur þátttakandi hafi skilið upplýsingarnar, skal læknirinn eða annar hæfur einstaklingur leita upplýsts samþykkis mögulega þátttakandans, sem veitt er af frjálsum vilja, helst skriflega. Ef ekki er unnt að afla skriflegs samþykkis, verður að skjalfesta og vottfesta formlega hið óskrifaða samþykki.

Mögulegan þátttakanda verður að upplýsa um réttinn til að neita að taka þátt í rannsókninni eða að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er, án eftirmála!

Innskot: Ég veit um tvö dæmi þar sem hringt var í eiginkonur manna sem eru það veikir að þeir gátu ekki veitt samþykki og þær spurðar hvort þær vildu ekki láta bólusetja þá. Hvorug þeirra fékk nokkrar upplýsingar um bóluefnið, aukaverkanir né annað – og ekki var skrifað undir neitt!

Gæti verið mynd af 2 manns og texti

Kári segir Vilhjálm siðfræðing vera rugludall – „Hefur nákvæmlega enga reynslu í vísindum“

Gæti verið mynd af texti

Ritdeila þeirra Kára Stefánssonar, forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar og Vilhjálms Árnasonar, prófessors í heimsspeki og stjórnarformanns Siðfræðistofnunar, heldur áfram með grein Kára í Fréttablaðinu.


Kári reið á vaðið þann 7. nóvember þegar hann fór hörðum og háðslegum orðum um Vilhjálm og Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra, vegna frumvarps sem samþykkt var í sumar, er varðaði vönduð vinnubrögð í vísindum.

Kári sagði að engin skilgreining hefði fylgt því hvað teldist til vandaðra vinnubragða í frumvarpinu og því væri það „innihaldslaust þvaður.“

Kári uppnefndi Vilhjálm „eldklerk“ og sagði hugmyndir hans hættulegar og óaðlaðandi, en hann sagði Vilhjálm hafa átt hugmyndina að frumvarpinu.

Sjá nánarKári hæðist að Katrínu og segir hugmyndir siðfræðingsins Vilhjálms hættulegar – „Innihaldslaust þvaður“


 

Grein Kára í dag ber heitið Rugludallur og er svar við grein Vilhjálms frá 14. nóvember:

„…þar sem hann telur sig hafa afhjúpað skilningsleysi mitt á eðli vísindanna. Með þessu finnst mér maðurinn sýna áræðni sem hann á skilið hrós fyrir, ekki vegna þess að ég telji mig ná til botns í málinu heldur vegna þess að Vilhjálmur hefur nákvæmlega enga reynslu í vísindum, aðra en þá að hafa skoðun á þeim,“

segir Kári.

Vilhjálmur hafði sagt að vísindamenn vissu almennt fullvel hvað teldist til vandaðra vinnubragða:

 

„Þetta er einfaldlega rangt,“ segir Kári hinsvegar og bætir við:

„Vísindamenn vita yfirleitt hvað teljast vönduð vinnubrögð á þeirra þrönga sviði, en þeir hafa ekki hugmynd um hvað teljast vönduð vinnubrögð í vísindum almennt, enda er eini samnefnari vandaðra vinnubragða í hinum ýmsu greinum vísinda heiðarleiki.“


Myndlýsing ekki til staðar.

Þurfi að lagavæða siðferðiviðmið

Kári mótmælir einnig skýringu Vilhjálms, um að ekki megi skilgreina vönduð vinnubrögð í frumvarpi, þar sem ekki gangi að lagavæða siðferðileg viðmið í vísindum:

  • „…en vill samt setja lög um þau og aðferðin til þess að takast á við það sé að nefna ekki viðmiðin á nafn? Hann staðhæfir að andstætt því sem ég segi þá séu til alþjóðleg viðmið um vönduð vinnubrögð í vísindum en það sætir furðu að hann skuli þá ekki annaðhvort segja okkur hver þau eru eða vísa okkur á stað þar sem við getum lesið um þau,“

segir Kári og nefnir einnig mikilvægi viðurlaga við óheiðarleika:

  • „Þú verður að vera heiðarlegur við sjálfan þig til þess að geta verið heiðarlegur við umheiminn. Það er meðal annars út af þessu sem það er mikilvægt að hafa viðurlög við óheiðarleika í vísindum eins og á öllum öðrum sviðum. Það er ekkert sem eykur meira líkurnar á því að maður gerist sekur um óheiðarleika í vísindum en að hann hafi gerst það áður.“

Vilhjálmur hafi enga reynslu

  • Kári stærir sig af því að vera höfundur um 700 vísindagreina, hvar meirihlutinn hafi verið birtur í bestu vísindagreinum heims: „Þess utan hafa aðrir vísindamenn birt 96.000 vísindagreinar þar sem þeir vitna í mínar greinar. Það er í krafti þessarar reynslu sem ég held að ég hafi nokkurn skilning á því hvað felst í því að vinna að vísindum. Vilhjálmur Árnason hefur enga reynslu í vísindum en tjáir sig um þau eins og sá sem best veit í krafti þess að hann vinnur við Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, sem hefur breytt sér í sértrúarsöfnuð sem telur sig eiga að hafa síðasta orðið um allt sem lýtur að mannlegri breytni. Það er nú meiri vitleysan.“

KÁRI KLÁRAÐI ALDREI KANDÍDATSPRÓFIÐ Í LÆKNISFRÆÐINNI.

https://www.dv.is/fokus/2020/11/15/timavelin-kari-gegnum-arin

Gæti verið mynd af Texti þar sem stendur "Minleid Mín Mitt val PAU ADILDARRÍKI SEM SKRIFA UNDIR LEYNILEGA ESB & PFIZER BäLUEFNASAMNINGINN GANGAST UNDIR PÁ ÁATLUN AĐ LEYNA PJÓĐ SINNI PVÍ AĐ HÚN SÉ AĐ TAKA PÁTT LYFJATILRAUN SEM MUNI KANNSKI SKILA EINU VIRKU BÓLUEFNI PEGAR AĐ TILRAUNINNI ER LOKID ÁRIĐ 2023 PÁ SKULU PAU FYRST OG FREMST GATA HAGSMUNA PFIZER BIOTECH EN EKKI PJÓĐARINNAR. Û MEĐ PESSUM VINNUBRÃGĐUM HAFIĐ PIĐ GERST SEK UM AĐ NOTA İSLENSKAN ALMENNING SEM TILRAUNADYR Í LEYNILEGRI LYFJATILRAUN Á VEGUM LYFJARISANNA."

Pfizer Biontech Bóluefnasamningurinn árið 2020.

Allt sem þú þarft að vita um leynilegu Pfizer lyfjatilraunina sem er framkvæmd án vitundar íslensku þjóðarinnar


Gæti verið mynd af 10 manns og texti

Heimsþekktir lögfræðingar og sérfræðingar leggja fram sannanir um einræðistilburði vestrænna ráðamann undir yfirskini heimsfaraldurs


Gæti verið mynd af monument og texti

Tugþúsundir heimsþekktra lækna og vísindamanna saka vestræn stjórnvöld um

„Glæpi gegn mannkyninu“. Endalok Svikamyllunar Nálgast


 

UM OKKUR 


HEIMILDIR & ANNAÐ TENGDT EFNI

https://www.mbl.is/smartland/pistlar/gudrunbergmann/2259529/

https://www.dv.is/fokus/2020/11/15/timavelin-kari-gegnum-arin/

https://www.frettabladid.is/skodun/rugludallur/

https://gudrunbergmann.is/gengid-a-mannrettindin/

https://www.visir.is/g/20212070326d/visindasidanefnd-hefur-ekki-borist-umsokn-um-hvernig-rannsokn-verdur-ad-raeda-

Fjögur íslensk börn eru í lífshættu eftir tilraunabóluefnin frá Pfizer; Minnst ellefu fósturmiskar hafa orðið hjá barnshafandi konum á einu ári.

Comirnaty tilraunabóluefnið fyrir 5-11 ára börn er með tímabundið Neyðarleyfi – Hugsaðu þig um áður en þú lætur bólusetja barnið þitt með tilraunaefnum

ÖRUGG OG ÁRANGURSRÍK STEFNA ER VARÐAR ÞJÓÐARMORÐ LÖGÐ FRAM OG SKJALFEST Í HAAG

Bréf til velferðarnefndar Alþingis – Stöðvið þessar tilraunabólusetningar, þið eruð að fremja mannréttindarbrot!

BRÉF TIL PERSÓNUVERNDAR

BRÉF TIL ÞÓRÓLFS GUÐNASONAR SÓTTVARNALÆKNIS

Opið Bréf til Willum Þórs heilbrigðisráðherra frá Atla Árnasyni heimilislækni

ÍTREKUN!; Ákall til Ámundar Einars Daðasonar Barnamálaráðherra þann 24. ágúst 2021

Guðrún Bergmann vill vara okkur við: „New World Order vill búa til foreldralaust samfélag“

GREINAR UM COVID OG TILRAUNAEFNIN EFTIR GUÐRÚNU BERGMANN

MannréttindasamtökinMín Leið Mitt Val; hafa þrívegis sent frá sér ábyrgðarbréf varðandi tilraunabóluefnin og skaðsemi þeirra til íslenskra ráðamanna í ábyrgðarpósti á síðast liðnu ári án árangurs

TEDROS WHO?

Reglugerð um klínískar lyfjarannsóknir á mönnum.

https://mittval.is/athyglisverdar-greinar-um-aukaverkanir-covid-tilraunaboluefnanna-eftir-gudrunu-bergmann/

Guðrún Bergmann og Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttiir. – Viðtöl um Mannréttindi, Covid-19 og bóluefnin á Útvarpi Sögu

HELSINKIYFIRLÝSING ALÞJÓÐAFÉLAGS LÆKNA

UM ÞRJÁTÍU PRÓSENT ÍSLENDINGA HAFA FENGIÐ SALTVATNSLAUSN Í STAÐ TILRAUNABÓLUEFNIS – ÞJÓÐIN Á RÉTT Á ÞVÍ AÐ VITA HVERJIR ÞAÐ ERU.

UK authorities, Director-General of the WHO, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, Rockefeller Foundation, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson all charged with crimes against humanity by the International Criminal Court in The Hague

Genfaryfirlýsing Alþjóðalæknafélagsins: Ég mun hafa Heilbrigði og Velíðan sjúklinga minna í Fyrirrúmi

Ríkisstjórn Noregs hefur af hópi vísindamanna verið ákærð fyrir glæpi gegn mannkyninu með því að hafa „skipulagt falskan faraldur.“

Bresk stjórnvöld og meginstraumsfjölmiðlar ákærð á lögreglustöð í Hammersmith, Bretlandi

Dönsku mannréttindasamtökin FRIDA stefna fjölda ráðuneyta vegna COVID-19 lokana

Heimsþekktir lögfræðingar og sérfræðingar leggja fram sannanir um einræðistilburði vestrænna ráðamann undir yfirskini heimsfaraldurs

NÜRNBERG KÓÐINN

Stöðvum Sáttmála WHO ! Stefnt að afnámi þjóðlegs fullveldis í heilbrigðismálum á komandi Alþjóðaheilbrigðisþingi WHO 22. – 28. maí nk.

 

  • 453 Posts
  • 0 Comments
✞༺(((( Ⓒilla ℜągnąℜṧ )))༻♚༺ BA Classical Art Historian || MA Culture & Media || Tourism & Sales Management || Web Design || Photo & Videographer for Tourism Magasins ༻